Блогосферата се развива. Направихме нова версия, в която се опитваме да оправим много от недостатъците на старата и да помогнем за по-лесното намиране на интересни блогове. Ако блогът ви участва в старата версия на Блогосфера, за да се включите в новата е нужно единствено в профила на вашата регистрацията в id.capital.bg да попълните адреса на rss емисията на блога.

Към новата Блогосфера »

април 23, 2017

Свиване

ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€: От Đ˘Đ°ĐźŃƒ къП ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐ°Đš (част 18 От ĐŸŃ€ĐľĐˇ Азия на автОстОп)  

ĐŸŃ€ĐžĐ´ŃŠĐťĐśĐ°Đ˛Đ°ĐźĐľ СаоднО с ĐœĐ°Ń€ĐłĐ°Ń€Đ¸Ń‚Đ° и ГоОрги в ĐżŃŠŃ‚ŃƒĐ˛Đ°Đ˝ĐľŃ‚Đž иП проС Азия – СапОчнахПо с ĐżŃ€ĐľĐşĐžŃŃĐ˛Đ°Đ˝Đľ на Đ˘ŃƒŃ€Ń†Đ¸Ń, ПинахПо проС Đ˜Ń€Đ°Đ˝, Đ˝Đ°Đ˛ĐťŃĐˇĐžŃ…ĐźĐľ в ĐŸĐ°ĐşĐ¸ŃŃ‚Đ°Đ˝, ĐżŃ€ĐžĐ˛Đ¸Đ˝Ń†Đ¸Ń Đ‘eĐťŃƒĐ´ĐśĐ¸ŃŃ‚Đ°Đ˝ , ПинахПо проС град ĐœŃƒĐťŃ‚Đ°Đ˝, ĐżŃ€ĐžĐ˛Đ¸Đ˝Ń†Đ¸Ń ĐŸĐľĐ˝Đ´ĐśĐ°Đą, ŃĐżŃ€ŃŃ…ĐźĐľ в Đ˜ŃĐťĐ°ĐźĐ°ĐąĐ°Đ´, дОстигнахПо АйОтайад, тръгнахПо пО â€žĐźĐ°ĐłĐ¸ŃŃ‚Ń€Đ°ĐťĐ°Ń‚Đ°â€œ ĐšĐ°Ń€Đ°ĐşĐžŃ€ŃƒĐź, Са Đ´Đ° стигноП Питичната ДОНина на Ń…ŃƒĐ˝ĐˇĐ¸Ń‚Đľ, ĐşĐžŃŃ‚Đž пОдрОйнО иСсНодвахПо.

ĐŸĐžŃĐťĐľ направихПо няколко трока иС пНанината ĐšĐ°Ń€Đ°ĐşĐžŃ€ŃƒĐź и тръгнахПо къП стОНицата Đ˜ŃĐťĐ°ĐźĐ°ĐąĐ°Đ´, ОткъдотО прОдъНМихПо къП ЛахОр, проди Đ´Đ° Đ˝Đ°ĐżŃƒŃĐ˝ĐľĐź ĐŸĐ°ĐşĐ¸ŃŃ‚Đ°Đ˝.

ВНиСанотО ни в Đ˜Đ˝Đ´Đ¸Ń СапОчна със Đ—ĐťĐ°Ń‚Đ˝Đ¸Ń храП в АПритсар, прОдъНМи проС Đ´ĐśŃƒĐ˝ĐłĐťĐ°Ń‚Đ° къП ДараПсаНа , проС Đ¸ĐˇĐ˛ĐľŃŃ‚Đ˝Đ¸Ń От Ń‚ĐľĐťĐľĐ˛Đ¸ĐˇĐ¸ŃŃ‚Đ° прОхОд РОтанг, и Панастира моПис. Đ° Са пОсНоднО ПинахПо проС хиПаНаКскито прОхОдито – От Хисир Ла Đ´Đž ĐŸĐ°Ń€Ń„Đ¸ Ла. ХНод Ощо обикаляне иС миПаНаито и Тийот (кОитО ПОМото Đ´Đ° прОчотото в йНОга на автОрито), ŃĐťŃĐˇĐžŃ…ĐźĐľ От миПаНаито, Đ° катО пОсНодон отап в Đ˜Đ˝Đ´Đ¸Ń прокОсихПо щата ĐœĐ°Đ˝Đ¸ĐżŃƒŃ€.

Днос вочо на вНиСаПо в ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€, иСвостна Ощо и катО БирПа иНи ХиаП

ĐŸŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ˝Đž чотоно:

ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€: От Đ˘Đ°ĐźŃƒ къП ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐ°Đš

18 част на

ĐŸŃ€ĐľĐˇ Азия на автОстОп

ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€ĐľŃ† с ĐşĐ°Ń€ŃƒŃ‡ĐşĐ° – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€ĐľŃ† с ĐşĐ°Ń€ŃƒŃ‡ĐşĐ°

25.11

Đ’ĐťŃĐˇĐžŃ…ĐźĐľ в

БирПа, сога ОфициаНнО – ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Хтрана Са ĐşĐžŃŃ‚Đž пОчти нищО но СнаоП и Đľ

однО голямо ноиСвостнО

ТОва, кОотО СнаоП Đľ, чо Đľ ĐąŃƒĐ´Đ¸ŃŃ‚ĐşĐ° дърМава и сНод гОдини на вОонна Đ´Đ¸ĐşŃ‚Đ°Ń‚ŃƒŃ€Đ° проди йрОони дни на прОвоНито со иСйОри спочоНи доПОкратичон Нидор – ĐŃƒĐ˝ ĐĄĐ°Đ˝ ĐĄŃƒ Чи, ĐşĐžŃŃ‚Đž Đľ прокараНа голяма част От МивОта си катО пОНитичоски СатвОрник и Đľ ŃƒĐ´ĐžŃŃ‚ĐžĐľĐ˝Đ° с Нобелова награда Са Пир.

ĐŸŃŠŃ‚ĐľŃˆĐľŃŃ‚Đ˛ĐľĐ˝Đ¸Ń†Đ¸Ń‚Đľ, кОитО срощнахПо, всички Đ´Đž один ĐąŃŃ…Đ° сиНнО впочатНони От страната и я наПираха Са ПнОгО споциаНна, Đ° хОрата Са иСкНючитоНнО дОйри и гОстОприоПни. ĐĄ тОва гОро Đ´ĐžĐťŃƒ со иСчорпваха Đ˝Đ°ŃˆĐ¸Ń‚Đľ знания Са БирПа.

Đ˘Đ°ĐźŃƒ – карта ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€, БирПа

Đ’ ПаНка, окСОтична пОстрОКка ни йиха початито Са вНиСано. ĐŸŃ€ĐžĐ˛ĐľŃ€Đ¸Ń…Đ° споциаНнОтО Ń€Đ°ĐˇŃ€ĐľŃˆĐ¸Ń‚ĐľĐťĐ˝Đž, кОотО со Đ¸ĐˇĐ¸ŃĐşĐ˛Đ°ŃˆĐľ Са проПинавано на таСи граница и ни каСаха Đ´Đ° иСчакаПо гида, кОКтО идва Đ´Đ° ни пОсрощно. Ние пък иП каСахПо, чо тръгваПо ĐżĐľŃˆĐ° къП

соНО Đ˘Đ°ĐźŃƒ (Tamu)

и но ни Ń‚Ń€ŃĐąĐ˛Đ° никакъв гид. ĐŸŃƒŃĐ˝Đ°Ń…Đ° ни Đ´Đ° си вървиП йоСпрОйНоПнО. Đ˘Đ°ĐźŃƒ ĐąĐľŃˆĐľ на 3 кП От границата, пО ĐżŃŠŃ‚Ń Пинаваха саПО ПОтОрчота и Ń†Đ°Ń€ĐľŃˆĐľ пъНнО спОкОКствио. ХНод ОкОНО 20 ĐźĐ¸Đ˝ŃƒŃ‚Đ¸ вървоно гида с ПаНкО ŃĐşŃƒŃ‚ĐľŃ€Ń‡Đľ ни Састигна и продНОМи Đ´Đ° ни Сакара Đ´Đž цонтъра йоС пари. ĐĐ°Ń‚ĐžĐ˛Đ°Ń€Đ¸Ń…ĐźĐľ со триПата с раницито йарайар и скОрО со ОСОвахПо в Đ˘Đ°ĐźŃƒ.

На вНиСано в Đ˘Đ°ĐźŃƒ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

На вНиСано в Đ˘Đ°ĐźŃƒ

Гидът, ноСаинторосОванО ПОПчо с ПотъН тониска, со Опита Đ´Đ° ни качи на нощО катО Đ°Đ˛Ń‚ĐžĐąŃƒŃ Đ´Đž

град КаНоК (Kalei),

пОноМо но ПОМоНО Đ´Đ° со Остава в рогиОна ĐźĐľĐśĐ´Ńƒ Đ˘Đ°ĐźŃƒ и КаНоК. Но нио со иСПъкнахПо пОд продНОг, чо първО що обядваме и пОсНо що си хваноП Đ°Đ˛Ń‚ĐžĐąŃƒŃĐ°. ЗаПина си радОстон, чо ĐˇĐ°Đ´ŃŠĐťĐśĐľĐ˝Đ¸ŃŃ‚Đ° ĐźŃƒ са прикНючони. ĐŸŃ€ĐžĐ´ŃŠĐťĐśĐ¸Ń…ĐźĐľ Đ´Đ° вървиП къП ĐşŃ€Đ°Ń на града, нО къщито всо но ŃĐ˛ŃŠŃ€ŃˆĐ˛Đ°Ń…Đ°. Đ’ŃŠŃ€Đ˛ŃŃ…ĐźĐľ йНиСО час и Đ˝Đ°ĐşŃ€Đ°Ń ŃĐżŃ€ŃŃ…ĐźĐľ и СапОчнахПо Đ´Đ° стОпираПо. ĐœĐ¸Đ˝Đ°Đ˛Đ°Ń…Đ° дОста кОНи и провОСни сродства, нО никОК но ŃĐżĐ¸Ń€Đ°ŃˆĐľ. ХНод йНиСО час однО каПиОнчо, натОваронО с китаКски стОки, ни вСо. ЧичкОтО, кОКтО в однО соНО пО ĐżŃŠŃ‚Ń со сПони с ПНад ŃˆĐžŃ„ŃŒĐžŃ€, ĐžŃ‚Đ¸Đ˛Đ°ŃˆĐľ дироктнО Đ´Đž КаНоК на 150 кП. ĐœĐťĐ°Đ´ĐžŃ‚Đž ПОПчо пОчти но ĐłĐžĐ˛ĐžŃ€ĐľŃˆĐľ ангНиКски, така чо ĐşĐžĐźŃƒĐ˝Đ¸ĐşĐ°Ń†Đ¸ŃŃ‚Đ° но Đ˛ŃŠŃ€Đ˛ĐľŃˆĐľ, нО иначо ĐąĐľŃˆĐľ ПнОгО сиПпатичон.

ВидоО От вНиСанотО в Đ˘Đ°ĐźŃƒ

Ощо с проПинаванотО на железния ПОст на границата, один нОв, кОроннО раСНичон ŃĐ˛ŃŃ‚ со Откри прод Очито ни. Не ПОМохПо Đ´Đ° ĐżĐžĐ˛ŃŃ€Đ˛Đ°ĐźĐľ как просичаКки однО ПОстчо ПОМо всичкО Đ´Đ° со сПони така радикаНнО. ĐŸĐľĐšĐˇĐ°ĐśĐ¸Ń‚Đľ са прОстО Đ˝ĐľĐžĐżĐ¸ŃŃƒĐľĐźĐ¸. Đ‘ŃŃ…ĐźĐľ пОпаднаНи в Ń€Đ°Ń. ЧистОта, пъНнО спОкОКствио и Ń‚Đ¸ŃˆĐ¸Đ˝Đ° ни ĐˇĐ°ĐťŃŃ…Đ°. ĐŸŃ€ĐľĐşŃ€Đ°ŃĐ˝Đ¸ гОри, ОриСища и паНПи, ПаНки ĐąĐ°ĐźĐąŃƒĐşĐžĐ˛Đ¸ иНи дървони къщички, пОдродони и спротнати раСкриваха прод нас раКска гНодка.

Типична къща – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Типична къща

Đ’ŃŃĐşĐ° къщичка ĐąĐľŃˆĐľ ОтдоНона и си Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ сОйствон двОр, дОри в цонтъра на соНата, Са раСНика От индиКскито соНа, кОитО ОйикнОвонО ĐąŃŃ…Đ° дОста на гъстО и йоС двОрОво. ДадОхПо си сПотка, чо ŃˆŃƒĐźĐ° и ĐťŃƒĐ´Đ˝Đ¸Ń†Đ°Ń‚Đ° на Đ˜Đ˝Đ´Đ¸Ń, СаоднО с ĐźŃ€ŃŠŃĐžŃ‚Đ¸ŃŃ‚Đ° и ĐżŃ€Đ°Ń…ĐžĐťŃĐşĐ° са ни доКстваНи НокО Đ¸ĐˇĐ˝ĐľŃ€Đ˛ŃŃ‰Đž на пОдсъСнатоНнО нивО и сога БирПа ни ĐžĐżĐ¸ŃĐ˝ŃĐ˛Đ°ŃˆĐľ и Đ´ĐľĐšŃŃ‚Đ˛Đ°ŃˆĐľ катО ноктар на ŃƒĐźĐžĐ˛ĐľŃ‚Đľ и норвито ни.

ĐŸĐž ĐżŃŠŃ‚Ń – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐŸĐž ĐżŃŠŃ‚Ń

Навсякѩде Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ гНинони стОПни Са вОда, От кОитО проПинаващито Đ´Đ° ŃƒŃ‚ĐžĐťŃĐ˛Đ°Ń‚ МаМдата си.

Типични стОПни Са вОда пО ŃƒĐťĐ¸Ń†Đ¸Ń‚Đľ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Типични стОПни Са вОда пО ŃƒĐťĐ¸Ń†Đ¸Ń‚Đľ

ВсичкО Đ¸ĐˇĐłĐťĐľĐśĐ´Đ°ŃˆĐľ тОНкОва пОдродонО и прикаСнО, йотОн и Ń‚ŃƒŃ…ĐťĐ¸ пОчти Отсъстваха От поКСаМа. Жонито, с ŃƒĐ˛Đ¸Ń‚Đž парчо пНат катО пОНа и риСа, ОйикнОвонО хОдоха с Ницо пОкритО с МъНта Паска, ĐşĐžŃŃ‚Đž со Đ¸ĐˇĐ˛ĐťĐ¸Ń‡Đ°ŃˆĐľ катО парчо дървО со търка в споциаНон гНадък каПък. Тя ŃĐťŃƒĐśĐľŃˆĐľ катО Сащита От сНънцотО и Са красОта. ĐŸĐžĐťĐ¸Ń‚Đľ иП но ĐąŃŃ…Đ° тОНкОва ŃˆĐ°Ń€ĐľĐ˝Đ¸ и красиви катО ĐźĐ°Đ˝Đ¸ĐżŃƒŃ€ŃĐşĐ¸Ń‚Đľ, кОитО приНичаха пОвочо на сарита.

ТОаНотка Са танака– БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ТОаНотка Са танака

ВидоО: ĐżŃ€Đ¸ĐłĐžŃ‚Đ˛ŃĐ˝Đľ на традициОнна Паска Са Ницо танака

ĐœŃŠĐśĐľŃ‚Đľ същО нОсоха пОНи, ОйикнОвонО ĐşĐ°Ń„ŃĐ˛Đ¸ иНи сини на каро, нО начина на връСвано ĐąĐľŃˆĐľ съвсоП раСНичон От индийския. Đ—Đ°ĐąĐľĐťŃĐˇĐ°Ń…, чо Ń‚ŃƒĐş всички си падат адски пО кариранито пНатОво.

ДъвчонотО на йотоН

ĐąĐľŃˆĐľ Ощо пО-раСпрОстранонО От Đ˜Đ˝Đ´Đ¸Ń, всоки йо наНапаН НистО с Орохчо. Đ˜ĐźĐ°ŃˆĐľ и някакви ĐżŃƒŃ€Đ¸ От СоНони Ниста, кОитО пОвочотО ПъМо ĐżŃƒŃˆĐľŃ…Đ°. мОрата иСгНоМдаха ПнОгО спОкОКни и йНагОраСпОНОМони.

ВидоО: ĐżŃ€Đ¸ĐłĐžŃ‚Đ˛ŃĐ˝Đľ на йотоН

ВидоО: ĐżŃ€Đ¸ĐłĐžŃ‚Đ˛ŃĐ˝Đľ на йотоН (втОра част)

БирПански ĐżŃƒŃ€Đ¸ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

БирПански ĐżŃƒŃ€Đ¸

Đ”Ń€ŃƒĐłĐž нОвО нощО ĐąŃŃ…Đ°

йирариито, кОитО но Нипсваха

дОри в наК-ПиниатюрнОтО соНО. Đ˜ĐźĐ°ŃˆĐľ всякаква Постна йира и аНкОхОН, Ń‚ŃƒĐş ĐąĐľŃˆĐľ съвсоП нОрПаНнО Đ´Đ° си ĐžĐąŃŠŃ€Đ˝ĐľŃˆ одна хаНйа СаоднО с обяда, нощО ноПисНиПО в Đ˜Đ˝Đ´Đ¸Ń. ХъщО така, тОва но гО ОчаквахПо, со ОкаСа чо рогиОнът ĐźĐľĐśĐ´Ńƒ Đ˘Đ°ĐźŃƒ и КаНоК Đľ Ń…Ń€Đ¸ŃŃ‚Đ¸ŃĐ˝ŃĐşĐ¸ и Đľ пъНнО с църквички.

АсфаНтът ĐąĐľŃˆĐľ дОста дОйър и на ŃĐ˛ĐľŃ‡ĐľŃ€ŃĐ˛Đ°Đ˝Đľ ŃƒŃĐżŃŃ…ĐźĐľ Đ´Đ° стигноП КаНоК. ОкаСа со, чо Ń‚Ń€ŃĐąĐ˛Đ° Đ´Đ° со връщаПо на ОйратнО къП 10 кП, Са Đ´Đ° прОдъНМиП

къП ĐšĐ°ĐťĐľŃƒĐ° (Kalewa) и ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš (Mandalay),

СащОтО сПо си пОдПинаНи раСкНОна. ĐĐ°Ń€Đ°ĐźĐ¸Ń…ĐźĐľ раницито и тръгнахПо на ОйратнО къП иСхОда на града. Đ‘ŃŃ…ĐźĐľ Ń‡ŃƒĐ˛Đ°ĐťĐ¸, чо пО СакОн никОК Постон но ПОМо Đ´Đ° Ń‚Đľ приоПо в къщата си и ĐźĐžĐśĐľŃˆ Đ´Đ° Đ˝Đ°Đ˛ĐťĐľŃ‡ĐľŃˆ гОНоПи Đ˝ĐľĐżŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ˝ĐžŃŃ‚Đ¸ на хОрата, акО ĐžŃŃ‚Đ°Đ˝ĐľŃˆ в дОПОвото иП, кактО и чо всоки що со Опитва Đ´Đ° ти пОПОгно. ĐŸĐ°ĐťĐ°Ń‚ĐşĐ¸Ń‚Đľ продиСвикваНи ŃĐźŃƒŃ‚ срод хОрата.

Навсякѩде Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ къщички и ОриСища и со ĐžŃ‡ĐľŃ€Ń‚Đ°Đ˛Đ°ŃˆĐľ Đ´Đ° но ПОМоП Đ´Đ° со скриоП незабелязани, нО пък всичкО йо тОНкОва идиНичнО, чо си ПисНохПо, чо одва Ни що иПаПо прОйНоПи. ДОкатО иСНиСахПо От града ĐˇĐ°ĐąĐľĐťŃĐˇĐ°Ń…ĐźĐľ голям ĐąŃƒĐ´Đ¸ŃŃ‚ĐşĐ¸ Панастир и със ŃĐ¸ĐłŃƒŃ€Đ˝ĐžŃŃ‚ СнаохПо, чо в Đ˝ĐľŃ‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‡ĐľŃĐşĐ¸Ń‚Đľ Поста ПОнасито никОга но ОткаСват пОдсНОн. Така чо Ń€ĐľŃˆĐ¸Ń…ĐźĐľ Đ´Đ° со прОйваПо.

ОйщоМитио на ПОнасито – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ОйщоМитио на ПОнасито

Един От гНавнито ПОнаси воднага со съгНаси и ни настаниха в голямо, чистО нОвО пОПощонио. ДадОха ни Савивки, рОгОСки и въСгНавници, кактО и дво ĐąŃƒŃ‚Đ¸ĐťĐşĐ¸ с вОда. Đ—Đ°Đ´ пОстрОКката Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ йани и тОаНотни и ПаНкО двОрчо, къдотО си гОтвохПо. ĐŸĐžĐ˛ĐľŃ‡Đľ никОК но дОКдо Đ´Đ° ни ĐżŃ€Đ¸Ń‚ĐľŃĐ˝ŃĐ˛Đ° иНи раСпитва, Освон один ПОнах, кОКтО дОКдо Đ´Đ° со ОсводОПи даНи сПо щастНиви 🙂

Вочорта со наНОМи Đ´Đ° ставаПо Đ´Đ° раСпъваПо паНатката, Ń‚ŃŠĐš катО ни нападнаха ŃƒĐśĐ°ŃĐ˝Đ¸ кОПари кръвОпиКци. ĐĄ иСкНючонио на тОва, прокарахПо Ń…ŃƒĐąĐ°Đ˛Đ° първа нОщ в БирПа.

26.11

На ŃŃƒŃ‚Ń€Đ¸Đ˝Ń‚Đ° со раСхОдихПо

иС Панастира

Đ’ СаНата Са Подитации одна Đ´ŃƒĐˇĐ¸Đ˝Đ° хОра, ПОнаси и ОйикнОвони ĐźĐ¸Ń€ŃĐ˝Đ¸ Подитираха пОд ПроМи Са кОПари. ĐĐ°ĐżŃ€Đ°Đ˛Đ¸Ń…ĐźĐľ си и нио однОчасОва ŃŃƒŃ‚Ń€ĐľŃˆĐ˝Đ° ĐźĐľĐ´Đ¸Ń‚Đ°Ń†Đ¸Ń, сНод кОотО ни пОканиха на ĐˇĐ°ĐşŃƒŃĐşĐ° в голямо пОПощонио. На одна Паса вочо ĐąŃŃ…Đ° сорвираНи храна Са нас, нО никОК Đ´Ń€ŃƒĐł но ĐˇĐ°ĐşŃƒŃĐ˛Đ°ŃˆĐľ и со Ń‡ŃƒĐ´ĐľŃ…ĐźĐľ даНи са яли проди иНи прОстО но ĐˇĐ°ĐşŃƒŃĐ˛Đ°Ń‚.

ĐŸŃŠŃ€Đ˛Đ¸ Панастир – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐŸŃŠŃ€Đ˛Đ¸ Панастир

Хорвираха ни Đ˝ŃƒĐ´ŃŠĐťĐ¸ пОръсони с какви Ни но странни ноща, ĐźĐľĐśĐ´Ńƒ кОитО и ПосО. ĐŁŃĐżŃŃ…ĐźĐľ Đ´Đ° гО ОтстраниП и Đ´Đ° хапноП ПаНкО, нО Đ˛ĐşŃƒŃŃŠŃ‚ ĐąĐľŃˆĐľ дОста ОсОйон. Đ˜ĐźĐ°ŃˆĐľ и чаК с мляко и нощО, кОотО наричат кафо, нО айсОНютнО няма Đ˛ĐşŃƒŃ на такОва. ВъпрОсната напитка со сорвира в торПОси йоСпНатнО и я иПа във всички заведения Са храноно.

ĐœĐľĐ´Đ¸Ń‚Đ°Ń†Đ¸ĐžĐ˝Đ˝Đ° СаНа в Панастира – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐœĐľĐ´Đ¸Ń‚Đ°Ń†Đ¸ĐžĐ˝Đ˝Đ° СаНа в Панастира

ОправихПо си йагаМа, пОчотОхПо книМка и къП 11 ч. ОтидОхПо Đ´Đ° каМоП на ПОнасито, чо си тръгваПо. То ŃĐľĐ´ŃŃ…Đ° на ĐžĐżĐ°ŃˆĐşĐ° прод СаНата Са храноно и со ОкаСа, чо Đľ вроПо Са обяд. ОтнОвО ни пОканиха Đ´Đ° ядем. Đ’ начаНОтО Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ нощО катО Ń†ĐľŃ€ĐľĐźĐžĐ˝Đ¸Ń и всички пооха ПОНитва. ĐŸĐžŃĐťĐľ ПОнасито СапОчнаха Đ´Đ° ŃĐ´Đ°Ń‚, Đ° ĐźĐ¸Ń€ŃĐ˝Đ¸Ń‚Đľ ги иСчакваха Отстрани и ŃŃĐ´Đ°Ń…Đ° на Пасито чак сНод катО първито ŃĐ˛ŃŠŃ€ŃˆĐ°Ń‚.

На нас ни пригОтвиха одна Пасичка проди Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸Ń‚Đľ хОра Đ´Đ° са соднаНи, Ощо дОкатО ПОнасито со храноха, явно СащОтО ĐąŃŃ…ĐźĐľ гОсти. ĐœĐ°ŃĐ°Ń‚Đ° ĐąĐľŃˆĐľ така ĐžŃ‚Ń€ŃƒĐżĐ°Đ˝Đ° с раСНични храни, чо но ПОМохПо Đ´Đ° ĐżĐžĐ˛ŃŃ€Đ˛Đ°ĐźĐľ на Очито си. Всичката таСи храна йива съйрана ŃŃƒŃ‚Ń€Đ¸Đ˝Ń‚Đ°, кОгатО ПОнасито иСНиСат с ĐşĐžŃˆĐ˝Đ¸Ń‡ĐşĐ¸Ń‚Đľ си, Đ° хОрата со пОдроМдат на ĐžĐżĐ°ŃˆĐşĐ° и иП дават всовъСПОМни храни – сгОтвони, ŃŃƒŃ€ĐžĐ˛Đ¸, йисквити, снаксОво, пНОдОво и въОйщо каквОтО ти Ń…Ń€ŃƒĐźĐ˝Đľ. ĐŸĐžŃĐťĐľ в гигантската ĐşŃƒŃ…Đ˝Ń на Панастира храната со Ń€Đ°ĐˇĐżŃ€ĐľĐ´ĐľĐťŃ.

ĐšŃƒŃ…Đ˝ŃŃ‚Đ° в Панастира – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐšŃƒŃ…Đ˝ŃŃ‚Đ° в Панастира

ТОСи ОйичаК Đľ Састъпон същО така в ТаКНанд и ЛаОс. На Đ˝Đ°ŃˆĐ°Ń‚Đ° Паса Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ пОно досот ĐşŃƒĐżĐ¸Ń‡ĐşĐ¸ с раСНични видОво ĐˇĐľĐťĐľĐ˝Ń‡ŃƒŃ†Đ¸, ПосО, рийа, ŃŃƒĐżĐ¸ и саНати, кОитО со сорвират с бял варон ОриС. Đ’ĐşŃƒŃŃŠŃ‚ на ŃŃŃ‚Đ¸ŃŃ‚Đ° Ń‚ŃƒĐş Đľ ПнОгО споцифичон и кОроннО раСНичон От индиКската ĐşŃƒŃ…Đ˝Ń. Винаги По ŃƒŃ‡ŃƒĐ´Đ˛Đ°, чо ПОнасито От югОиСтОчнОаСиатскито страни си хапват ПосО съвсоП ĐąĐľĐˇŃĐşŃ€ŃƒĐżŃƒĐťĐ˝Đž, при пОНОМонио, чо в ĐąŃƒĐ´Đ¸ĐˇĐźĐ° дОста со акцонтира Đ˛ŃŠŃ€Ń…Ńƒ нонасиНиотО къП МивОтни.

Đ’ Шри Ланка наприПор, кОитО същО принадНоМат къП Ń‚Ń€Đ°Đ´Đ¸Ń†Đ¸ŃŃ‚Đ° на торавада ĐąŃƒĐ´Đ¸ĐˇĐźĐ°, Ойачо са стриктни воготарианци, даМо и ОйикнОвонито хОра. Така ĐżŃ€ĐľŃĐ´ĐžŃ…ĐźĐľ с Đ˛ĐşŃƒŃĐžŃ‚Đ¸Đ¸, чо Đ´Đž вочорта но ĐžĐłĐťĐ°Đ´Đ˝ŃŃ…ĐźĐľ иСОйщО. ĐœĐžĐśĐľ йи тОва Đľ и цоНта на такъв йОгат обяд, Ń‚ŃŠĐš катО ПОнасито ОйикнОвонО но приоПат храна сНод обяда.

ЗапОчнахПо стОпа, нО първито дво кОНи ĐąŃŃ…Đ° Са пО 5-10 кП. ĐŸĐž ĐżŃŠŃ‚Ń пОчти Đ˝ŃĐźĐ°ŃˆĐľ провОСни сродства и со наНОМи Đ´Đ° чакаПо 20-30 ĐźĐ¸Đ˝ŃƒŃ‚Đ¸. Най-Đ˝Đ°ĐşŃ€Đ°Ń ни вСо каПиОн, кОКтО ĐžŃ‚Đ¸Đ˛Đ°ŃˆĐľ дироктнО Đ´Đž ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš, кОотО катО Ń€Đ°ĐˇŃŃ‚ĐžŃĐ˝Đ¸Đľ Đľ йНиСО 400 кП. ГНодкито прОдъНМаваха Đ´Đ° ни ĐżĐžŃ€Đ°ĐˇŃĐ˛Đ°Ń‚ с красОтата си. ĐĐ°Đ¸ŃŃ‚Đ¸Đ˝Đ° Ń€Đ°ŃŃ‚ йи Ń‚Ń€ŃĐąĐ˛Đ°ĐťĐž Đ´Đ° иСгНоМда катО Ń‚ŃƒĐş.

На Поста со виМдаха ŃƒĐśĐ°ŃĐ˝Đ¸Ń‚Đľ ĐżĐžŃ€Đ°ĐśĐľĐ˝Đ¸Ń От навОднониотО пО-ранО таСи гОдина. ЌоНи къщи ĐąŃŃ…Đ° иСтръгнати и проОйърнати, пОкраК ĐżŃŠŃ‚Ń Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ ПнОМоствО вроПонни Нагори на йодстващи, ĐˇĐ°ĐłŃƒĐąĐ¸ĐťĐ¸ дОПОвото си. ДО съвсоП скОрО голяма част От ПОстОвото пО ĐżŃŠŃ‚Ń са йиНи Относони и ĐżŃŠŃ‚ŃƒĐ˛Đ°Đ˝ĐľŃ‚Đž Đľ йиНО ĐşĐžŃˆĐźĐ°Ń€Đ˝Đž, нО иСгНоМда чо раКОнът йърСО со Đ˛ŃŠĐˇŃŃ‚Đ°Đ˝ĐžĐ˛ŃĐ˛Đ°. Не ПОга Đ´Đ° си ĐżŃ€ĐľĐ´ŃŃ‚Đ°Đ˛Ń какъв ŃƒĐśĐ°Ń Đľ йиНО нивОтО на роката Đ´Đ° со вдигно с 10 Потра и Đ´Đ° Остано така в прОдъНМонио на 11 дона. ĐĐ°Đ¸ŃŃ‚Đ¸Đ˝Đ° голяма Ń‚Ń€Đ°ĐłĐľĐ´Đ¸Ń!

ĐŸĐžŃ€Đ°ĐśĐľĐ˝Đ¸Ń сНод навОднониотО – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐŸĐžŃ€Đ°ĐśĐľĐ˝Đ¸Ń сНод навОднониотО

КаНова – карта ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€, БирПа

ĐĐ°ĐąĐťĐ¸ĐśĐ¸Ń…ĐźĐľ

град ĐšĐ°ĐťĐľŃƒĐ° (Kalewa)

и один пОНицаК ни ŃĐżŃ€Ń Са прОворка. Đ‘ŃŃ…ĐźĐľ Ń‡ŃƒĐťĐ¸, чо стОпът Đľ Сайранон, нО тОСи чичкО саПО пита даНи що прОдъНМаваПо с каПиОна Đ´Đž ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš и ни ĐżŃƒŃĐ˝Đ° пО МивО пО СдравО.

ĐŸŃŠŃ‚ŃŃ‚ От ĐšĐ°ĐťĐľŃƒĐ° Đ´Đž ĐœĐžĐ˝ŃŽŃƒĐ° (Monywa) – 184 кП

Пинава проС хъНПист рогиОн, пОчти нонасоНон и Đľ тОНкОва ĐťĐžŃˆ, чо пОвочотО хОра продпОчитат Đ´Đ° си вСоПат кОрайчо пО роката.

ХкОрО асфаНтът съвсоП иСчоСна и сродната ни скОрОст стана 10 – 15 кП/ч, така чо Đ´Đž вочорта одваП ŃƒŃĐżŃŃ…ĐźĐľ Đ´Đ° иСПиноП 100 кП. Đ—Đ° сПотка на тОва прирОдата ĐąĐľŃˆĐľ Đ˝ĐľĐ˛ĐľŃ€ĐžŃŃ‚Đ˝Đ° и СатОва въОйщо но ни ĐżŃƒĐşĐ°ŃˆĐľ Са скОрОстта.

ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€ĐşĐ° – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€ĐşĐ°

КъП 18 ч. вСо Đ´Đ° со стъПва и пОПОНихПо ŃˆĐžŃ„ŃŒĐžŃ€Đ° Đ´Đ° сНоСоП Đ´Đž однО краКпътнО Саводонио. Đ˘Ń€ŃĐąĐ˛Đ°ŃˆĐľ ни вОда, така чо Đ˝ŃĐźĐ°ŃˆĐľ как Đ´Đ° сНоСоП в гОрата. ТОК така со притосни и Đ˛ŃŃŃ‡ĐľŃĐşĐ¸ со ĐžĐżĐ¸Ń‚Đ˛Đ°ŃˆĐľ Đ´Đ° ни накара Đ´Đ° прОдъНМиП с ногО Đ´Đž ĐşŃ€Đ°Ń, нО на нас но ни со ĐżŃŠŃ‚ŃƒĐ˛Đ°ŃˆĐľ Ń†ŃĐťĐ° нОщ и ОстанахПо.

ĐšĐžĐźŃƒĐ˝Đ¸ĐşĐ°Ń†Đ¸Ń с МостОво с първито Постни, кОитО срощнахПо – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐšĐžĐźŃƒĐ˝Đ¸ĐşĐ°Ń†Đ¸Ń с МостОво с първито Постни, кОитО срощнахПо

ХНод голямо ŃŃƒĐľŃ‚ĐľĐ˝Đľ хОрата От СаводониотО ни Оставиха Đ´Đ° си ОпъноП паНатката в двОра иП пОд одна паНПа. Не спираха Đ´Đ° со ŃĐźĐľŃŃ‚ и каквОтО и Đ´Đ° правохПо ни наОйграМдаха и ĐˇŃĐżĐ°Ń…Đ° с голям инторос. На Ќвотин даМо ĐźŃƒ со стОри пО однО вроПо, чо сОйствоникът ĐźŃƒ продНага состра си. ЛогнахПо си йоС Đ´Đ° Đ˛ĐľŃ‡ĐľŃ€ŃĐźĐľ, Ń‚ŃŠĐš катО Ощо со Ń‡ŃƒĐ˛ŃŃ‚Đ˛Đ°Ń…ĐźĐľ протъпкани От обяда.

ĐšŃƒŃ…Đ˝ŃŃ‚Đ° на СаводониотО – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐšŃƒŃ…Đ˝ŃŃ‚Đ° на СаводониотО

Хпано в задния двОр на СаводониотО – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Хпано в задния двОр на СаводониотО

27.11

ĐĄŃƒŃ‚Ń€Đ¸Đ˝Ń‚Đ° сНод баня и прано ĐąŃŃ…ĐźĐľ гОтОви Đ´Đ° тръгваПо. мОрата ни пОдариха връСка йанани и тОпки От караПоНиСиран ОриСОн, СаоднО с парчо твърда Пас От фъстъци. Đ›ĐžŃˆĐžŃ‚Đž ĐąĐľŃˆĐľ, чо От ŃŃƒŃ‚Ń€Đ¸Đ˝Ń‚Đ° ĐąŃŃ…Đ° ПинаНи саПО два каПиОна и дво частни кОНи и ĐżŃŠŃ‚ŃŃ‚ ĐżŃƒŃŃ‚ĐľĐľŃˆĐľ. ТръгнахПо ĐżĐľŃˆĐ° къП соНОтО в даНочината, нО но ĐąŃŃ…ĐźĐľ вървоНи и пот ĐźĐ¸Đ˝ŃƒŃ‚Đ¸ кОгатО дМип с хОра От Đ˝Đ°ĐżĐžŃĐ˛Đ°Đ˝ĐľŃ‚Đž ни вСо Đ´Đž

ĐœĐžĐ˝ŃŽŃƒĐ°.

ĐĄĐżŃ€ŃŃ…ĐźĐľ Đ´Đ° ядем в соНОтО и Ń‚Đľ ни пОчорпиха. ОтнОвО ĐąŃŃ…Đ° сорвирани бял ОриС с досотина чиниКки с раСНични ŃŃŃ‚Đ¸Ń. Всички си ŃƒĐ´Đ°Ń€Đ¸Ń…Đ° пО одна йиричка и прОдъНМихПо. ХНод 30 ĐşĐžŃˆĐźĐ°Ń€Đ˝Đ¸ киНОПотра, проС кОитО Са ПаНкО Đ´Đ° но пОвърна От СавОито и Đ´Ń€ŃƒŃĐ°Đ˝ĐľŃ‚Đž, ŃĐťŃĐˇĐžŃ…ĐźĐľ на порфоктон път в равнината и направО ĐżŃ€ĐľĐťĐľŃ‚ŃŃ…ĐźĐľ сНодващито 60 кП.

ĐœĐžĐ˝ŃŽŃƒĐ° Đľ сравнитоНнО голямо градчо.

Đ—Đ°Đ´ всоки ъгъН ĐąĐťĐľŃŃ‚ŃŃ‚ красиви пОСНатони пагОди и ĐąŃƒĐ´Đ¸ŃŃ‚ĐşĐ¸ Панастири. ĐŸĐž ŃƒĐťĐ¸Ń†Đ¸Ń‚Đľ со прОдават какви Ни но, коя От коя пО-окСОтични храни. Всички Мони са наПаСани с МъНтата Паска прОтив Đ¸ĐˇĐłĐ°Ń€ŃĐ˝Đľ, ĐşĐžŃŃ‚Đž впрОчоП и аС СапОчнах Đ´Đ° си сНагаП, кОгатО ПинавахПо проС заведения. Жонито ПнОгО со радваха Đ´Đ° По кНопат, катО иП со ŃŃ‚Ń€ŃƒĐ˛Đ°ŃˆĐľ, чо така чОвок Đľ ПнОгО пО-красив.

Байа с Đ˛Đ˝ŃƒŃ‡Đľ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Байа с Đ˛Đ˝ŃƒŃ‡Đľ

мОрата ни Оставиха в единия краК на ĐœĐžĐ˝ŃŽŃƒĐ°, кОотО ни Отно один час дОкатО гО иСвървиП Đ´Đž Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸Ń. ВсичкО ĐąĐľŃˆĐľ тОНкОва интороснО и окСОтичнО, чо Đ˝ŃĐźĐ°Ń…ĐźĐľ търпонио Đ´Đ° со ŃƒŃŃ‚Đ°Đ˝ĐžĐ˛Đ¸Đź някѩде и Đ´Đ° раСгНоМдаПо пО ŃƒĐťĐ¸Ń†Đ¸Ń‚Đľ. ТОва, кОотО но ОчаквахПо, Đľ чо Đľ тОНкОва чистО, пОдродонО и раСвитО. ĐœĐžĐśĐľ йи сНод няколко гОдини що стано катО ТаКНанд.

ĐœĐ¸ŃŽĐ˝ĐźŃƒ (Myiunmu) – карта ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€, БирПа

ЕднО каПиОнчо ни вСо Đ´Đž ПаНкО градчо на пОНОвината път Đ´Đž ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš. ЗапОчна Đ´Đ° со стъПва и Ń€ĐľŃˆĐ¸Ń…ĐźĐľ Đ´Đ° со ОтйиоП в ĐżŃŠŃ€Đ˛Đ¸Ń иСпрочиН ни со Панастир. Đ’ ĐşŃ€Đ°Ń на

градчотО ĐœĐ¸ŃŽĐ˝ĐźŃƒ (Myiunmu)

Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ ПаНкО Панастирчо и со насОчихПо натаП. Đ“ĐťĐ°Đ˛Đ˝Đ¸ŃŃ‚ ПОнах в начаНОтО со ĐžĐżĐ¸Ń‚Đ˛Đ°ŃˆĐľ Đ´Đ° ни Отпрати на хОтоН, нО в краКна сПотка со съгНаси Đ´Đ° ОстаноП катО раСгНода ПнОгО пОдрОйнО паспОртито ни.

ХНод тОва ни връчиха наръч йанани и ни СаводОха Đ´Đž голямо пОПощонио, къдотО ŃĐżŃŃ…Đ° няколко тиКноКдМъри. Đ’ одна От пОстрОКкито Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ ĐźĐžĐ˝Đ°ŃˆĐľŃĐşĐž ŃƒŃ‡Đ¸ĐťĐ¸Ń‰Đľ и ПаНки ПОнахчота вътро Ń‡ĐľŃ‚ŃŃ…Đ° ŃŃƒŃ‚Ń€Đ¸. Освон главния ПОнах Đ˝ŃĐźĐ°ŃˆĐľ Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸ въСрастни и Панастирът ПаК ОснОвнО ŃĐťŃƒĐśĐľŃˆĐľ катО ĐžĐąŃƒŃ‡Đ¸Ń‚ĐľĐťĐľĐ˝ цонтър. А ПНадоМито От Đ˝Đ°ŃˆĐľŃ‚Đž пОПощонио, кОитО си ĐąŃŃ…Đ° с всокидновни дрохи, така и но раСйрахПо СащО ĐśĐ¸Đ˛ĐľŃŃ‚ Ń‚Đ°Đź.

ĐœĐ°Đ˝Đ°ŃŃ‚Đ¸Ń€Đ° в ĐœĐ¸ŃŽĐ˝ĐźŃƒ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐœĐ°Đ˝Đ°ŃŃ‚Đ¸Ń€Đ° в ĐœĐ¸ŃŽĐ˝ĐźŃƒ

Đ’ БирПа всяко ПОПчо Ń‚Ń€ŃĐąĐ˛Đ° пОно воднъМ в МивОта си Đ´Đ° йъдо ПОнах,

катО минималния пориОд Đľ одна содПица. ĐœĐžĐśĐľ йи тОСи Панастир ŃĐťŃƒĐśĐľŃˆĐľ катО ŃƒŃ‡Đ¸ĐťĐ¸Ń‰Đľ Са вроПонни ПОнаси. ĐœĐžĐźŃ‡ĐľŃ‚Đ°Ń‚Đ° Ń†ŃĐťĐ° нОщ си ĐˇĐ˛ŃŠĐ˝ŃŃ…Đ° и прикаСваха с раСни довОКки, ŃĐťŃƒŃˆĐ°Ń…Đ° ĐźŃƒĐˇĐ¸ĐşĐ° Đ´Đž къснО, така чо со наНОМи Đ˝Đ°ĐşŃ€Đ°Ń Đ´Đ° станоП и Đ´Đ° СагасиП нио НаПпата. Вочорта ĐąĐľŃˆĐľ ПнОгО тОпНа и катО со съди пО тОва, чо що прОдъНМаваПо всо на ŃŽĐł, ПОМо йи ŃŃ‚ŃƒĐ´ĐľĐ˝Đ¸Ń‚Đľ нОщи прикНючиха Са нас.

ĐœĐžĐ˝Đ°ŃĐ¸ и ŃƒŃ‡ĐľĐ˝Đ¸Ń†Đ¸ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐœĐžĐ˝Đ°ŃĐ¸ и ŃƒŃ‡ĐľĐ˝Đ¸Ń†Đ¸

28.11

Днос Са първи път иСпОНСвахПо

ПианПарски пари – чатОво

(kyat – чото си чат). Единствонито пари, кОитО в ПОПонта притоМавахПо, ĐąŃŃ…Đ° 100 дОНара в ĐşĐľŃˆ и ĐąŃŃ…ĐźĐľ Ń€ĐľŃˆĐ¸ĐťĐ¸ Đ´Đ° ги ОйПониП чак сНод катО стигноП ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš пО ĐžŃ„Đ¸Ń†Đ¸Đ°ĐťĐ˝Đ¸Ń ĐşŃƒŃ€Ń. ЖОан, испаноца кОКтО ĐżŃŠŃ‚ŃƒĐ˛Đ° йоС пари, ни ĐąĐľŃˆĐľ пОдариН йанкнОта От 1000 чата, прийНиСитоНнО 1,40 Нв., кОитО самия тОК ĐąĐľŃˆĐľ ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ¸Đť От Đ´Ń€ŃƒĐł чОвок. Đ‘ŃŃ…ĐźĐľ со вдъхнОвиНи От неговия Опит и Ń€ĐľŃˆĐ¸Ń…ĐźĐľ Đ´Đ° прОйваПо каквО Đľ Đ´Đ° со ĐżŃŠŃ‚ŃƒĐ˛Đ° йоС пари. ТъК катО но ОйПонихПо на границата, дОри и Đ´Đ° искахПо но ПОМохПо Đ´Đ° пОНСваПо дОНарито, ĐĐ˘Đœ, кОитО Đ´Đ° приоПат Ń‡ŃƒĐśĐ´Đ¸ карти, същО Đ˝ŃĐźĐ°ŃˆĐľ иСвън ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš, но чо в картата иПахПо някакви пари Đ´Đľ.

ĐĄŃƒŃ‚Ń€ĐľŃˆĐ˝Đ° баня – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐĄŃƒŃ‚Ń€ĐľŃˆĐ˝Đ° баня

Днос ĐąĐľŃˆĐľ вочо троти дон, в кОКтО раСчитахПо саПО на дОйрината на хОрата и ПаНкО прОвиСии ОстанаНи ни От Đ˜Đ˝Đ´Đ¸Ń. ТъК катО вочорта но ĐąŃŃ…ĐźĐľ Đ˛ĐľŃ‡ĐľŃ€ŃĐťĐ¸, Đ° со ĐžŃ‡ĐľŃ€Ń‚Đ°Đ˛Đ°ŃˆĐľ Đ´Đ° няма и ĐˇĐ°ĐşŃƒŃĐşĐ°, Ń€ĐľŃˆĐ¸Ń…ĐźĐľ Đ´Đ° ĐˇĐ°ĐşŃƒĐżĐ¸Đź нощО с Ń…Đ¸ĐťŃĐ´Đ°Ń‚Đ° чата. Đ—Đ° Новчо ŃƒŃĐżŃŃ…ĐźĐľ Đ´Đ° ĐˇĐ°ĐşŃƒĐżĐ¸Đź ĐżĐžŃ€Ń†Đ¸Ń Đ˝ŃƒĐ´ŃŠĐťĐ¸, ПаНкО чорвон ОриС и традициОннО сНадкО. Đ’ŃŃĐşĐž нощО ŃŃ‚Ń€ŃƒĐ˛Đ°ŃˆĐľ пО 30 – 40 стОтинки.

ĐŸŃŠŃ€Đ˛Đ¸ пир – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐŸŃŠŃ€Đ˛Đ¸ пир

ХНод ĐˇĐ°ĐşŃƒŃĐşĐ° Đ¸ĐˇĐťŃĐˇĐžŃ…ĐźĐľ на ĐżŃŠŃ‚Ń и сНод 15 – 20 ĐźĐ¸Đ˝ŃƒŃ‚Đ¸ одна дМипка пикап с няколко ПОПчота От някаква голяма компания ни вСоха дироктнО Đ´Đž ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš. ĐĐ°Ń‚ĐžĐ˛Đ°Ń€ĐľĐ˝Đ¸ ОтСад в пикапа иСПинахПо Оставащито 70 кП Đ˝ĐľŃƒŃĐľŃ‚Đ˝Đž.

ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš

Đľ Đ˛Ń‚ĐžŃ€Đ¸ŃŃ‚ пО гОНоПина град в БирПа сНод ЯнгОн. Наоколо Đľ пъНнО със СайоНоМитоНнОсти и съОтвотнО Đľ ПнОгО Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‡ĐľŃĐşĐž. Đ§ŃƒĐ´ĐľŃ…ĐźĐľ со как Đ´Đ° прОцодираПо, даНи Đ´Đ° но раСгНодаПо наК-ваМнито Поста найърСО и пОсНо Đ´Đ° си търсиП Панастир иСвън града иНи дироктнО Đ´Đ° тръгноП пО Панастирито и пОсНо в цонтъра, с надоМдата Đ´Đ° наПориП някой кОКтО Đ´Đ° со съгНаси Đ´Đ° ОстаноП.

ТОчнО вНиСахПо в града и ПОПчотата иСводнъМ каСаха, чо щоНи Đ´Đ° ни Саводат в â€žŃ‚ĐľŃ…Đ˝Đ¸Ńâ€œ Панастир. ĐŸĐ°Ń€ĐşĐ¸Ń€Đ°Ń…ĐźĐľ в двОра, сНод кОотО иСвикаха айата. ТОК с голяма радОст ни прио и всички ĐźŃƒ паднаха в краката Са пОкНОн, Đ° пОсНо си СаПинаха.

ХирОпитаНищотО – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ХирОпитаНищотО

 

ĐžŃ‚Ń‚ŃƒĐş нататък пОпаднахПо в Đ˝ĐľĐžĐżĐ¸ŃŃƒĐľĐź фиНП.

Айатът, иСпит въСрастон чОвок с ОчиНца, ни Саводо Đ´Đž голяма кОНОниаНна сграда, ĐşĐžŃŃ‚Đž в ПОПонта ронОвираха Отвътро и ĐąĐľŃˆĐľ праСна. ĐŸĐžĐźĐľŃ‚ĐžŃ…Đ° ни одна ĐžĐąŃˆĐ¸Ń€Đ˝Đ° ŃŃ‚Đ°Ń, дОносОха дво Пасички и стОНОво, кактО и один киНиП. ТОчнО ОпънахПо паНатката (Саради кОПарито наК-вочо) и однО дото со появи с ОгрОПна тайНа с пНОдОво – Пандарини, йанани, дракОнОв пНОд, кактО и сток с ПинораНна вОда. Не ПОМохПо Đ´Đ° ĐżĐžĐ˛ŃŃ€Đ˛Đ°ĐźĐľ на късПота си. ĐŸŃ€ĐľĐ´ прОСОроца со ĐżĐžĐťŃŽŃˆĐ˛Đ°Ń…Đ° паНПи и Ń†Đ°Ń€ĐľŃˆĐľ пъНна трОпична идилия. Айатът каСа, чо ПОМоП Đ´Đ° ОстаноП кОНкОтО си искаПо и дОйрОсърдочнО со ŃƒŃĐźĐ¸Ń…Đ˝Đ°.

ĐŸŃŠŃ€Đ˛Đ¸ дарОво От ПОнасито – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐŸŃŠŃ€Đ˛Đ¸ дарОво От ПОнасито

ХНод катО со раСтОварихПо Đ¸ĐˇĐťŃĐˇĐžŃ…ĐźĐľ на раСхОдка. ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš Đľ дОста голям и Ń€Đ°ĐˇŃŃ‚ĐžŃĐ˝Đ¸ŃŃ‚Đ° са ПнОгО дъНги, нО Са щастио со наПирахПо съвсоП йНиСО Đ´Đž СайоНоМитоНнОстито. Градът Đ¸ĐˇĐłĐťĐľĐśĐ´Đ°ŃˆĐľ ПнОгО ĐżŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ˝Đž. Đ˜ĐźĐ°ŃˆĐľ трОпични Ń€Đ°ŃŃ‚ĐľĐ˝Đ¸Ń навсякѩде, ПаНкО двиМонио, никакви ĐąĐžĐşĐťŃƒŃ†Đ¸, ниски къщички и ŃˆĐ¸Ń€ĐžĐşĐ¸ айсОНютнО ĐżĐľŃ€ĐżĐľĐ˝Đ´Đ¸ĐşŃƒĐťŃŃ€Đ˝Đ¸ ŃƒĐťĐ¸Ń†Đ¸ с нОПора катО в Њатито (ĐĐ°ĐżŃ€Đ¸ĐźĐľŃ€ дадон адрос Đľ на ъгъНа на 6-Ń‚Đ° и 35-Ń‚Đ° ŃƒĐťĐ¸Ń†Đ° Đ´Đ° рочоП)

Гигантска ŃŃ‚Đ°Ń‚ŃƒŃ в близкия Панастир – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Гигантска ŃŃ‚Đ°Ń‚ŃƒŃ в близкия Панастир

ХкОрО стигнахПо Đ´Đž Ń†Đ°Ń€ŃĐşĐ¸Ń двОроц, Оградон с кропОстна стона и вОдон канаН. Đ’Ń…ĐžĐ´Đ˝Đ¸ŃŃ‚ йиНот Đ˛ĐşĐťŃŽŃ‡Đ˛Đ°ŃˆĐľ Ощо няколко Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸ СайоНоМитоНнОсти и йо 10 000 чата (14 Нв.) – Đ˝ŃĐźĐ°ŃˆĐľ как Đ´Đ° си гО пОСвОНиП. Въпроки тОва со Ń‡ŃƒĐ˛ŃŃ‚Đ˛Đ°Ń…ĐźĐľ ПнОгО щастНиви, чо иСОйщО ПОМоП Đ´Đ° со раСхОМдаПо иС ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš и въОйщо но ни ĐżŃƒĐşĐ°ŃˆĐľ. ĐŸŃ€ĐžĐ´ŃŠĐťĐśĐ¸Ń…ĐźĐľ къП близкия хъНП, Đ˛ŃŠŃ€Ń…Ńƒ кОКтО со иСдигаха няколко пагОди. ОтгОро со ĐžŃ‚ĐşŃ€Đ¸Đ˛Đ°ŃˆĐľ красива гНодка къП Ń†ĐľĐťĐ¸Ń град.

ĐšŃ€Đ°ĐťŃĐşĐ¸Ń двОроц – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐšŃ€Đ°ĐťŃĐşĐ¸Ń двОроц

Đ’ пОднОМиотО ĐźŃƒ со виМдаха и три стари пагОди, кОитО ПОМоха Đ´Đ° со ĐżĐžŃĐľŃ‚ŃŃ‚ йоС вхОдна такса. ĐĄĐ¸ĐłŃƒŃ€Đ˝Đž раСгНодахПо ОйщО ŃˆĐľŃŃ‚ пагОди, нО всичкито ĐąŃŃ…Đ° тОНкОва красиви, ĐˇĐ°ŃˆĐľĐźĐľŃ‚ŃĐ˛Đ°Ń‰Đ¸ и раСНични одна От Đ´Ń€ŃƒĐłĐ°, чо иСОйщО но ни ĐžĐźŃ€ŃŠĐˇĐ˛Đ°ŃˆĐľ Đ´Đ° вНиСаПо От одна в Đ´Ń€ŃƒĐłĐ°. ЗНатни ĐşŃƒĐżĐžĐťĐžĐ˛Đ¸Đ´Đ˝Đ¸ ŃŃ‚Ń€ŃƒĐşŃ‚ŃƒŃ€Đ¸, ОгрОПни ŃŃ‚Đ°Ń‚ŃƒĐ¸ на Đ‘ŃƒĐ´Đ°, ПОнаси в чорвони рОйи, паНПи и рОСОв СаНоС ни накараха Đ´Đ° со Ń‡ŃƒĐ˛ŃŃ‚Đ˛Đ°ĐźĐľ тОчнО катО в прикаСка. УсощанотО, чо сПо в Ń€Đ°Ń но ни Đ˝Đ°ĐżŃƒŃĐşĐ°ŃˆĐľ и Са ŃĐľĐşŃƒĐ˝Đ´Đ°.

Най-ĐłĐžĐťŃĐźĐ°Ń‚Đ° книга в свота – във всяка ŃŃ‚ŃƒĐżĐ° иПа каПонна пНОча с токстОво От ĐąŃƒĐ´Đ¸ŃŃ‚ĐşĐ¸Ń канОн – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Най-ĐłĐžĐťŃĐźĐ°Ń‚Đ° книга в свота – във всяка ŃŃ‚ŃƒĐżĐ° иПа каПонна пНОча с токстОво От ĐąŃƒĐ´Đ¸ŃŃ‚ĐşĐ¸Ń канОн

ГНодка От хъНПа ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ГНодка От хъНПа ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš

ĐŸĐ°ĐłĐžĐ´Đ°Ń‚Đ° Ханда ĐœŃƒĐ˝Đ¸ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐŸĐ°ĐłĐžĐ´Đ°Ń‚Đ° Ханда ĐœŃƒĐ˝Đ¸

ĐŸĐ°ĐłĐžĐ´Đ°Ń‚Đ° ĐŃƒĐ˝Đł Đ˘Đ°Ńƒ ĐœŃƒ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐŸĐ°ĐłĐžĐ´Đ°Ń‚Đ° ĐŃƒĐ˝Đł Đ˘Đ°Ńƒ ĐœŃƒ

ĐŸŃ€Đ¸Đ˛ĐľŃ‡ĐľŃ€ со прийрахПо и ПОПчотО ни иСвика Са Đ˛ĐľŃ‡ĐľŃ€Ń. Đ‘ŃŃ…Đ° ĐžŃ‚Ń€ŃƒĐżĐ°ĐťĐ¸ Ń†ŃĐťĐ°Ń‚Đ° Паса с какви Ни но ŃŃŃ‚Đ¸Ń и ОриС. ĐĐ°ĐżŃ€Đ°Đ˛Đž ни стана Đ˝ĐľŃƒĐ´ĐžĐąĐ˝Đž. ĐŸĐžŃĐ˛Đ¸ со один пъНничък ПОнах и сНод катО ĐąŃŃ…ĐźĐľ ĐżŃ€ĐľŃĐťĐ¸ Đ´Đž сПърт ни напъНни одна тОрйа с чипсОво, пНОдОво и оноргиКни напитки Са ŃŃ‚Đ°ŃŃ‚Đ°. ĐŸĐžĐłĐžĐ˛ĐžŃ€Đ¸Ń…ĐźĐľ си с ПОПчотата и со ОкаСа, чо тОва всъщнОст Đľ ĐąŃƒĐ´Đ¸ŃŃ‚ĐşĐž сирОпитаНищо Са ПОПчота, ОснОванО 1926 гОдина. ĐœĐžĐ˝Đ°ŃĐ¸Ń‚Đľ ĐąŃŃ…Đ° ОйщО триПа с айата. Đ˜ĐźĐ°ŃˆĐľ 200 доца на всякакви въСрасти, катО саПито доца но ĐąŃŃ…Đ° ПОнаси. Всички ĐąŃŃ…Đ° ПнОгО дОйро ОйНочони и с нОви тоНофОни. Đ˜ĐźĐ°ŃˆĐľ дОри и ОснОвнО ŃƒŃ‡Đ¸ĐťĐ¸Ń‰Đľ, Đ° гОНоПито хОдоха на ŃƒŃ‡Đ¸ĐťĐ¸Ń‰Đľ на Đ´Ń€ŃƒĐłĐž ĐźŃŃŃ‚Đž. Đ‘ĐľŃˆĐľ ПнОгО восоНО и всички иСгНоМдаха щастНиви. ГОвОрихПо си и Са пОНитика и кактО всички хОра, кОитО срощахПо дОсога, и Ń‚Đľ ĐťĐ¸ĐşŃƒĐ˛Đ°Ń…Đ°, чо Đ´ĐľĐźĐžĐşŃ€Đ°Ń†Đ¸ŃŃ‚Đ° Đľ Đ´ĐžŃˆĐťĐ° и са со ОтърваНи От военния роМиП.

Đ›ĐžŃˆĐžŃ‚Đž Đľ, чо на пОвочотО хОра Đ°Đ˝ĐłĐťĐ¸ĐšŃĐşĐ¸ŃŃ‚ иП Đľ дОста сНай и СадъНйОчонито раСгОвОри но Đ˛ŃŠŃ€Đ˛ŃŃ‚.

БирПа Đľ ĐąĐ¸Đ˛ŃˆĐ° ангНиКска колония,

нО Са раСНика От Đ˜Đ˝Đ´Đ¸Ń пОчти няма сНоди От тОва вроПо. ТайоНито на ангНиКски са си голяма Ń€ŃĐ´ĐşĐžŃŃ‚, нО пък всички ĐźĐľŃ€ŃŃ‚ Ń€Đ°ĐˇŃŃ‚ĐžŃĐ˝Đ¸ŃŃ‚Đ° в ПиНи и ŃŃ€Đ´ĐžĐ˛Đľ. ДвиМониотО Đľ сПононО ĐžŃ‚Đ´ŃŃĐ˝Đž, кактО в пО-ĐłĐžĐťŃĐźĐ°Ń‚Đ° част От свота, нО вОНанито на кОНито са си всо Ощо ĐžŃ‚ĐťŃĐ˛Đž, кОотО прави ŃˆĐžŃ„Đ¸Ń€Đ°Đ˝ĐľŃ‚Đž и иСпроварванотО пО-рискОванО. Đ—Đ° Đ´Đ° иСпровари, ŃˆĐžŃ„ŃŒĐžŃ€ŃŠŃ‚ Ń‚Ń€ŃĐąĐ˛Đ° Đ´Đ° со иСносо Đ¸ĐˇŃ†ŃĐťĐž в насрощнОтО пНатнО, проди Đ´Đ° раСйоро идват Ни кОНи Отсроща. ХНава Đ‘ĐžĐłŃƒ ĐąŃƒŃ€ĐźĐ¸ĐšŃ†Đ¸Ń‚Đľ са спОкОКни ŃˆĐžŃ„ŃŒĐžŃ€Đ¸ и Опаснито ŃĐ¸Ń‚ŃƒĐ°Ń†Đ¸Đ¸ са Ń€ŃĐ´ĐşĐžŃŃ‚.

29.11

ХНод ОтнОвО проОйиНна ĐˇĐ°ĐşŃƒŃĐşĐ° айатът ни продНОМи Đ´Đ° ни Сакарат Đ´Đž някоя СайоНоМитоНнОст, ĐşĐžŃŃ‚Đž йихПо искаНи Đ´Đ° пОсотиП. Đ‘ŃŃ…ĐźĐľ Ń‡ŃƒĐ˛Đ°ĐťĐ¸, чо

пагОдата ĐœĐ°Ń…Đ° ĐœŃƒĐ˝Đ¸

Đľ втОрОтО пО ваМнОст роНигиОСнО ĐźŃŃŃ‚Đž в Ń†ŃĐťĐ° БирПа и искахПо Đ´Đ° видиП ĐžĐłŃ€ĐžĐźĐ˝Đ¸Ń Đ‘ŃƒĐ´Đ° От ПасивнО СНатО, нО ĐąĐľŃˆĐľ в Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸Ń краК на града и ПОМо йи Ń‰ĐľŃˆĐľ Đ´Đ° Đľ голямо гНавОйОНио Đ´Đ° ОтидоП Đ´Đž Ń‚Đ°Đź. Така чо со съгНасихПо, катО си ĐżŃ€ĐľĐ´ŃŃ‚Đ°Đ˛ŃŃ…ĐźĐľ чо някое От ПОПчотата що ни Сакара със ŃĐşŃƒŃ‚ĐľŃ€Ń‡Đľ иНи ПОтОр.

Đ‘ŃƒĐ´Đ°Ń‚Đ° в пагОдата ĐšŃƒŃ‚ĐžĐ´Đ°Đ˛ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Đ‘ŃƒĐ´Đ°Ń‚Đ° в пагОдата ĐšŃƒŃ‚ĐžĐ´Đ°Đ˛

ВПостО тОва в двОра со появи Нъскав, чорон дМип с ŃˆĐžŃ„ŃŒĐžŃ€. Хтана ни ПнОгО Đ˝ĐľŃƒĐ´ĐžĐąĐ˝Đž и со ОпитахПо Đ´Đ° иП обясним, чо и кОНоНО ни Đ˛ŃŠŃ€ŃˆĐ¸ райОта, нО всички со кикОтоха и ни Đ˝Đ°ĐąŃƒŃ‚Đ°Ń…Đ° в дМипа. Качиха со Ощо чотири От пО-гОНоПито ПОПчота и ĐżŃŠĐťĐ˝Đ¸Ń‡ĐşĐ¸ŃŃ‚ ПОнах и пОтогНихПо на такъв цоНОдновон Ń‚ŃƒŃ€, чо ŃĐ˛ŃŃ‚ ни со иСви.

ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš, царствОтО на пагОдито

Đ’ ĐœĐ°Ń…Đ° ĐœŃƒĐ˝Đ¸ ĐŸĐ°Ń (Maha Muni Paya)

ОгрОПон СНатон Đ‘ŃƒĐ´Đ° привНича пиНигриПи От Ń†ŃĐťĐ° БирПа. ĐŸĐžĐşĐťĐžĐ˝Đ˝Đ¸Ń†Đ¸Ń‚Đľ ĐťĐľĐżŃŃ‚ Нистчота пОкрити с фин, СНатон прах Đ˛ŃŠŃ€Ń…Ńƒ ŃŃ‚Đ°Ń‚ŃƒŃŃ‚Đ°, ŃƒĐ´ĐľĐąĐľĐťŃĐ˛Đ°ĐšĐşĐ¸ ПикрОн пО ПикрОн СНатОтО ОтгОро Đš. ĐŸĐžĐşŃ€Đ¸Ń‚Đ¸Ń‚Đľ кОридОри ОкОНО пагОдата са цоНито ОйНопони в Đ¸ŃĐşŃ€ŃŃ‰Đ¸ стъкъНца. Đ’ ОтдоНнО пОПощонио няколко йрОнСОви ŃŃ‚Đ°Ń‚ŃƒĐ¸ на Питични същоства Ойощават ĐžĐˇĐ´Ń€Đ°Đ˛ŃĐ˛Đ°Đ˝Đľ От йОНоМки, акО со ĐżĐžŃ‚ŃŠŃ€ĐşĐ°Ńˆ в Ń‚ŃŃ….

Đ—ĐťĐ°Ń‚Đ˝Đ¸Ń Đ‘ŃƒĐ´Đ° в пагОдата ĐœĐ°Ń…Đ° ĐœŃƒĐ˝Đ¸ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Đ—ĐťĐ°Ń‚Đ˝Đ¸Ń Đ‘ŃƒĐ´Đ° в пагОдата ĐœĐ°Ń…Đ° ĐœŃƒĐ˝Đ¸

ВидоО: Нопоно на СНатни Нистчота

Đ’ Đ´Ń€ĐľĐ˛Đ˝Đ¸Ń град Đ˜Đ˝ŃƒĐ° (Inwa),

на 20 кП От ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš, антични храПОво и пагОди Đ¸ĐˇŃƒĐźŃĐ˛Đ°Ń‚ Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‚Đľ. На вхОда ни искат йиНоти и ĐżŃŠĐťĐ˝Đ¸Ń‡ĐşĐ¸ŃŃ‚ ПОнах ĐˇĐ°ĐşŃƒĐżŃƒĐ˛Đ° два йиНота пО 10 000 чата (14 Нв.) въпроки Опитито ни Đ´Đ° гО Ń€Đ°ĐˇŃƒĐąĐľĐ´Đ¸Đź. Đ—Đ° Постнито раСйира со Đľ йоСпНатнО.

Đ˜Đ˝ŃƒĐ° – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Đ˜Đ˝ŃƒĐ°

Đ˜Đ˝ŃƒĐ° – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Đ˜Đ˝ŃƒĐ°

Đ˜Đ˝ŃƒĐ° – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Đ˜Đ˝ŃƒĐ°

Đ˜Đ˝ŃƒĐ° – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Đ˜Đ˝ŃƒĐ°

Đ˜Đ˝ŃƒĐ° – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Đ˜Đ˝ŃƒĐ°

Đ˜Đ˝ŃƒĐ° – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Đ˜Đ˝ŃƒĐ°

Đ’ Đ˜Đ˝ŃƒĐ° с ĐżŃ€Đ¸ŃŃ‚ĐľĐťĐ¸Ń‚Đľ ни – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Đ’ Đ˜Đ˝ŃƒĐ° с ĐżŃ€Đ¸ŃŃ‚ĐľĐťĐ¸Ń‚Đľ ни

Дървон тикОв храП в Đ˜Đ˝ŃƒĐ° – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Дървон тикОв храП в Đ˜Đ˝ŃƒĐ°

ĐŸŃ€ĐžĐ´ŃŠĐťĐśĐ°Đ˛Đ°ĐźĐľ ОйикОНката къП

Хагаин (Sagaing),

градчо От Đ´Ń€ŃƒĐłĐ°Ń‚Đ° страна на рока ĐĐšĐľĐ°Ń€ŃƒĐ°Đ´Đ¸ (Ayeyarwady). ĐŸŃ€ĐľĐ´ пОгНода ни со Ń€ĐľĐ´ŃƒĐ˛Đ°Ń‚ пагОди и Панастири Đ´Đž йоСкраК. Всичкито са ОгрОПни, коя От коя пО-красивО ŃƒĐşŃ€Đ°ŃĐľĐ˝Đ°, пОвочотО пОСНатони, всяка със сОйствона Đ°Ń€Ń…Đ¸Ń‚ĐľĐşŃ‚ŃƒŃ€Đ° и стиН. Никога но сПо виМдаНи тОНкОва храПОво на однО ĐźŃŃŃ‚Đž, дОри и в Đ˜Đ˝Đ´Đ¸Ń и Ń‚Đž Đ¸ĐˇŃ†ŃĐťĐž пОдърМани. Всичкито са пОстрОони с Đ´Đ°Ń€ĐľĐ˝Đ¸Ń.

ĐŸŃ€ĐžŃ†ĐľŃĐ¸Đ¸, нОсощи Đ´Đ°Ń€ĐľĐ˝Đ¸Ń къП храПОвото – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐŸŃ€ĐžŃ†ĐľŃĐ¸Đ¸, нОсощи Đ´Đ°Ń€ĐľĐ˝Đ¸Ń къП храПОвото

ВидоО на ĐżŃ€ĐžŃ†ĐľŃĐ¸ŃŃ‚Đ°

ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€ Đľ на първО ĐźŃŃŃ‚Đž пО йНагОтвОритоНнОст в свота

и тОва Đľ ясно видиПО, ОсОйонО Ń‚ŃƒĐş в ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš. Всички ĐşŃƒŃ‚Đ¸Đ¸ Са Đ´Đ°Ń€ĐľĐ˝Đ¸Ń пО храПОвото са пропъНнони дОгОро с пари. Някои хОра инвостират в ПОНОво, Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸ в храПОво‌ Đ’ градОвото ПОдорнито ПОНОво пОчти Отсъстват, нО СНатОтО, скъпОцоннито каПъни, дървОроСйито пО пагОдито йиха стигнаНи Đ´Đ° со ĐżĐžŃŃ‚Ń€ĐžŃŃ‚ ПОМо йи пОвочо търгОвски кОПпНокси От тоСи в Ń†ŃĐťĐ° Đ‘ŃŠĐťĐłĐ°Ń€Đ¸Ń. Đ•, всо пак Ń‚ŃƒĐş продпОчитанО Đľ Панастир, Đ° но ПОН 😉

ĐŸĐ°ĐłĐžĐ´Đ°Ń‚Đ° ĐšĐ°ŃƒĐ˝ĐłĐźŃƒĐ´Đ°Đ˛, Хагаин (боядисана в СНатнО сНод иСйОрито и пОйодата на Đ´ĐľĐźĐžĐşŃ€Đ°Ń†Đ¸ŃŃ‚Đ°) – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐŸĐ°ĐłĐžĐ´Đ°Ń‚Đ° ĐšĐ°ŃƒĐ˝ĐłĐźŃƒĐ´Đ°Đ˛, Хагаин (боядисана в СНатнО сНод иСйОрито и пОйодата на Đ´ĐľĐźĐžĐşŃ€Đ°Ń†Đ¸ŃŃ‚Đ°)

ĐŸĐ°ĐłĐžĐ´Đ° в Хагаин – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐŸĐ°ĐłĐžĐ´Đ° в Хагаин

ХНод Хагаин прОдъНМаваПо къП

ĐœĐ¸Đ˝ĐłŃƒĐ˝ (Mingun)

иСвостон с гигантската пОстрОКка От Ń‚ŃƒŃ…ĐťĐ¸ във фОрПата на пНанина. АйсОНютнО Пасивна, с иСкНючонио на ПаНки Đ˝Đ¸ŃˆĐ¸ Са ŃŃ‚Đ°Ń‚ŃƒĐ¸Ń‚Đľ на Đ‘ŃƒĐ´Đ°. Но сНод СоПотросонио ĐşĐžĐ˝ŃŃ‚Ń€ŃƒĐşŃ†Đ¸ŃŃ‚Đ° со раСцопиНа. ĐœĐžĐ˝Đ°Ń…ŃŠŃ‚ ОтнОвО пНаща Са нас пО 7 Нв. Са вхОд. ĐœĐžĐźŃ‡ĐľŃ‚Đ°Ń‚Đ° пък со надпроварват Đ´Đ° ни ĐşŃƒĐżŃƒĐ˛Đ°Ń‚ ŃŃƒĐ˛ĐľĐ˝Đ¸Ń€Đ¸ От всяко ĐźŃŃŃ‚Đž. Đ§ŃƒĐ˛ŃŃ‚Đ˛Đ°ĐźĐľ со катО на наК-скѩпия въСПОМон Ń‚ŃƒŃ€, вкНючващ айсОНютнО всички СайоНоМитоНнОсти, ОйикОНка с дМип и пОдаръци. АкО но ĐąŃŃ…Đ° тоСи хОра иСОйщО Đ˝ŃĐźĐ°ŃˆĐľ Đ´Đ° ПОМоП Đ´Đ° видиП каквОтО и Đ´Đ° Đľ От ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš. ĐŸĐžĐ˛ĐľŃ‡ĐľŃ‚Đž Поста са ОтдаНочони, с Ń‚Ń€ŃƒĐ´ĐľĐ˝ дОстъп – йоС градски транспОрт и чостО дОри йоС ŃƒĐşĐ°ĐˇĐ°Ń‚ĐľĐťĐ˝Đ¸ тайоНи на ангНиКски, Đ° вхОдОвото Са Ń‡ŃƒĐśĐ´ĐľĐ˝Ń†Đ¸ са ŃƒĐśĐ°ŃĐ˝Đž скъпи.

Đ‘ĐľĐťĐ¸Ń храП в ĐœĐ¸Đ˝ Đ“ŃƒĐ˝ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Đ‘ĐľĐťĐ¸Ń храП в ĐœĐ¸Đ˝ Đ“ŃƒĐ˝

ГНодка От ĐœĐ¸Đ˝ Đ“ŃƒĐ˝ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ГНодка От ĐœĐ¸Đ˝ Đ“ŃƒĐ˝

Хписъкът на ПОнаха Ойачо но ŃĐ˛ŃŠŃ€ŃˆĐ˛Đ° Đ´Đž Ń‚ŃƒĐş. ХНодващОтО ĐźŃŃŃ‚Đž Đľ традициОнон дървон ПОст От ОгрОПни тикОви таНпи, просичащ Ń†ŃĐťĐž оСорО в ĐĐźĐ°Ń€Đ°ĐżŃƒŃ€Đ° (Amarapura). Отдавна вочо Đľ тъПнО и сПо прод припадък От часОвото ОйикОНки, нО Ń‚ŃƒŃ€ŃŠŃ‚ всо но ŃĐ˛ŃŠŃ€ŃˆĐ˛Đ°. ĐŸĐžŃĐťĐľĐ´Đ˝Đž пОсощаваПо наК-нОвата пагОда в ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš –

ĐĐľŃ„Ń€Đ¸Ń‚ĐľĐ˝Đ°Ń‚Đ° пагОда

ТОва вочо Đľ нощО наистина новиМданО. ĐŚŃĐťĐ°Ń‚Đ° Đľ ОйНицОвана с късОво нофрит От наК-родкито, Ń‡Đ¸ŃŃ‚Đž стОКнОст дОри но ПОга Đ´Đ° си ĐżŃ€ĐľĐ´ŃŃ‚Đ°Đ˛Ń. От чотирито страни на пагОдата иПа ĐżĐžĐźĐľŃ‰ĐľĐ˝Đ¸Ń с нофритони ĐąŃƒĐ´Đ¸ същО От наК-Đ˛Đ¸ŃĐžĐşĐžĐşĐ°Ń‡ĐľŃŃ‚Đ˛ĐľĐ˝Đ¸Ń вид. ĐŸŃ€ĐľĐˇ Ń†ŃĐťĐžŃ‚Đž вроПо но ПОга Đ´Đ° ĐżĐžĐ˛ŃŃ€Đ˛Đ°Đź къдо со наПираПо и даНи но ŃŃŠĐ˝ŃƒĐ˛Đ°Đź. ГНавата Пи Đľ замаяна От СНатО, скъпОцонни каПъни, ĐąŃƒĐ´Đ¸, ПОнаси и паНПи.

Рока Đ˜Ń€Đ°ŃƒĐ°Đ´Đ¸ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Рока Đ˜Ń€Đ°ŃƒĐ°Đ´Đ¸

Вочорта ПОнаха ни чорпи спаготи в однО ростОрантчо. ĐœĐžĐźŃ‡ĐľŃ‚Đ°Ń‚Đ° същО са ПнОгО щастНиви, катО нас. ВосоНио иСпъНва Đ˝ĐžŃ‰Đ˝Đ¸Ń Đ˛ŃŠĐˇĐ´ŃƒŃ…. Đ—Đ°ĐąĐľĐťŃĐˇĐ˛Đ°ĐźĐľ как ПОнаха чостО спира и ĐżĐ°ĐˇĐ°Ń€ŃƒĐ˛Đ° патонца и Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸ играчки Са ПаНкито ПОПчонца От сирОпитаНищотО. ĐĐľĐ˛ĐľŃ€ĐžŃŃ‚ĐľĐ˝ дон!

30.11-02.12

Đ§ŃƒĐ˛ŃŃ‚Đ˛Đ°ĐźĐľ со катО наК-ŃƒĐ˛Đ°ĐśĐ°Đ˛Đ°Đ˝Đ¸Ń‚Đľ гОсти в Ń†ŃĐť ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš

ĐœĐ¸ŃĐťŃ, чо и в наК-Ń…ŃƒĐąĐ°Đ˛Đ¸Ń хОтоН хОрата но ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ°Đ˛Đ°Ń‚ такОва ĐžŃ‚Đ˝ĐžŃˆĐľĐ˝Đ¸Đľ. ТаСи ŃŃƒŃ‚Ń€Đ¸Đ˝ ĐˇĐ°ĐşŃƒŃĐşĐ°Ń‚Đ° Đľ грандиОСна – ОриС и йНиСО досот раСНични ĐˇĐľĐťĐľĐ˝Ń‡ŃƒĐşĐžĐ˛Đ¸ ŃŃŃ‚Đ¸Ń, пНОдОво, кафо с мляко, чаК, ПинораНна вОда. Всоки път со ОпитваПо Đ´Đ° иП обясним, чо няма как Đ´Đ° изядем тОНкОва храна и чо сПо продОвОНни саПО От ОриС с йОй, нО напраСнО. Три часа пО-къснО Đľ сорвиран обяд с Ощо пО-голямо раСнООйраСио От кърита. ĐŸŃŠĐťĐ˝Đ¸Ń‡ĐşĐ¸ŃŃ‚ ПОнах вади От Сапасито йоСаНкОхОНни напитки и йисквити Са досорт

ĐœŃŃŃ‚ĐžŃ‚Đž, къдотО спахПо – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐœŃŃŃ‚ĐžŃ‚Đž, къдотО спахПо

ĐŸĐž-къснО дМипът ни чака Са ОйикОНка на дво СайоНоМитоНнОсти, кОитО всо Ощо но сПо пОсотиНи. ĐĄĐşŃŠĐżĐ¸ŃŃ‚ йиНот От вчора Đ˛Đ°ĐśĐľŃˆĐľ и Са

Ń†Đ°Ń€ŃĐşĐ¸Ń двОроц,

така чо първО ОтидОхПо Đ´Đ° раСгНодаПо Ń‚Đ°Đź. Đ‘ĐľŃˆĐľ нощО катО Пини кОпио на Đ—Đ°ĐąŃ€Đ°Đ˝ĐľĐ˝Đ¸Ń град в ĐŸĐľĐşĐ¸Đ˝, нО Đ¸ĐˇŃ†ŃĐťĐž От дървО. ĐŁŃ‡ŃƒĐ´Đ¸ ни тОва, чо ĐşŃ€Đ°ĐťŃŃ‚ Đľ харосваН Đ´Đ° Мивоо в къщички тип йарака йоС никаквО раСтОчитоНства, нО ПОМо йи ОригинаНнито навроПотО са иПаНи пОно дървОроСйи. ТоСи ĐąŃŃ…Đ° Ń€ĐľĐşĐžĐ˝ŃŃ‚Ń€ŃƒĐşŃ†Đ¸Ń, Ń‚ŃŠĐš катО сНод ВтОрата свотОвна вОКна всичкО Đľ йиНО на попоН, и иСгНоМдаха съвсоП соПпНО.

ĐŚĐ°Ń€ŃĐşĐ¸Ń двОроц – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐŚĐ°Ń€ŃĐşĐ¸Ń двОроц

ХНод тОва раСгНодахПо и

Панастира ĐŃ‚ŃƒĐźĐ°ŃˆĐ¸ (Atumashi),

наК-ĐłĐžĐťĐľĐźĐ¸ŃŃ‚ в ĐœĐ°Đ˝Đ´Đ°ĐťĐľĐš, катО Đ‘ŃƒĐ´Đ° вътро Đľ направон От попоНта От кОпринонито дрохи на ĐşŃ€Đ°ĐťŃ и пОСНатон, Đ° диаПантът на чоНОтО ĐźŃƒ Đľ иСчоСнаН пО йританскО вроПо. Đ’ съсодствО Đľ и ĐşŃ€Đ°ĐťŃĐşĐ¸Ń храП, Ń†ĐľĐťĐ¸ŃŃ‚ От дървО, с Đ˝ĐľĐ˛ĐľŃ€ĐžŃŃ‚Đ˝Đ¸ роСйи.

мраПът Đ¨ŃƒĐľĐ˝Đ°Đ˝Đ´Đ°Ńƒ Кианг – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

мраПът Đ¨ŃƒĐľĐ˝Đ°Đ˝Đ´Đ°Ńƒ Кианг

ХНод ОйикОНката со прийрахПо, Đ° аС СапОчнах Đ´Đ° со Ń‡ŃƒĐ˛ŃŃ‚Đ˛Đ°Đź страннО. ĐŸŃ€Đ¸Đ˛ĐľŃ‡ĐľŃ€ ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ¸Ń… троска и висОка Ń‚ĐľĐźĐżĐľŃ€Đ°Ń‚ŃƒŃ€Đ°, нО гНавата Пи но ĐłĐžŃ€ĐľŃˆĐľ, саПО Ń‚ŃĐťĐžŃ‚Đž. Не ПОМох Đ´Đ° спра Đ´Đ° Ń‚Ń€ĐľĐżĐľŃ€Ń. ЗапОчна Đ´Đ° Пи со гади и кОроПът Пи со ĐżĐžĐ´Ńƒ. ЗакНючихПо, чо Đľ хранитоНнО Đ˝Đ°Ń‚Ń€Đ°Đ˛ŃĐ˝Đľ, всНодствио всичкито странни гОСйи, с кОитО со тъпчохПо ĐżĐžŃŃ‚ĐžŃĐ˝Đ˝Đž (някои ПаК ги пОНиваха с ОНиО От форПонтираНа рийа, Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸ пък ĐąŃŃ…Đ° От гигантски йОйОво). Цяла нОщ но Пигнах От йОНки.

На ŃŃƒŃ‚Ń€Đ¸Đ˝Ń‚Đ° Пи ĐąĐľŃˆĐľ пОпроПинаНО, нО Ń†ŃĐť дон но сНОМих хапка в ŃƒŃŃ‚Đ°Ń‚Đ° си, с иСкНючонио на один йанан. Айатът со ĐąĐľŃˆĐľ притосниН Đ´Đ° но Đľ ĐźĐ°ĐťĐ°Ń€Đ¸Ń.

Đ˘ŃƒĐş ĐźĐ°ĐťĐ°Ń€Đ¸ŃŃ‚Đ° Đľ чостО срощана

и Đľ Đ˛ŃŃ€Đ˝Đž, чо всяка нОщ кОПарито ни съсипваха дОкатО сПо иСвън паНатката, нО гО ŃƒŃĐżĐžĐşĐžĐ¸Ń…ĐźĐľ, чо но Đľ сориОСнО. ЧОвокът ни дОносо традициОнни Нокарства с ŃƒĐśĐ°ŃĐľĐ˝ Đ˛ĐşŃƒŃ, кОитО ПнОгО пОПОгнаха, кактО и Ń†ŃĐť ĐąŃƒŃ€ĐşĐ°Đ˝ с Под и датски сНадки. ĐĐžŃĐľŃ…Đ° ни храната с тайНи, нО саПО Ќвотин, на кОКтО нищО ĐźŃƒ Đ˝ŃĐźĐ°ŃˆĐľ, ĐźĐžĐśĐľŃˆĐľ Đ´Đ° яде. мОрата Ń‚ŃƒĐş са тОНкОва ПиНи и дОйри, чо и наК-големия Ń‚ĐľĐźĐľŃ€ŃƒŃ‚ йи со трОгнаН. ОстанахПо Ощо один дон, Са Đ´Đ° со Đ˛ŃŠĐˇŃŃ‚Đ°Đ˝ĐžĐ˛Ń напъНнО, въпроки чо но ŃƒŃĐżŃŃ… Đ´Đ° ям нищО Đ´Ń€ŃƒĐłĐž Освон пНОдОво, нО пОно со Оправих Đ¸ĐˇŃ†ŃĐťĐž.

03.12

ĐžĐżŃ€Đ°Đ˛ŃĐźĐľ йагаМито, хапваПо ПОгинга (mohinga), одна От традициОннито ĐˇĐ°ĐşŃƒŃĐşĐ¸, ПнОгО тънки ОриСОви спаготи СаНоти със странон сОс От стъйНа на йананОви връСки, пОръсони с ядки. Днос Са първи път От Посоци ваНи дъМд и со наНага Đ´Đ° иСчакаПо Đ´Đ° пОспро. БНагОдариП наК-сърдочнО на всички на Ń€Đ°ĐˇĐ´ŃĐťĐ°. Айатът ни ĐżĐžĐ´Đ°Ń€ŃĐ˛Đ° чадъри, ŃŃƒŃˆĐľĐ˝Đ¸ йанани и одна ĐşŃƒŃ‚Đ¸Ń ŃƒĐťŃ‚Ń€Đ° скъпО нОвОСоНандскО ПасНО, кОотО дОри но ПОМоП Đ´Đ° си продставиП Откъдо со Đľ вСоНО.

ĐĐ°ŃĐžŃ‡Đ˛Đ°ĐźĐľ со къП пОртаНа, обмисляйки как Đ´Đ° иСНоСоП От града, кОгатО Са Đ˝Đ°Ńˆ ŃƒĐśĐ°Ń СоНон пикап паркираН на иСхОда ĐžŃ‚Đ˛Đ°Ń€Ń врати и всички ни ĐżĐžĐ´ĐşĐ°Đ˝ŃŃ‚ Đ´Đ° со качиП. УсиНонО прОтостираПо в напраСни Опити Đ´Đ° обясним, чо и саПи що со справиП. ĐĐ°ĐşŃ€Đ°Ń со сѩгласяваме Đ´Đ° ни иСкарат Đ´Đž ПагистраНата. ХНод катО стигаПо Đ´Đž Ń‚Đ°Đź ĐżŃŠĐťĐ˝Đ¸Ń‡ĐşĐ¸ŃŃ‚ ПОнах, кОКтО СаоднО с Ощо три От ПОПчотата същО Ń€ĐľŃˆĐ¸ Đ´Đ° ни ĐżŃ€Đ¸Đ´Ń€ŃƒĐśĐ¸, ни ŃƒŃĐżĐžĐşĐžŃĐ˛Đ°, чо що ни Сакарат Đ´Đž Отйивката Са

Баган (Bagan),

сНодващата ни Đ´ĐľŃŃ‚Đ¸Đ˝Đ°Ń†Đ¸Ń.

ХтигаПо Đ´Đž Отйивката, нО пОстопоннО притоснитоНни опасения СапОчват Đ´Đ° со прОкрадват в нас‌ ДМипът СароМда 30 Нитра йонСин и спираПо Са обяд в однО соНцо, кОотО пОдскаСва, чо няма Đ´Đ° ни ĐžŃŃ‚Đ°Đ˛ŃŃ‚ Ń‚ĐžĐşŃƒ-така. ХНод обяда иП каСваПо, чо вочо що си прОдъНМиП на стОп, нО Ń‚ŃŠĐš катО Đ°Đ˝ĐłĐťĐ¸ĐšŃĐşĐ¸ŃŃ‚ на всички Đľ на ПнОгО йаСиснО нивО, прОстО но ни раСйират и дМипът прОдъНМава ŃƒŃŃ‚Ń€ĐľĐźĐ˝Đž къП Баган. Вочо ни Đľ тОНкОва Đ˝ĐľŃƒĐ´ĐžĐąĐ˝Đž, чо що ĐąĐ¸ŃŃ‚ 200 кП саПО Саради нас, нО иСгНоМда чо няма как Đ´Đ° ги Ń€Đ°ĐˇŃƒĐąĐľĐ´Đ¸Đź, всичкО Đľ Ń€ĐľŃˆĐľĐ˝Đž продваритоНнО.

На пОНОвината път со ОтйиваПо в Панастирчо, свърСанО със сирОпитаНищотО. Đ“ĐťĐ°Đ˛Đ˝Đ¸ŃŃ‚ ПОнах ни кани на чаК и фъстъци. Ощо но сПо соднаНи, кОгатО СапОчва Đ´Đ° вади пОдаръци. ĐŸŃŠŃ€Đ˛ĐžŃ‚Đž, кОотО вади Đľ одна кОфа с някакво НокарствО От стрити йОйчота, кОотО йиНО ПнОгО Ń…ŃƒĐąĐ°Đ˛Đž Са Ń‡ĐľŃ€Đ˝Đ¸Ń дрОй и спин?! мтот Уин (Htet Win), ПОПчотО, с кОотО сПо наК-йНиСки и всяка вочор Đ¸Đ´Đ˛Đ°ŃˆĐľ Đ´Đ° си гОвОриП, гриМНивО со осведомява даНи сПо хив пОСитивни: „Do you have the virus?“ Въпроки Đ˝ĐľĐłĐ°Ń‚Đ¸Đ˛Đ˝Đ¸Ń ОтгОвОр ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ°Đ˛Đ°ĐźĐľ однО ŃˆĐ¸ŃˆĐľĐ˝Ń†Đľ с НокарствОтО, Đ´Đ° сПо си гО пиоНи всоки дон, чо Đľ ПнОгО Ń…ŃƒĐąĐ°Đ˛Đž. ĐœĐžĐ˝Đ°Ń…ŃŠŃ‚ ни ĐżĐžĐ´Đ°Ń€ŃĐ˛Đ° и одна ĐąŃƒŃ‚Đ¸ĐťĐşĐ° с Под, в кОКтО ĐżĐťŃƒĐ˛Đ°Ń‚ някакви соПона и връСка йанани. ĐŸĐžĐşĐťĐ°Đ˝ŃĐźĐľ ĐźŃƒ со Đ´Đž ĐˇĐľĐźŃŃ‚Đ° и странната виСита прикНючва.

Đ’ кѩсния сНодОйод, сНод чотири часа ŃˆĐžŃ„Đ¸Ń€Đ°Đ˝Đľ, дОстигаПо Đ´Đž Баган.

Баган Đľ наК-ĐłĐžĐťŃĐźĐ°Ń‚Đ° СайоНоМитоНнОст в БирПа

и съОтвотнО Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‡ĐľŃĐşĐ¸ŃŃ‚ пОтОк Đľ ОгрОПон. Дровна стОНица с над 2 000 храПОво и пагОди, голяма част От кОитО на пО 1 000 гОдини, раСпръснати ĐźĐľĐśĐ´Ńƒ паНПито съСдават Пистична, ŃƒĐ˝Đ¸ĐşĐ°ĐťĐ˝Đ° гНодка. ĐŸŃ€ĐľĐżĐžŃ€ŃŠŃ‡Đ˛Đ°ĐźĐľ ви фиНПа â€žĐĄĐ°ĐźŃĐ°Ń€Đ°â€œ, в кОКтО ПОгат Đ´Đ° со Đ˛Đ¸Đ´ŃŃ‚ ПнОгО красиви кадри От Баган.

ĐŸĐ°ĐłĐžĐ´Đ°Ń‚Đ° Баган Đ¨ŃƒĐľĐˇĐ¸ĐłĐžĐ˝ – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐŸĐ°ĐłĐžĐ´Đ°Ń‚Đ° Баган Đ¨ŃƒĐľĐˇĐ¸ĐłĐžĐ˝

На вНиСано в градчотО Пи со Порна нощО катО ĐłĐ¸ŃˆĐľ с тайоНа, чо всички Ń‡ŃƒĐśĐ´ĐľĐ˝Ń†Đ¸ Ń‚Ń€ŃĐąĐ˛Đ° Đ´Đ° спрат и Đ´Đ° си ĐşŃƒĐżŃŃ‚ йиНот, нО нио саПО гО пОдПинахПо и никОК но ни ŃĐżŃ€Ń. ДОкОНкОтО ĐąŃŃ…ĐźĐľ Ń‡ŃƒĐ˛Đ°ĐťĐ¸, йиНотът Đľ на йаснОсНОвни цони и ĐąŃŃ…ĐźĐľ ПаНкО притоснони как що раСгНоМдаПо. ОтйихПо со в один Панастир, къдотО Đ˝Đ°ŃˆĐ¸Ń‚Đľ хОра иПаха пОСнати, нО со ОкаСа, чо тОчнО Ń‚ŃƒĐş на Панастирито иП Đľ СайранонО Đ´Đ° приоПат Ń‡ŃƒĐśĐ´ĐľĐ˝Ń†Đ¸ и Ń‚Ń€ŃĐąĐ˛Đ° Đ´Đ° со спи в кОМОдорскито хОтоНи, кОитО но падат пОд 10 – 15 дОНара Đ˝ĐžŃ‰ŃƒĐ˛ĐşĐ°Ń‚Đ°.

Ние раСйира со твърдО ОткаСахПо Đ´Đ° спиП на хОтоН и Ń‚Đž при наНичиотО на ĐžĐąŃˆĐ¸Ń€Đ˝Đ¸ гОри, йоС никакви къщи и хОра, какватО Đľ пО-ĐłĐžĐťŃĐźĐ°Ń‚Đ° част От Баган. ĐĐ°ŃˆĐ¸Ń‚Đľ хОра бая со притосниха и ПнОгО дърМаха Đ´Đ° ни Đ˝Đ°ĐźĐľŃ€ŃŃ‚ ĐźŃŃŃ‚Đž Са спано. ĐĐ°ĐşŃ€Đ°Ń, саПО Са Đ´Đ° но ги стросираПо, со съгНасихПо Đ´Đ° ОйикОНиП първО пО-ваМнито пагОди, Đ° пОсНо Đ´Đ° со върноП при ПОнаха с НокарствОтО Са спин. ĐŸŃ€ĐľĐśĐ´ĐľĐ˛Ń€ĐľĐźĐľĐ˝Đ˝Đž со стъПни, кОотО ПаК со ОкаСа голям пНюс. АйсОНютнО никОК но ни Đ¸ŃĐşĐ°ŃˆĐľ йиНоти и пОвочотО Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸, Đ´Đ° но каМа всички, со ĐąŃŃ…Đ° раСкараНи, кОотО направи ĐżĐžŃĐľŃ‰ĐľĐ˝Đ¸ŃŃ‚Đ° ПнОгО тихи и Пистични.

Đ—Đ° йНиСО чотири часа ŃƒŃĐżŃŃ…ĐźĐľ Đ´Đ° ОйикОНиП всички ваМни пагОди,

кОотО йоС кОНа Ń‰ĐľŃˆĐľ Đ´Đ° Đľ новъСПОМнО. Đ Đ°ĐˇŃŃ‚ĐžŃĐ˝Đ¸ŃŃ‚Đ° са гОНоПи и ŃĐ¸ĐłŃƒŃ€Đ˝Đž дОри и с кОНоНО один дон Đ˝ŃĐźĐ°ŃˆĐľ Đ´Đ° ни стигно. ХНод потнадосотата пагОда вочо ĐąŃŃ…ĐźĐľ прод припадък и со Đ˝Đ°Đ´ŃĐ˛Đ°Ń…ĐźĐľ ĐąĐľĐˇĐşŃ€Đ°ĐšĐ˝Đ¸Ń списък на ĐżŃŠĐťĐ˝Đ¸Ń‡ĐşĐ¸Ń ПОнах Đ´Đ° ŃĐ˛ŃŠŃ€ŃˆĐ¸ проди Đ´Đ° сПо кОНайираНи От иСтОщонио. ĐœĐ¸ŃĐťŃ, чо МоНаниотО Пи Đ´Đ° пОсощаваП Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‡ĐľŃĐşĐ¸ СайоНоМитоНнОсти Đľ ŃƒŃ‚ĐžĐťĐľĐ˝Đž пОно Са один Посоц напрод.

ОтнОснО Баган, но ŃĐźŃŃ‚Đ°Đź Đ´Đ° гО ОписваП.

ĐœŃŃŃ‚ĐžŃ‚Đž Đľ наистина ŃƒĐźĐžĐżĐžĐźŃ€Đ°Ń‡Đ¸Ń‚ĐľĐťĐ˝Đž

и Đľ СадъНМитоНнО Đ´Đ° со види. ĐĐ¸Ń‚Đž сниПки, нитО фиНПи ПОгат Đ´Đ° просъСдадат ŃƒŃĐľŃ‰Đ°Đ˝ĐľŃ‚Đž. ТъК катО ĐąĐľŃˆĐľ тъПнО саПито нио но ŃƒŃĐżŃŃ…ĐźĐľ Đ´Đ° сниПаПо, нО и йоС тОва с фОтОапарата Đ˝ŃĐźĐ°ŃˆĐľ Đ´Đ° ŃƒĐťĐžĐ˛Đ¸Đź ПистициСПа и воНичиотО ĐźŃƒ.

Đ’ 9 ч. вочорта пОохПо на ОйратнО. ĐŸŃ€ĐľĐ´ĐżĐžĐťĐ°ĐłĐ°ŃˆĐľ со, чо що караПо два часа дОкатО со върноП Đ´Đž

град ĐœĐ¸Đ˝Đ´ĐśĐ¸ĐľĐ˝ (Mingyan),

нО нощата но со раСвиха така. ХтанахПо Мортва на прокаНона дОйрОта. Đ˜ĐˇĐ˛ĐľĐ´Đ˝ŃŠĐś со раСйра, чо сПо тръгнаНи пО съвсоП Đ´Ń€ŃƒĐł път, СащОтО Đ˝Đ°ŃˆĐ¸Ń‚Đľ хОра Ń€ĐľŃˆĐ¸ĐťĐ¸, чо така иНи иначо ŃƒŃ‚Ń€Đľ прОдъНМаваПо къП ЯнгОн (Yangon) и СащО Đ´Đ° но ни ŃĐżĐľŃŃ‚ŃŃ‚ част От ĐżŃŠŃ‚Ń и Đ´Đ° ни Сакарат Đ´Đž някакѩв град Đ´Đž ПагистраНата. Đ˜ŃĐşĐ°Ń…Đ° Đ´Đ° караПо Ń†ŃĐťĐ° нОщ, Đ° ĐąŃŃ…ĐźĐľ тръгнаНи в 10 ŃŃƒŃ‚Ń€Đ¸Đ˝Ń‚Đ° йоС пОчивка, Освон Са обяд и Đ˛ĐľŃ‡ĐľŃ€Ń. КатО раСйрахПо направО со ŃƒĐśĐ°ŃĐ¸Ń…ĐźĐľ. ĐŸĐťŃŽŃ тОва роаНнО пНанирахПо Đ´Đ° си стОпираПо насаП, натаП проди Đ´Đ° стигноП Đ´Đž ЯнгОн.

Всо Ощо иПахПо 20 дона виСа и въОйщо но йърСахПо. ТОСи път съвсоП твърдО ĐˇĐ°ŃĐ˛Đ¸Ń…ĐźĐľ, чо искаПо Đ´Đ° спроП в ĐœĐ¸Đ˝Đ´ĐśĐ¸ĐľĐ˝ и пОвочо но со Đ˝ŃƒĐśĐ´Đ°ĐľĐź От никаква пОПОщ. ĐĐ°ĐşŃ€Đ°Ń скНОниха, нО Са йода вочо дОста ĐąŃŃ…ĐźĐľ со ОтдаНочиНи в ĐłŃ€ĐľŃˆĐ˝Đ°Ń‚Đ° пОсОка и ĐżŃŠĐťĐ˝Đ¸Ń‡ĐşĐ¸ŃŃ‚ ПОнах Ń€ĐľŃˆĐ¸ вПостО Đ´Đ° со връщаПо, Đ´Đ° ĐžĐżĐ¸ŃˆĐľĐź одна ОгрОПна дъга, катО направиП нОщон Ń‚ŃƒŃ€ проС

пНанината ĐŸĐžĐżĐ° (Popa mountain)

Đ’ Ń€ĐľĐˇŃƒĐťŃ‚Đ°Ń‚, вПостО два карахПо чотири часа, дОкатО найНиМиП ĐœĐ¸Đ˝Đ´ĐśĐ¸ĐľĐ˝.

ĐŸĐžĐżĐ°, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€ (БирПа)

ĐĐ°ĐşŃ€Đ°Ń прОстО Пи со Ń€ĐľĐ˛ĐľŃˆĐľ. На Садната содаНка ĐąŃŃ…ĐźĐľ натъпкани чотириПа чОвока и но ĐźĐžĐśĐľŃˆĐľ дари Đ´Đ° ĐżĐžĐťĐľĐłĐ˝ĐľŃˆ, Đ° и ĐżŃŠŃ‚ŃŃ‚ ĐąĐľŃˆĐľ ĐťĐžŃˆ. Đ’ ĐżĐžĐťŃƒĐ˝ĐžŃ‰ на 20 кП От Панастира ŃĐżŃ€ŃŃ…ĐźĐľ Са втОра Đ˛ĐľŃ‡ĐľŃ€Ń и Đ˝Đ°ŃˆĐ¸Ń‚Đľ ĐżŃ€Đ¸ŃŃ‚ĐľĐťĐ¸, кОитО в краКна сПотка правоха всичкО саПО Са Đ´Đ° ни пОПОгнат и Đ´Đ° сПо щастНиви, СапОчнаха Đ´Đ° продиСвикват в нас Ń‡ŃƒĐ˛ŃŃ‚Đ˛Đ° на яд и Đ°ĐłŃ€ĐľŃĐ¸Ń, нО всо пак Đ˝ŃĐźĐ°Ń…ĐźĐľ правО Đ´Đ° со сърдиП на някой кОКтО ни Đľ направиН тОНкОва ПнОгО дОйрини.

Đ˜ĐˇĐ˛ĐľĐ´Đ˝ŃŠĐś иП Ń…Ń€ŃƒĐźĐ˝Đ°, чо и в тОва соНО иПа Панастир, чиКтО айат пОСнават и ПОМо Đ´Đ° ОстаноП Ń‚Đ°Đź. Ние раСйира со со СарадвахПо проПнОгО на Đ¸Đ´ĐľŃŃ‚Đ°.

ĐœĐ¸Đ˝Đ°Đ˛Đ°ŃˆĐľ ĐżĐžĐťŃƒĐ˝ĐžŃ‰, кОгатО Đ˝Đ°Ń…ĐťŃƒŃ…ĐźĐľ в Панастира,

нО въпроки кѩсния час айата ПнОгО со Сарадва на виСитата. Đ’ храПОвОтО пОПощонио ŃĐżŃŃ…Đ° дванадосотина ОсинОвони От ПОнасито доца, на пОстоНки направО Đ˛ŃŠŃ€Ń…Ńƒ пОда. ĐŸĐžŃŃ‚ĐťĐ°Ń…Đ° ни и на нас в один ъгъН и с голямо ОйНокчонио, раСйира со и с ОгрОПна йНагОдарнОст, со ŃĐąĐžĐłŃƒĐ˛Đ°Ń…ĐźĐľ с ПОПчотата и ĐżŃŠĐťĐ˝Đ¸Ń‡ĐşĐ¸Ń ПОнах на иПо ĐŁ Đ˘ŃƒĐˇĐ°Ń€Ń‚Đ° (U Thuzarta)

Айатът От ŃŃ€ĐľĐ´Đ˝ĐžŃ‰Đ˝Đ¸Ń Панастир – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Айатът От ŃŃ€ĐľĐ´Đ˝ĐžŃ‰Đ˝Đ¸Ń Панастир

04.12

ĐŸĐťĐľĐ˝Đ˝Đ¸Ń†Đ¸ на дОйрОтата

Đ’ 5 ŃŃƒŃ‚Ń€Đ¸Đ˝Ń‚Đ° сНод ĐşĐžŃˆĐźĐ°Ń€Đ˝Đ° нОщ прОдъНМиНа одва няколко часа, в ĐşĐžŃŃ‚Đž кОПарито ни направиха на Ń€ĐľŃˆĐľŃ‚Đž, Đ° кОгатО со ОПОтавахПо с въНнонОтО одеяло ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ°Đ˛Đ°Ń…ĐźĐľ тОпНинон ŃƒĐ´Đ°Ń€, ОйитатоНито на Панастира со ŃŃŠĐąŃƒĐ´Đ¸Ń…Đ° и СапОчнаха Đ´Đ° ŃˆĐľŃ‚Đ°Ń‚. Въпроки ŃˆŃƒĐźĐžĐ˛ĐľŃ‚Đľ и раСгОвОрито ĐżŃ€ĐľŃƒĐźĐžŃ€Đ°Ń‚Đ° ни Đ´ŃŠŃ€ĐśĐľŃˆĐľ ŃƒĐżĐžĐľĐ˝Đ¸.

Đ’ 7:30 ĐžŃ‚Đ˛Đ°Ń€ŃĐźĐľ с ОгрОПни ŃƒŃĐ¸ĐťĐ¸Ń тоМащито тОнОво кНопачи. ОкОНО ĐżĐžŃŃ‚ĐľĐťŃŃ‚Đ° ни пот ПОнаха ŃĐľĐ´ŃŃ‚ и ни ĐˇŃĐżĐ°Ń‚. ОйСоПа По сиНнО раСдраСнонио, нО со ОпитваП Đ´Đ° пОтисна иСйНика Đ´Đ° ĐżŃ€ĐľĐąĐ¸Ń всички наОкОНО. ĐœĐžĐ˝Đ°ŃĐ¸Ń‚Đľ с ПиНи ŃƒŃĐźĐ¸Đ˛ĐşĐ¸ ни ĐżĐžĐ´ĐşĐ°Đ˝ŃŃ‚ Đ´Đ° ставаПо. ХНод катО си иСПиваП Очито со ŃƒŃĐżĐžĐşĐžŃĐ˛Đ°Đź. УтрОтО в Панастира Đľ прокраснО. На ниска Пасичка прод ОНтара на Đ‘ŃƒĐ´Đ° Đľ сорвирана ĐˇĐ°ĐşŃƒŃĐşĐ°Ń‚Đ°. Очакват ни спаготи ĐżĐťŃƒĐ˛Đ°Ń‰Đ¸ в МивОтинска Пас и ĐżĐ¸ĐťĐľŃˆĐşĐž. Đ—Đ° щастио иПа и Покички.

Айатът Đľ сиНнО ĐżŃ€ĐľĐ˛ŃŠĐˇĐąŃƒĐ´ĐľĐ˝ и всички со Опитват Đ´Đ° ни сорвират нОн-стОп. ОпитваП со Đ´Đ° но гО гНодаП как пНюо в ĐżĐžŃ€Ń†ĐľĐťĐ°Đ˝ĐžĐ˛Đ¸Ń си пНюваНник ОгрОПни, чорвони От йотоНа храчки, дОкатО си прогНъщаП СаНъка. ХНод ĐˇĐ°ĐşŃƒŃĐşĐ° сПо Ń€ĐľŃˆĐ¸ĐťĐ¸ Đ´Đ° со ОПитаПо въСПОМнО наК-йърСО и Đ´Đ° си ОтдъхноП саПи някѩде. ДОкатО си ĐžĐżŃ€Đ°Đ˛ŃĐźĐľ йагаМа ĐˇĐ°ĐłŃ€Đ¸ĐśĐľĐ˝Đ¸ŃŃ‚ айат вочо со Đľ ОйадиН на один Постон, кОКтО паркира кОНата в двОра, с гОтОвнОст Đ´Đ° ни кара, акО що и на ĐşŃ€Đ°Ń на свота. ВосоНО Састава Đ´Đ° ни чака. Никога но ни со Đľ ŃĐťŃƒŃ‡Đ˛Đ°ĐťĐž Đ´Đ° ОткаСваПо йоСпНатон транспОрт, нО в тОСи ŃĐťŃƒŃ‡Đ°Đš иСпадаПо в паника.

ĐŸŃ€ĐľĐ´ŃŃ‚Đ°Đ˛ŃĐźĐľ си как СапОчват йоСкраКнито ОйикОНки пО пагОди, нОщни Ń‚ŃƒŃ€ĐžĐ˛Đľ проС пНанинито, ŃŃŠĐąŃƒĐśĐ´Đ°Đ˝Đ¸Ń в пот ŃŃƒŃ‚Ń€Đ¸Đ˝Ń‚Đ°, хранитоНни Đ˝Đ°Ń‚Ń€Đ°Đ˛ŃĐ˝Đ¸Ń От ĐżŃ€ĐľŃĐśĐ´Đ°Đ˝Đľ и Ощо ĐşŃƒĐż Đ˝ĐľŃƒĐ´ĐžĐąĐ˝Đ¸ ŃĐ¸Ń‚ŃƒĐ°Ń†Đ¸Đ¸, в кОитО някой пНаща Ń…Đ¸ĐťŃĐ´Đ¸ чатОво Са нас. Đ˜ŃĐşĐ°ĐźĐľ Đ´Đ° избягаме на всяка цона, йоС някой Đ´Đ° со ĐżŃ€Đ¸Ń‚ĐľŃĐ˝ŃĐ˛Đ° Са нас, Đ´Đ° си стОпираПо и Đ´Đ° сПо си саПи.

ĐŸĐťĐľĐ˝Đ˝Đ¸Ń†Đ¸ сПо на Đ˝ĐľŃ‡ŃƒĐ˛Đ°Đ˝Đ°Ń‚Đ° дОйрОта на хОрата Ń‚ŃƒĐş и вочо но СнаоП Са кОК дон но ПОМоП Đ´Đ° со ОтървоП. ĐĽŃƒĐąĐ°Đ˛Đž са гО каСаНи старито хОра: â€žĐœĐ˝ĐžĐłĐž дОйрО, но Đľ на дОйрО.“ 🙂 КаСваПо иП, чо що вървиП ĐżĐľŃˆĐ°, пък каквОтО що Đ´Đ° става. Айатът ни връчва одна тОрйа с фъстъци и йисквити, покланяме ĐźŃƒ со и катО кОПпрОПис со сѩгласяваме Đ´Đ° ни Сакарат Đ´Đž ĐşŃ€Đ°Ń на соНОтО. ТОСи път ни со раСПинава и скОрО крачиП пО асфаНта, ОкриНони От Ń‡ŃƒĐ˛ŃŃ‚Đ˛ĐžŃ‚Đž Са свОйОда.

ДвиМиП со пО ŃŃŠŃ‰Đ¸Ń път, пО кОКтО дОКдОхПо вчора. Днос сПо Ń€ĐľŃˆĐ¸ĐťĐ¸ Đ´Đ° со върноП Đ´Đž пНанината, проС ĐşĐžŃŃ‚Đž ПинахПо снОщи и Đ´Đ° со ŃƒŃĐ°ĐźĐžŃ‚Đ¸Đź в гОрата. Нямаме никакви сиНи Đ´Đ° стОпираПо на дъНги Ń€Đ°ĐˇŃŃ‚ĐžŃĐ˝Đ¸Ń. Đ˘Ń€ŃĐąĐ˛Đ° ни пОчивка в прирОдата, йоС хОра и ранни ŃŃ‚Đ°Đ˛Đ°Đ˝Đ¸Ń. ХаПата пНанина същО Đľ Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‡ĐľŃĐşĐž ĐźŃŃŃ‚Đž, нО но СнаоП СащО. Вчора ĐżŃŠĐťĐ˝Đ¸Ń‡ĐşĐ¸ŃŃ‚ ПОнах ĐłĐžĐ˛ĐžŃ€ĐľŃˆĐľ ПнОгО ĐżŃ€ĐľĐ˛ŃŠĐˇĐąŃƒĐ´ĐľĐ˝Đž Са нея, нО но раСйрахПо каквО иПа Ń‚Đ°Đź. Đ˘Ń€ŃĐąĐ˛Đ°ŃˆĐľ Đ´Đ° иСПиноП саПО 50 – 60 кП Đ´Đž

пНанината ĐŸĐžĐżĐ°,

нО пО ĐżŃŠŃ‚Ń Пинаваха ПнОгО ПаНкО кОНи.

ĐŸĐťĐ°Đ˝Đ¸Đ˝Đ° ĐŸĐžĐżĐ° – карта ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€, БирПа

Đ˜ĐˇĐ˛ĐľĐ´Đ˝ŃŠĐś Ойачо ни пОтръгна страхОтнО. ХПонихПо три кОНи, катО пОсНодната ĐąĐľŃˆĐľ с фиНипиноц инМонор и проди обяд вочо ĐąŃŃ…ĐźĐľ в пОднОМиотО. ХаПата пНанина всъщнОст Đľ саПОтон хъНП в йоСкраКнито паНПОви равнини, кОитО со прОстират наОкОНО. Тосон асфаНтОв път со Đ˛Đ¸ĐľŃˆĐľ нагОро проС юМнито скНОнОво на хъНПчотата.

ТръгнахПо ĐżĐľŃˆĐ° пО ĐżŃŠŃ‚Ń. ЗадПинаваха ни досотки ĐťŃƒĐşŃĐžĐˇĐ˝Đ¸ Đ°Đ˛Ń‚ĐžĐąŃƒŃĐ¸ със ĐˇĐ°ĐżĐ°Đ´Đ˝ŃŃ†Đ¸ и каПиОнотки, натОварони с Постни. Đ§ŃƒĐ´ĐľŃ…ĐźĐľ со къдо са тръгнаНи всички тоСи хОра. ХНод ОкОНО пОНОвин час От ĐżŃŠŃ‚Ń со Откри гНодка къП висОка Ń‚ŃŃĐ˝Đ° скаНа Đ˛ŃŠŃ€Ń…Ńƒ ĐşĐžŃŃ‚Đž ĐąĐľŃˆĐľ пОстрОона пагОда. Đ˜ĐˇĐłĐťĐľĐśĐ´Đ°ŃˆĐľ ПнОгО Đ˛ĐżĐľŃ‡Đ°Ń‚ĐťŃĐ˛Đ°Ń‰Đž и ни со изясни къдо тОчнО Отиват Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‚Đľ.

ĐœĐľŃŃ‚Đ˝Đ¸ Мони на пНанината ĐŸĐžĐżĐ° – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

ĐœĐľŃŃ‚Đ˝Đ¸ Мони на пНанината ĐŸĐžĐżĐ°

Đ ĐľŃˆĐ¸Ń…ĐźĐľ Đ´Đ° но со прийНиМаваПо, вПостО тОва свърнахПо пО одна пъточка в ŃˆŃƒĐąŃ€Đ°Ń†Đ¸Ń‚Đľ и со иСкачихПо на однО хъНПчо, От къдотО Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ Ń…ŃƒĐąĐ°Đ˛Đ° гНодка, Đ° в същОтО вроПо ĐąŃŃ…ĐźĐľ скрити ĐžŃ‚Đ˛ŃŃĐşŃŠĐ´Đľ. УстрОихПо йивака и со ОтдадОхПо на Ń€ĐľĐťĐ°ĐşŃĐ°Ń†Đ¸Ń, раСхОдкито и Ń€Đ°ĐˇĐłĐťĐľĐśĐ´Đ°Đ˝Đ¸ŃŃ‚Đ° ОставихПо Са ŃƒŃ‚Ń€ĐľŃˆĐ˝Đ¸Ń дон.

Вочорта наК-сотно си сгОтвихПо нОрПаНна храна – чапати и Ноща на Огън. УодинониотО ни с прирОдата йо одинствонО НокО ŃĐźŃƒŃ‚ĐľĐ˝Đž От кОнцорта с йирПанска острада и ПотаНика, Ń‡ŃƒĐ˛Đ°Ń‰ со някѩде ОкОНО пагОдата.

Бивака ни на пНанината ĐŸĐžĐżĐ° – БирПа, ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€

Бивака ни на пНанината ĐŸĐžĐżĐ°

ОчакваКто прОдъНМониотО

АвтОри: ĐœĐ°Ń€ĐłĐ°Ń€Đ¸Ń‚Đ° ЌонОва и ГоОрги ЗНатов

ХниПки: автОрито

Đ”Ń€ŃƒĐłĐ¸ раСкаСи свърСани с ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€ (БирПа) – на картата:

ĐœĐ¸Đ°Đ˝ĐźĐ°Ń€ (БирПа)Booking.com

Свиване

Глупав или умен?  

разярен лъв

Кой е умен и кой е глупав в днешното общество?

Дали умният е този, който е честен, коректен и се отнася към другите с уважение, или хитрия, използвачът, онзи, който винаги успява да се измъкне сух от водата?

Преди известно време попаднах на една статия във в-к „24 часа“, която се казва Пет навика на глупавите, които умните не притежават. Хората, които ме познават от дълго време и всички вие, които четете този блог, сигурно сте си създали впечатление за мен като позитивен и вярващ в доброто у хората човек. Поне такива коментари съм срещал най-често. И аз самият до скоро се смятах за такъв човек. Но в живота се случват гадости и човек започва да се пита дали вярата в доброто и положителното мислене действително не са една голяма заблуда, която ни пречи да постигнем истински успех в живота.

Тези дни съм обзет от скептицизъм и недоверие, породени от личните ми неуспехи в много от начинанията ми, и от меркантилността на цинизмът, с които се сблъсквам у хората около мен.

Та по този повод реших да коментирам тези 5 неща, които глупавите уж хора правили. На практика, у нас това са стратегии за постигане на успех в българското общество, за които бай ви Ганьо би ви ударил силно по гърба и би възкликнал: „Аферим, бе, келеме!“

1. Да обвиняваш другите за своите грешки

Според автора, това било непрофесионално поведение и такъв човек никога не може да стане лидер на екипа си. Стара истина обаче е, че нападението е най-добрата защита. Когато първи прехвърлите вината върху друг, вече го поставяте него в позиция да се защитава, а всички знаем, че щом някой се обяснява и оправдава, значи е виновен. Тази стратегия винаги те прави безгрешен и когато лайното уцели вентилатора, само ти ще останеш чист и незасегнат. Как може такова поведение да е глупаво?!

Глупавите хора не обичат да поемат отговорност за грешките си. Предпочитат да потънат в самосъжаление или да минат в настъпление, като обвинят някого другиго.

Не бива да забравяме, че поемането на отговорност включва и поемането на вина. Може и да се поучиш от грешките си, но съвсем не е умно да поемаш вината за тях. Много по-умно е да я прехвърлиш на някой друг, който да „опере пешкира“.

2. Винаги да бъдеш прав

Има стара поговорка, която ни убеждава, че по-умният отстъпва. Аз винаги съм постъпвал така и съм се старал да избягвам споровете. И винаги съм губил. Само че у нас губещите никой не ги уважава. Уважават победителите. А победителите са тези, които винаги отстояват правотата си, даже и когато не са прави.

На кого му пука дали си прав или не си?

Важното е да видят, че си силен, настъпателен и неотстъпчив. В крайна сметка, без значение дали това, което отстояваш, е вярно или не, ти ще излезеш победител в спора, а щом другият е отстъпил, значи правият си ти.

Историята я пишат победителите, а те винаги са прави. Значи те са умните, нали?

3. При конфликт да демонстрираш гняв и агресия

Това съвсем естествено следва от предишните точки. Ти трябва да излезеш победител на всяка цена. Всички трябва да видят, че си по-силният. Щом си по-силният, значи си и по-умният. Една здравословна доза агресия винаги ще респектира както опонента ти, така и зрителите. Когато се сблъскат лъв и овца кой печели? По-агресивният, естествено. Някой има ли съмнение в това? Как може тогава агресивният да бъде глупав?

4. Да пренебрегваш чувствата на другите

Чувствата отслабват силата ти. Ако си позволиш да проявиш съчувствие към опонента, всички други ще те помислят за слабак. Нима ще те уважават като победител? Едва ли. Ще изглеждаш загубеняк, поддаващ се на неконтролируеми емоции. Силните мъже в България не плачат, не съчувстват, не изпитват съжаление. Силните хора газят, мачкат и печелят много пари. Чувствата са женчовците и за губещите. Те са глупавите, защото са слаби.

5. Да си мислиш, че си по-добър от всички останали

Естествено, че трябва да вярваш в това – как иначе ще бъдеш победител? Тук дори можем отново да се опрем на позитивното мислене. Ти трябва да вярваш, че си по-добър от всички, за да можеш да им надделееш. За да превъзмогнеш всички трудности, трябва да вярваш, че си по-добър от другите, защото животът е състезание и само най-добрите ще го спечелят. Няма втора награда. Тук уважаваме и се страхуваме от тези, които са по-добри от нас. Те ни предизвикват и ни мотивират да се състезаваме с тях, да се борим с тях и да ги победим. И тогава най-добрите ставаме ние. Ние печелим. Няма как това да е поведение на глупав човек.

Разбира се, в това, което съм написал, има много жлъч и болка. В много моменти от живота си съм мислил, че съм постъпвал умно, като съм правил точно обратното на това, което пише в тези 5 точки. Но винаги съм губил. Значи не е било много умно. Моралните ценности в обществото ни се промениха през последните години и стават все по-неразбираеми за мен. Може би, защото остарявам и ставам все по-неадекватен към съвременните изисквания?

Не казвам, че приемам тези ценности. Не съм сигурен дали бих могъл да ги спазвам в живота си. Но това е моето наблюдение за това което се цени днес в българското общество. Някои хора ще си останат динозаври и няма да могат да се адаптират. Но също както динозаврите, ще трябва да се подчинят на законите на еволюцията и да изчезнат.

Може и аз да съм един от тях. Кой знае?

 


Filed under: Лични Tagged: глупав, морални ценности, положително мислене, силен, умен, цинизъм
Свиване

Ретро вкус  
Видяхте ли новия дизайн на „Загорка ретро непастьоризирано? Без съмнение екипът на техния маркетинг отдел заслужава поздравления за естетичното внушение, което е постигнал.
Смело е да произведеш пиво с трайност само 8 седмици и да го предлагаш на ценителите. Дори само за това заслужават адмирации!
Не случайно са избрали и слогана „Пиво за културен отдих” – днес има просто почивка, ваканция, екскурзия, туризъм, но няма културен отдих. Отпадна от речника, както отидоха в кошчето за отпадъци табелите „Тишината лекува”, окачени преди това щедро в различни почивни станции.
Концепцията на „Загорка” продължава линията, която прегърнаха и други в бранша на бързооборотните стоки – да създадат асоциация между качество и традиция, където имаме опозиция между „днес” и „вчера” и семантично противопоставяне:
 • днес – заместители, консерванти, пълнители, овкусители, набухватели и т.н.
 • вчера – истинска храна, колбаси от месо, сирене от мляко и т.н.
По всичко личи, че кампаниите в стил „ретрото е на мода” имат бъдеще.
Свиване

Ревю на Samsung Galaxy S8  

Ревю на Samsung Galaxy S8
Впечатляващ дисплей, възхитителен дизайн и пълен пакет най-съвременни екстри, че дори и малко отгоре. Всичко това обаче на цена близо…

април 22, 2017

Свиване

За народните добродетели  

Има вече близо сто години от лекциите на доктор Никола Кръстников, изнасяни през 1919-1920 година и публикувани през 1921 година. Прочетете ги – сякаш са писани вчера.

И може би най-актуалното в тях е описаното противоречие между обществената неангажираност и личната ангажираност на българина. Ние сме може би най-безхаберната към обществото и страната си нация. И в същото време може би най-ангажираната с личното си. Сякаш не е един и същи народ това… А е. Защо ли тъй?

Заселете човек в къща с един счупен прозорец, под за премитане, капеща чешма в кухнята и таван за пребоядисване. Какво ще направи той? Ще измете пода веднага. Ще смени стъклото на прозореца до ден-два. Чешмата ще стане и по-бързо, особено ако е сръчен. И вероятно до месец-два ще пребоядиса и тавана. Ще си направи дома за чудо и приказ.

Заселете го вместо това в къща, където всички прозорци и врати са счупени, боклукът е до коляно, мебелите са строшени, стените – за измазване, тръбите са запушени, ток има само в един контакт… Какво ще направи той? Ще си разчисти леглото и една пътечка до него, да има къде да спи, докато си намери друг дом. И ще е прав – това е по-разумното. А ако друг дом няма, ще се пропие – и това е по-постижимото, отколкото да оправи този.

И без теория на счупените прозорци е ясно – човек се бори, когато има надежда, че ще успее. Няма ли я, би било глупаво да пробва, нали? Където има един счупен прозорец, той е нещото, което не се връзва – и се оправя. Където всички прозорци са счупени, невръзващото се нещо е желанието да бъдат оправяни – то е, което трябва да си отиде.

От много столетия българинът живее в страна, където са счупени всички прозорци. Не само в държавата ни буквално няма нещо, което да е наред, но и дори просто в обществото ни. Каква е масовата реакция, когато някой реши да мете улицата просто за да е чиста? Или когато някой се опита да направи наистина антикорупционна политическа партия, или да протестира срещу политическото мутрафонство и политченгеджийство?… Хубава е природата ни, където не сме успели още да я унищожим. Каквото ние сме създали или успели да пипнем по-обстойно е… това, за което пиша.

(За момент погледнете нещата от обратната страна – на политическия престъпник, който иска всичко да е разградено, че да му е най-лесно да граби. И да са хората твърде отчаяни, за да се обединят и да го накажат… За него тук е страната на здравите прозорци. И ако има случайно някой прозорец счупен – тоест, нещо дето да е както трябва и да му пречи – той ще го „ремонтира“. Познайте какъв е резултатът, когато цялата власт и всички лостове са в ръцете на „успелите млади мъже“, или по-точно на кукловодите им. Познайте и защо ЕС толкова натиска да си оправим – което май вече клони към лустрираме – съдебната система.)

Какво остава при това положение на обикновения човек? Единственото, което е предимно под негов си контрол, е неговата собственост. Къщата, дворчето, евентуално нивицата. Там той излива цялата си грижа, стопанственост, работливост и умения. Затова и е толкова жертвоготовен и ангажиран, когато опира до личното му – за разлика от общественото, където всички прозорци са изпочупени, и той се чувства безсилен да ги оправи.

(Което идва да ни каже нещо важно – той е невероятно упорит. Политическите престъпници от всички времена са успели да ограничат дълбоко и пренасочат трайно грижовността му, но не са успели да я унищожат напълно.)

… Откога българинът живее така? Трудно е да се каже. Още през Второто българско царство по-високопоставените са си позволявали на практика всичко с тези под тях. Както болярите с обикновените хора, така и царят с болярите. (Затова много от българските боляри с радост са приемали, когато зараждащата се Османска империя им е предлагала васалитет. Свобода от царската „диктатура“ срещу помощ в битка срещу този цар – кой болярин не би бил щастлив?) По време на византийците подтисничеството отгоре и безправието на по-долните надали е било по-малко. За Първото българско царство не зная, то май е било мъничко по-различно, но също не особено търпимо към по-ниските в стълбицата. Като се има предвид, че е било през 8-10 век…

През повечето от времето на Османската империя също няма как да е било иначе. Все пак е била ислямска теокрация – християните са били защитавани от външни врагове, доколкото са били рая – стадо. Забогатели българи започват да се появяват по-осезаемо едва след Гюлханския хатишериф от 1839 година, когато е провъзгласено официално равенство на всички поданици на империята, без значение на религия и националност. Уви, доста от забогателите са чорбаджии в най-лошия смисъл на думата – израсли като роби, те искат да са не свободни, а робовладелци.

След Освобождението, когато тези чорбаджии и подобните им се оказват на власт, това си казва думата с пълна сила. Чудесно е показано във филма „Капитан Петко войвода“ – ако случайно сте го изпуснали, гледайте го, струва си! Думите на Антон Страшимиров за събитията около Септемврийското въстание „клаха народа си както турчин не го е клал“ с пълна сила важат за цялото време от Освобождението нататък. Нещата започват да се цивилизоват поне мъничко чак след 1934-35 г., когато реално се установява царска диктатура. Очевидно при всичките си недостатъци Борис III е бил просветен цар и патриот. Чак тогава безчовечността на чорбаджиите почва мъничко по мъничко да влиза в някакви рамки и граници.

Левичарско мислене ли е това? За обременени от идеология – може би. За такива, които имат представа от бизнес, то е нормалното. Кой бизнесмен иска съсипани, изцедени и мразещи работата си и него служители? Който си е получил парите в куфарче и не знае как се изкарват, и не му и трябва, понеже в куфарчето винаги ще има нови за пране. Защо в Германия производителността на труда е несравнимо по-висока от гръцката, при положение че в Гърция се работи повече часове и при по-голямо изцеждане? Контрастът с Китай е още по-голям – там производителността на труда е висока предимно в най-големите заводи, където е най-високата специализация. (А най-често и 12-14-16-часови работни смени при 1 почивен ден в месеца.) На истинския бизнесмен му трябват отпочинали, доволни и обичащи работата си служители. Те са, които произвеждат ефективно и с ниска себестойност, въпреки по-високите си заплати и бонусите.

(И е така не само със служителите в бизнеса. Доброто обикновено е по-силно от злото – но не защото е по-морално, а защото е по-ефективно и успява по-добре. Всъщност, ако не беше така, самите понятия за добро и морал нямаше изобщо да възникнат.)

След 1944 г. комунизмът лиши хората от почти всичката им собственост. Тя се оказа под контрол – тоест, де факто собственост – на хора предимно без понятие от управление на собственост. Пак роби, мечтаещи да станат робовладелци. Резултатът беше предсказуем… Но от това последва и нещо още по-лошо. Робовладелството – за объркване на умовете кръстено „народна република“ – стана част от държавната система. Прословутата Държавна сигурност беше създадена именно с целта да го опазва. Структурите ѝ бяха изградени да са подходящи за тази цел. Техният персонал беше подбран, обучен и възпитан да е подходящ за тази цел. Властническа каста, създадена да служи на робовладелците (ака Политбюро на ЦК), като опазва робовладелството като институция.

След 10 ноември 1989 г. парите на България попаднаха в ръцете именно на тази каста. А когато президент стана Георги Първанов, той я организира и вгради във властта, в услуга на Русия. (Която държи изцяло контрола върху нея, включително Първанов, чрез досиетата ѝ. Помните ли как Димитър Йончев ги изнесе спешно в СССР веднага след промените?) Тази каста знае само един начин да управлява – като държи в ръцете си всичко и контролира всекиго.

Преди няколко месеца проф. Гарабед Минасян направи прословутото си сравнение – между собствениците и управници на активни фирми в България и публично достъпният списък на кадрите на ДС. Оказа се, че 70% от първия списък са във втория. При положение, че най-влиятелните в ДС (които сега са и най-големите собственици) са били изпрани от списъка ѝ още при съставянето му. Че бизнесите на много от тях се водят на имената на децата им (които са твърде млади, за да са били в ДС). И че на много други от тях бизнесите се водят на името на подставени лица, или на прословутата „група физически лица“… Вероятно под 10% от фирмите в България (като бройка – вероятно като оборот под 1%, а като печалба под 0.1%) не са собственост на тази каста.

Това води до един интересен извод – има точно две възможности. Едната е, че в ДС са подбирали не по разузнавателни умения или вкус към доносничество, а по бизнес-качества, и са го правили толкова добре, че са подбрали поне 90% от бизнес-таланта на страната. (Включително този, който е влязъл в активна възраст след 1989 г., вероятно чрез машина на времето.) Другата е, че ДС продължава да е не по-малко организирана, отколкото преди 10 ноември, и старателно изтиква от бизнеса всеки, който не е неин член – вече не като държавна организация, а като мафия. Трети вариант просто няма.

Ако случайно вариантът е вторият, какъв е резултатът на ниво хора? За ДС-бизнесмените обществото като цяло не е тяхната социална група – тя е другите ДС-ари. То е стадо, което е едновременно тяхна собственост и техният враг. Като тяхна собственост, то трябва да бъде доено и стригано колкото се може повече. Като техен враг, в него трябва да не се инвестира абсолютно нищо, понеже то ще се опитва да използва инвестираните в него ресурси срещу тяхната каста.

Затова ДС-бизнесмените няма да се научат на отговорност пред обществото и грижа за него никога, независимо колко поколения ще продължи царуването им. Съответно подходът на българския бизнес (който ще се състои на практика само от тях) към служителите си никога няма да стане различен от мачкане и изцеждане. И подходът на тази мафия като цяло към страната никога няма да стане различен от поддържане на всички възможни прозорци счупени. (По критериите на не-мафиотите. По критериите на ДС това е поддържане на всички прозорци здрави. Те могат да оперират по нормалния за тях и обединяващ ги начин единствено в такива условия.)

Какъв ще е крайният резултат ли? Най-вероятно българинът като цяло ще успее да опази грижата си към своето, и дори ще я засили. Съществуването в такова общество е, което той е правил в течение на последните поне 30 поколения. В същото време обаче способността му да се грижи за обществото и за другите, да е отговорен и активен социално, може да бъде унищожена напълно и окончателно.

Поне тази на българите в България – тези в чужбина вероятно ще успеят да я опазят, а на много места вероятно дори ще я доразвият. Но дали ще искат повече да имат нещо общо с българите в България е под въпрос.

… Толкова по въпроса за народните добродетели.

Свиване

Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Tab S3 ще включват 3-месечен безплатен абонамент за Google Play Music  

Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Tab S3 ще включват 3-месечен безплатен абонамент за Google Play Music
Samsung обяви, че е сключила ново споразумение с Google, според което музикалното приложение и услуга Google Play Music ще бъде…
Свиване

Теленор Нонстоп с такса 30.99 лв. ще бъде на промо цена от 24.99 лв. до 2 май  

Теленор Нонстоп с такса 30.99 лв. ще бъде на промо цена от 24.99 лв. до 2 май
Теленор подготвя промоционална цена на тарифния си план Нонстоп 30.99, който ще бъде намален от 30.99 лв. на 24.99 лв.…
Свиване

ĐŸĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП – начаНО (10 част на ĐĄ ФОрд От Кипър Đ´Đž БаронцОвО ПОро, 2016)  

ĐŸŃ€ĐžĐ´ŃŠĐťĐśĐ°Đ˛Đ°ĐźĐľ ĐżŃŠŃ‚ĐľŃˆĐľŃŃ‚Đ˛Đ¸ĐľŃ‚Đž От ĐŽĐł на Ховор иС ĐžĐşŃƒĐżĐ°Ń†Đ¸ĐžĐ˝Đ˝Đ˝Đ¸Ń‚Đľ СОни в ЕврОпа с ФОрда на ВаНонтин. Đ’ начаНОтО раСгНодахПо ОстрОв Кипър (Ховорон Кипър (Ń‚ŃƒŃ€ŃĐşĐ¸) и Đ ĐľĐżŃƒĐąĐťĐ¸ĐşĐ° Кипър (начаНО и прОдъНМонио). ХНод тОва СапОчнахПо От ХродиСоПнОПОрскОтО краКйроМио на Đ˘ŃƒŃ€Ń†Đ¸Ń Са Đ´Đ° прОдъНМиП къП йападокия и Đ´Đ° направиП ОйикОНка на Đ˜ĐˇŃ‚ĐžŃ‡Đ˝Đ° Đ˘ŃƒŃ€Ń†Đ¸Ń. ĐŸŃ€ĐžĐ´ŃŠĐťĐśĐ¸Ń…ĐźĐľ с раСгНоМданотО на Đ“Ń€ŃƒĐˇĐ¸Ń и прокОсихПо КавкаСка Đ ŃƒŃĐ¸Ń Đ´Đž границата с ĐĐąŃ…Đ°ĐˇĐ¸Ń ОпОСнахПо и Đ ĐľĐżŃƒĐąĐťĐ¸ĐşĐ° ĐĐąŃ…Đ°ĐˇĐ¸Ń – пОчти ноиСвостна Са нас Ń‚ĐľŃ€Đ¸Ń‚ĐžŃ€Đ¸Ń Оттатък ЧорнО ПОро.

Днос СапОчваПо ОйикОНката на ĐžĐşŃƒĐżĐ¸Ń€Đ°Đ˝Đ¸Ń От Đ ŃƒŃĐ¸Ń ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП. ĐŸĐžŃĐľŃ‰ĐľĐ˝Đ¸ĐľŃ‚Đž на автОра Ń‚Đ°Đź Đľ ноСакОннО, СащОтО Đľ Đ¸ĐˇĐ˛ŃŠŃ€ŃˆĐľĐ˝Đž йоС Ń€Đ°ĐˇŃ€ĐľŃˆĐľĐ˝Đ¸Đľ От ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝ŃĐşĐ¸Ń‚Đľ вНасти. ĐĐľĐ´ĐľĐšŃ‚Đľ Đ´Đ° правито катО ногО, СащОтО що пОдНоМито на накаСатоНна ОтгОвОрнОст Са ноСакОннО прОниквано на ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝ŃĐşĐ° Ń‚ĐľŃ€Đ¸Ń‚ĐžŃ€Đ¸Ń. УкрКан со ĐžŃ‚Đ˝Đ°ŃŃ сориОСнО къП тОСи вид Đ˝Đ°Ń€ŃƒŃˆĐľĐ˝Đ¸Ń на границата Đš.

ĐŸŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ˝Đž чотоно:

Х ФОрд От Кипър дО БаронцОвО ПОро, 2016

Досота част

ĐŸĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП

(начаНО)

â€žĐ˜ĐźĐ° саПО один Пиг ĐźĐľĐśĐ´Ńƒ ПинаНОтО и йъдощотО – иПоннО тОК со нарича ĐśĐ¸Đ˛ĐžŃ‚â€œ

От къдо дОКдо Đ¸Đ´ĐľŃŃ‚Đ° Са гОрнОтО ПОтО на Đ˝Đ°ŃŃ‚ĐžŃŃ‰Đ¸Ń пътопис? ТОва ПОМо Đ´Đ° со Đ˝Đ°ŃƒŃ‡Đ¸ в първата част:

ĐĄ ФОрд От Кипър Đ´Đž БаронцОвО ПОро, 2016 (1): УвОд – роСюПо и Западна Đ˘ŃƒŃ€Ń†Đ¸Ń

КриП

Đľ ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛, раСпОНОМон в соворната част на ЧорнО ПОро. ХоворОиСтОчнито ĐźŃƒ йрогОво со ĐźĐ¸ŃŃ‚ От АСОвскО ПОро, Đ° ĐšĐľŃ€Ń‡ĐľĐ˝ŃĐşĐ¸ŃŃ‚ прОтОк свърСва двото ПОрота. ДъНМината на йрогОвата линия Đľ 750 кП. пО ЧорнО ПОро и 500 кП. пО АСОвскО ПОро. Đ˘ĐľŃ€Đ¸Ń‚ĐžŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ° на КриП Đľ 27 хиН. кП.², Ń‚. Đľ. 4 пъти пО-ПаНка От Đ‘ŃŠĐťĐłĐ°Ń€Đ¸Ń. Đ Đ°ĐˇŃŃ‚ĐžŃĐ˝Đ¸ĐľŃ‚Đž ĐźĐľĐśĐ´Ńƒ наК-иСтОчната и наК-Сападната тОчки на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° Đľ 330 кП., Đ° От совор на ŃŽĐł Ń‚Đž Đľ 200 кП. ĐŸŃ€ĐľĐžĐąĐťĐ°Đ´Đ°Đ˛Đ°Ń‰Đ°Ń‚Đ° част От Ń‚ĐľŃ€Đ¸Ń‚ĐžŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ° на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° Đľ равнинна със стопон ŃƒĐźĐľŃ€ĐľĐ˝Đž-кОнтинонтаНон кНиПат. ĐŸĐťĐ°Đ˝Đ¸Đ˝Đ¸Ń‚Đľ са на ŃŽĐł и СаоПат 1/5 От пНОщта. Шост са върхОвото с висОчина ОкОНО 1500 Потра. ĐŸĐťĐ°Đ˝Đ¸Đ˝ŃĐşĐ¸Ń‚Đľ скНОнОво со ŃĐżŃƒŃĐşĐ°Ń‚ къП юМнОтО краКйроМио и са продпОставка Са кНиПат йНиСък Đ´Đž ŃŃƒĐąŃ‚Ń€ĐžĐżĐ¸Ń‡Đ˝Đ¸Ń. Đ˜ĐźĐľĐ˝Đ˝Đž тОва Đľ направиНО таСи част От ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° однО От НюйиПито Поста Са пОчивка на Ń€ŃƒŃĐşĐ°Ń‚Đ° Đ°Ń€Đ¸ŃŃ‚ĐžĐşŃ€Đ°Ń†Đ¸Ń Ощо проС 19-ти вок.

ЗаПъкът â€žĐ›ŃŃŃ‚ĐžĐ˛Đ¸Ń‡Đľ ĐłĐ˝ĐľĐˇĐ´Đžâ€œ Đľ один От сиПвОНито на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП

ЗаПъкът â€žĐ›ŃŃŃ‚ĐžĐ˛Đ¸Ń‡Đľ ĐłĐ˝ĐľĐˇĐ´Đžâ€œ Đľ один От сиПвОНито на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП

ĐĐ°ŃĐľĐťĐľĐ˝Đ¸ĐľŃ‚Đž на КриП

Đľ 2,3 ПиНиОна, кОотО Đľ 3 пъти пО-ПаНкО От йъНгарскОтО. 65% От Мивоощито на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° са Ń€ŃƒŃĐ˝Đ°Ń†Đ¸, 15% са ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝Ń†Đ¸, 13% са татари. Досотки са Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸Ń‚Đľ нациОнаНнОсти, вкНючитоНнО 2 Ń…Đ¸ĐťŃĐ´Đ¸ йъНгари.

Đ˜ŃŃ‚ĐžŃ€Đ¸Ń

На ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП са МивоНи ПнОгО нарОди, СапОчваКки От дровнОстта, ПинаваКки проС сроднОвокОвиотО и стигаКки Đ´Đž Đ˝Đ°ŃˆĐ¸ дни. ĐŸŃ€ĐľĐˇ първОтО Ń…Đ¸ĐťŃĐ´ĐžĐťĐľŃ‚Đ¸Đľ проди нОвата ора тОК Đľ йиН населяван От таври, киПориКци, гОти и гръцки кОНОнисти. Đ’ начаНОтО на нОвата ора ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° Đľ пОдчинон на РиПската Đ¸ĐźĐżĐľŃ€Đ¸Ń. ĐŸĐžŃĐťĐľ ОттаП проПинават гОти, Ń…ŃƒĐ˝Đ¸, прайъНгари, хаСари, виСантиКци. ĐŸŃ€ĐľĐˇ пориОда 10-ти á 11-ти вок Đľ във вНадонио на Киовска Đ ŃƒŃ. ĐŸŃ€ĐľĐˇ 11-ти вок КриП ОтнОвО вНиСа в състава на Đ’Đ¸ĐˇĐ°Đ˝Ń‚Đ¸Ń. ХНодва завладяване От ПОнгОНцито, Đ° пО-къснО СасоНвано на нарОди с тюркски прОиСхОд. ĐŸŃ€ĐľĐˇ пориОда 13á15 вок ĐłĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇŃ†Đ¸Ń‚Đľ Đ˛ĐťĐ°Đ´ĐľŃŃ‚ някои краКйроМни раКОни, раСвиваКки търгОвска доКнОст. Đ’ сродата на 15-ти вок со фОрПира КриПскОтО ханствО, кОотО скОрО става васаНнО СависиПО От ОсПанската Đ¸ĐźĐżĐľŃ€Đ¸Ń. ĐŸŃ€ĐľĐˇ втОрата пОНОвина на 18-ти вок КриП Đľ завладян От Đ ŃƒŃĐşĐ°Ń‚Đ° Đ¸ĐźĐżĐľŃ€Đ¸Ń. На ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° со Đ˛ĐžĐ´ŃŃ‚ тоМки ŃŃ€Đ°ĐśĐľĐ˝Đ¸Ń пО вроПо на КриПската вОКна (1853Đł.á1856Đł.), в ĐşĐžŃŃ‚Đž Đ ŃƒŃĐ¸Ń Đľ раСгрОПона От съюСонито Đ˘ŃƒŃ€Ń†Đ¸Ń, Англия и Đ¤Ń€Đ°Đ˝Ń†Đ¸Ń. На Отйраната на ХовастОпОН пО вроПо на вОКната Đľ пОсвотона Đ˛Đ˝ŃƒŃˆĐ¸Ń‚ĐľĐťĐ˝Đ° Ń…ŃƒĐ´ĐžĐśĐľŃŃ‚Đ˛ĐľĐ˝Đ° панОраПа.

ФрагПонт От Ń…ŃƒĐ´ĐžĐśĐľŃŃ‚Đ˛ĐľĐ˝Đ°Ń‚Đ° панОраПа „Отйраната на ĐĄĐľĐ˛Đ°ŃŃ‚ĐžĐżĐžĐťâ€œ

ФрагПонт От Ń…ŃƒĐ´ĐžĐśĐľŃŃ‚Đ˛ĐľĐ˝Đ°Ń‚Đ° панОраПа „Отйраната на ĐĄĐľĐ˛Đ°ŃŃ‚ĐžĐżĐžĐťâ€œ

Đ’ Đ¸ĐˇĐąŃƒŃ…Đ˝Đ°ĐťĐ°Ń‚Đ° сНод ОктОПвриКската Ń€ĐľĐ˛ĐžĐťŃŽŃ†Đ¸Ń ГраМданска вОКна, КриП Đľ ОснОвна йаСа и пОсНодон йастиОн на така нарочоната Đ‘ŃĐťĐ° Đ°Ń€ĐźĐ¸Ń. Đ’ начаНОтО на 20-Ń‚Đľ гОдини на миналия вок Đľ съСдадона КриПска автОнОПна Ń€ĐľĐżŃƒĐąĐťĐ¸ĐşĐ°, вНиСаща в състава на Đ ŃƒŃĐşĐ°Ń‚Đ° съвотска фодоративна сОциаНистичоска Ń€ĐľĐżŃƒĐąĐťĐ¸ĐşĐ°. ĐŸŃ€ĐľĐˇ ВтОрата свотОвна вОКна Ń‚ŃƒĐş со Đ˛ĐžĐ´ŃŃ‚ тоМки ŃŃ€Đ°ĐśĐľĐ˝Đ¸Ń ĐźĐľĐśĐ´Ńƒ горПанската и съвотската арПии, катО Ойсадата на град ХовастОпОН прОдъНМава 9 Посоца. Đ’ начаНОтО на 1945 гОдина в КриП со прОвоМда ЯНтонската ĐşĐžĐ˝Ń„ĐľŃ€ĐľĐ˝Ń†Đ¸Ń, на ĐşĐžŃŃ‚Đž ръкОвОдитоНито на АнтихитНористката ĐşĐžĐ°ĐťĐ¸Ń†Đ¸Ń вСоПат ваМни Ń€ĐľŃˆĐľĐ˝Đ¸Ń ОтнОснО ĐˇĐ°Đ˛ŃŠŃ€ŃˆĐ˛Đ°Đ˝ĐľŃ‚Đž на вОКната и Са сНодвОоннОтО ŃƒŃŃ‚Ń€ĐžĐšŃŃ‚Đ˛Đž на ЕврОпа и свота.

КръгНата Паса, на ĐşĐžŃŃ‚Đž са содоНи Đ ŃƒĐˇĐ˛ĐľĐťŃ‚, ЧърчиН и ХтаНин пО вроПо на ЯНтонската ĐşĐžĐ˝Ń„ĐľŃ€ĐľĐ˝Ń†Đ¸Ń

КръгНата Паса, на ĐşĐžŃŃ‚Đž са содоНи Đ ŃƒĐˇĐ˛ĐľĐťŃ‚, ЧърчиН и ХтаНин пО вроПо на ЯНтонската ĐşĐžĐ˝Ń„ĐľŃ€ĐľĐ˝Ń†Đ¸Ń

КриПската криСа – ĐżŃ€ĐľĐ´Đ¸ŃŃ‚ĐžŃ€Đ¸Ń и Đ˝Đ°ŃŃ‚ĐžŃŃ‰Đľ.

ĐŸŃ€ĐľĐˇ 1954 гОдина КриП Đľ иСвадон От състава на Đ ŃƒŃĐşĐ°Ń‚Đ° и Đľ продадон на Украинската съвотска сОциаНистичоска Ń€ĐľĐżŃƒĐąĐťĐ¸ĐşĐ°. ĐŸŃŠŃ€Đ˛Đ¸ŃŃ‚ сокротар на ĐšŃ€Đ¸ĐźŃĐşĐ¸Ń ОйНастон кОПитот (партион и адПинистративон ръкОвОдитоН) со Đľ прОтивОпОставиН на тОСи акт, пОради кОотО Đľ йиН сваНон От пОста си. ĐŸŃ€Đ¸ тОва продавано на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° но Đľ вСотО продвид МоНаниотО на ПостнОтО насоНонио, Ń‚ŃŠĐš катО тОгава Ń€ĐľŃ„ĐľŃ€ĐľĐ˝Đ´ŃƒĐźĐ¸ но са со прОвоМдаНи. ĐŸŃ€Đ¸ раСпаданотО на ĐĄŃŠĐ˛ĐľŃ‚ŃĐşĐ¸Ń съюС, проС 1991 гОдина Đľ ĐžĐąŃ€Đ°ĐˇŃƒĐ˛Đ°Đ˝Đ° АвтОнОПна Ń€ĐľĐżŃƒĐąĐťĐ¸ĐşĐ° КриП, вНиСаща в състава на ĐžĐąŃĐ˛Đ¸ĐťĐ°Ń‚Đ° ноСависиПОст УкраКна. ĐŸŃ€ĐľĐˇ 1992 гОдина КриП обявява ноСависиПОст, ĐşĐžŃŃ‚Đž но Đľ приСната и ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ŃŠŃ‚ Остава част От УкраКна. ĐŸŃ€ĐľĐˇ 1994 гОдина Đľ пОдписан

Đ‘ŃƒĐ´Đ°ĐżĐľŃ‰ĐľĐ˝ŃĐşĐ¸Ń ĐźĐľĐźĐžŃ€Đ°Đ˝Đ´ŃƒĐź,

с кОКтО Đ ŃƒŃĐ¸Ń, ХАЊ и Đ’ĐľĐťĐ¸ĐşĐžĐąŃ€Đ¸Ń‚Đ°Đ˝Đ¸Ń со СадъНМават Đ´Đ° Сачитат ŃŃŠŃ‰ĐľŃŃ‚Đ˛ŃƒĐ˛Đ°Ń‰Đ¸Ń‚Đľ граници и торитОриаНната Ń†ŃĐťĐžŃŃ‚ на УкраКна. Đ ŃƒŃĐ¸Ń Đ˝Đ°Ń€ŃƒŃˆĐ°Đ˛Đ° тОва свОо СадъНМонио проС 2014 гОдина, сНод катО вНастта в Киов Пинава в ръцото на прОСападни и Đ°Đ˝Ń‚Đ¸Ń€ŃƒŃĐşĐ¸ настрОони пОНитици. ĐœĐľŃŃ‚Đ˝Đ°Ń‚Đ° Đ°Đ´ĐźĐ¸Đ˝Đ¸ŃŃ‚Ń€Đ°Ń†Đ¸Ń с активнОтО съдоКствио на пристигнаНи Ń€ŃƒŃĐşĐ¸ споцчасти ŃƒŃŃ‚Đ°Đ˝ĐžĐ˛ŃĐ˛Đ° кОнтрОН над ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ°. Đ ŃƒŃĐşĐ¸Ń‚Đľ ĐśŃƒŃ€Đ˝Đ°ĐťĐ¸ŃŃ‚Đ¸ наричат тоСи оНитни йОКци „воМНивито Ń…ĐžŃ€Đ°â€œ, СащОтО саПО с присъствиотО си роспоктират и йНОкират ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝ŃĐşĐ¸Ń‚Đľ вОонни поделения. Западнито ĐśŃƒŃ€Đ˝Đ°ĐťĐ¸ŃŃ‚Đ¸ иП дават наиПонОваниотО „СоНони Ń‡ĐžĐ˛ĐľŃ‡ĐľŃ‚Đ°â€œ Саради зеления Ń†Đ˛ŃŃ‚ на ŃƒĐ˝Đ¸Ń„ĐžŃ€ĐźĐ¸Ń‚Đľ иП, йоС ĐžĐąĐžĐˇĐ˝Đ°Ń‡ĐľĐ˝Đ¸Ń. Đ’ стОНицата ХиПфорОпОН Đ˛Đ¸Đ´ŃŃ… паПотник на тоСи йОКци с надпис: â€žĐĐ° „ВоМНивито Ń…ĐžŃ€Đ°â€œ От йНагОдарнито МитоНи на ĐšŃ€Đ¸Đźâ€œ.

ĐŸĐ°ĐźĐľŃ‚Đ˝Đ¸Đş на „ВоМНивито Ń…ĐžŃ€Đ°â€œ (йОКци От Ń€ŃƒŃĐşĐ¸Ń‚Đľ споцчасти), ŃƒŃ‡Đ°ŃŃ‚Đ˛Đ°ĐťĐ¸ в КриПскито ŃŃŠĐąĐ¸Ń‚Đ¸Ń От 2014Đł.

ĐŸĐ°ĐźĐľŃ‚Đ˝Đ¸Đş на „ВоМНивито Ń…ĐžŃ€Đ°â€œ (йОКци От Ń€ŃƒŃĐşĐ¸Ń‚Đľ споцчасти), ŃƒŃ‡Đ°ŃŃ‚Đ˛Đ°ĐťĐ¸ в КриПскито ŃŃŠĐąĐ¸Ń‚Đ¸Ń От 2014Đł.

На ĐżŃ€ĐžĐ˛ĐľĐ´ĐľĐ˝Đ¸Ń проС Парт 2014 гОдина â€žŃ€ĐľŃ„ĐľŃ€ĐľĐ˝Đ´ŃƒĐźâ€œ насоНониотО ПасОвО ĐłĐťĐ°ŃŃƒĐ˛Đ° Са ĐžŃ‚Đ´ĐľĐťŃĐ˝Đľ От УкраКна и Са ĐżŃ€Đ¸ŃŃŠĐľĐ´Đ¸Đ˝ŃĐ˛Đ°Đ˝Đľ къП Đ ŃƒŃĐ¸Ń. (â€žĐ ĐľŃ„ĐľŃ€ĐľĐ˝Đ´ŃƒĐźŃŠŃ‚â€œ Освон, чо Đľ прОводон при ŃƒŃĐťĐžĐ˛Đ¸Ń на ĐžĐşŃƒĐżĐ°Ń†Đ°Đ¸Ń, нО Đľ и прОводон в раСроС кактО със СакОнито на УкраКна, така и в раСроС със СакОнито на Đ ŃƒŃĐ¸Ń. ТОва Ń„Đ°ĐťŃˆĐ¸Đ˛Đž ĐźĐľŃ€ĐžĐżŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Đľ на ĐžĐşŃƒĐżĐ°Ń†Đ¸ĐžĐ˝Đ˝Đ¸Ń‚Đľ вНаст но Đľ приСнатО нитО От ооН, нитО От ĐşĐžŃŃ‚Đž и Đ´Đ° Đľ Đ´ŃƒŃ€ĐłĐ° ĐźĐľĐśĐ´ŃƒĐ˝Đ°Ń€ĐžĐ´Đ˝Đ° ĐžŃ€ĐłĐ°Đ˝Đ¸ĐˇĐ°Ń†Đ¸Ń иНи дърМава. – йоН.ĐĄŃ‚.)

КриП – â€žŃĐąŃŠĐťĐşĐ°Ń‚Đ° на Ń€Đ°ĐˇĐ´ĐžŃ€Đ°â€œ

ĐźĐľĐśĐ´Ńƒ Đ ŃƒŃĐ¸Ń и Запада

(що си позволя кОПонтар: КриП на Запада ĐźŃƒ Đľ проС @@@, нО Западът со Đ¸Đ˝Ń‚ĐľŃ€ĐľŃŃƒĐ˛Đ° От тОва Đ´Đ° со спаСват правиНата, Ń‚.Đľ.писанито и нописанито дОгОвОри Đ´Đ° со спаСват. Đ˜ дОкатО в Đ ŃƒŃĐ¸Ń но гО раСйорат тОва (и но саПО в Đ ŃƒŃĐ¸Ń), Ń€ŃƒŃĐ˝Đ°Ń†Đ¸Ń‚Đľ що йъдат свотОвни Đ°ŃƒŃ‚ŃĐ°ĐšĐ´ĐľŃ€Đ¸ – йоН.ĐĄŃ‚.)

ХНод КриПскито ŃŃŠĐąĐ¸Ń‚Đ¸Ń От 2014 гОдина Đ•Đ˛Ń€ĐžĐżĐľĐšŃĐşĐ¸ŃŃ‚ съюС, ХАЊ и родица Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸ страни наНОМиха санкции на Đ ŃƒŃĐ¸Ń. ĐĐ°ŃˆĐ°Ń‚Đ° ОфициаНна ĐżĐžĐˇĐ¸Ń†Đ¸Ń Đľ, чо Ń€ĐľŃ„ĐľŃ€ĐľĐ˝Đ´ŃƒĐźŃŠŃ‚ Са ĐžŃ‚Đ´ĐľĐťŃĐ˝Đľ на КриП От УкраКна и Са ĐżŃ€Đ¸ŃŃŠĐľĐ´Đ¸Đ˝ŃĐ˛Đ°Đ˝Đľ къП Đ ŃƒŃĐ¸Ń Đľ ноСакОнон и прОводон в присъствиотО на Ń€ŃƒŃĐşĐ¸ ĐžĐşŃƒĐżĐ°Ń†Đ¸ĐžĐ˝Đ˝Đ¸ вОонни части. ĐŸŃ€ĐľĐžĐąĐťĐ°Đ´Đ°Đ˛Đ°Ń‰Đ°Ń‚Đ° част От дърМавито чНонки на ооН раСгНоМдат КриП катО ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝ŃĐşĐ° Ń‚ĐľŃ€Đ¸Ń‚ĐžŃ€Đ¸Ń. ĐĐ°ŃˆĐľŃ‚Đž искано Đľ Đ ŃƒŃĐ¸Ń Đ´Đ° върно КриП на УкраКна.

ĐŸĐžŃ€Đ°Đ´Đ¸ наНОМонито санкции в КриП но ПОМох Đ´Đ° пОНСваП мобилния си тоНофОн и ĐźĐľĐśĐ´ŃƒĐ˝Đ°Ń€ĐžĐ´Đ˝Đ¸Ń‚Đľ си дойитни карти. ĐĄŃŠŃ‰Đ¸ŃŃ‚ прОйНоП иПах пО-къснО и в ДОнйас.

(Освон тОва всяко вНиСано на Ń‚ĐľŃ€Đ¸Ń‚ĐžŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ° Па КриП, йоС надНоМнОтО Ń€Đ°ĐˇŃ€ĐľŃˆĐľĐ˝Đ¸Đľ на ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝ŃĐşĐ¸Ń‚Đľ вНаст со раСгНоМда катО Đ˝Đ°Ń€ŃƒŃˆĐ°Đ˛Đ°Đ˝ĐľŃ‚Đž на границата, Ń‚.Đľ.со просНодва От СакОна. ХпоциаНна ĐžŃ€ĐłĐ°Đ˝Đ¸ĐˇĐ°Ń†Đ¸Ń сНоди кОи Ń‡ŃƒĐśĐ´ĐľĐ˝Ń†Đ¸ гО ĐżŃ€Đ°Đ˛ŃŃ‚, така чо но пропОръчваП Đ˝Đ°Ń€ŃƒŃˆĐ°Đ˛Đ°Đ˝ĐľŃ‚Đž на ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝ŃĐşĐ¸Ń‚Đľ (и но саПО) СакОни – йоН.ĐĄŃ‚.)

Какви са ПОито Đ˛ĐżĐľŃ‡Đ°Ń‚ĐťĐľĐ˝Đ¸Ń на Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚ сНод прОводонито раСгОвОри с хОрата От раСНични нациОнаНнОсти, Đ˝Đ°ŃĐľĐťŃĐ˛Đ°Ń‰Đ¸ ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП?

Бих ОйОйщиН станОвищотО на Ń€ŃƒŃĐ˝Đ°Ń†Đ¸Ń‚Đľ (пОчти 2/3 От насоНониотО на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ°) с Đ´ŃƒĐźĐ¸Ń‚Đľ на одна Мона, ĐşĐžŃŃ‚Đž ĐźĐľŃ‚ĐľŃˆĐľ трОтОара прод къщата си: â€žĐĐ¸Đľ сПо щастНиви, чо со върнахПо при ĐœĐ°ĐšĐşĐ° Đ ŃƒŃĐ¸Ń!“. Đ”Ń€ŃƒĐł Ń€ŃƒŃĐ˝Đ°Đş Пи каСа: „Вио От Đ•Đ˛Ń€ĐžĐżĐľĐšŃĐşĐ¸Ń съюС идваКто Ń‚ŃƒĐş и Ń€Đ°ĐˇĐłĐžĐ˛Đ°Ń€ŃĐšŃ‚Đľ с нас хОрата Са Đ´Đ° раСйорото каквО Đ¸ŃĐşĐ°ĐźĐľâ€œ.

Хъйосодницито Пи ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝Ń†Đ¸ (15% От МитоНито на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ°) приоПаха ĐżŃ€Đ¸ŃŃŠĐľĐ´Đ¸Đ˝ŃĐ˛Đ°Đ˝ĐľŃ‚Đž къП Đ ŃƒŃĐ¸Ń с приПиронио катО нощО вочо станаНО. На въпрОса Пи даНи са â€žĐżŃ€ĐžŃ‚Đ¸Đ˛â€œ иНи â€žĐˇĐ°â€œ никОК но каСа (иНи но посмя Đ´Đ° каМо), чо Đľ прОтив ĐžŃ‚Đ´ĐľĐťŃĐ˝ĐľŃ‚Đž От УкраКна. А пък один ПОнах-ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝ĐľŃ† Пи ОтгОвОри: „ВсичкО Đľ в БОМиито ръцо!“.

КОгатО питах татарито Са ĐžŃ‚Đ˝ĐžŃˆĐľĐ˝Đ¸ĐľŃ‚Đž иП къП ĐżŃ€Đ¸ŃŃŠĐľĐ´Đ¸Đ˝ŃĐ˛Đ°Đ˝ĐľŃ‚Đž на КриП къП Đ ŃƒŃĐ¸Ń, пОчти всички По гНодаха с нодОворио. Никой От Ń‚ŃŃ… но со ОсПоНи Đ´Đ° ОтгОвОри дироктнО на въпрОса Пи. ХаПО одна Мона-татарка каСа, чо сога ĐśĐ¸Đ˛ĐľŃŃ‚ пО-дОйро. Останах с впочатНониотО, чо пОвочотО татари вочо са со приПириНи с пОНОМониотО.

(ĐžĐşŃƒĐżĐ°Ń†Đ¸Ń, хОра, ĐžĐşŃƒĐżĐ°Ń†Đ¸Ń! Đ˜ Ń‚Đž От страна, ĐşĐžŃŃ‚Đž вкарва в СатвОра Са ŃˆĐľŃ€Đ˛Đ°Đ˝Đľ на нОвини в сОциаНни ПроМи! – каквО ПОМо Đ´Đ° со Очаква катО ОтгОвОр??? – йоН.ĐĄŃ‚.)

Đ—Đ° всички, Ойачо, ПОга Đ´Đ° каМа, чо са ОчакваНи ĐśĐ¸ĐˇĐ˝ĐľĐ˝Đ¸ŃŃ‚ иП стандарт Đ´Đ° со ĐżĐžĐ˛Đ¸ŃˆĐ¸ йърСО и Đ´Đ° дОстигно равнищотО в Đ ŃƒŃĐ¸Ń. ТОва но Đľ станаНО спОрод ĐžŃ‡Đ°ĐşĐ˛Đ°Đ˝Đ¸ŃŃ‚Đ° иП и Đľ дОвоНО Đ´Đž раСОчарОванио.

КОгатО в раСгОвОрито Саставах на Đ˝Đ°ŃˆĐ°Ń‚Đ° ОфициаНна ĐżĐžĐˇĐ¸Ń†Đ¸Ń Са Đ˝Đ°Ń€ŃƒŃˆĐ°Đ˛Đ°Đ˝Đľ на ŃƒŃŃ‚Đ°Đ˝ĐžĐ˛ĐľĐ˝Đ¸Ń‚Đľ граници, Са ноСакОннО ĐžŃ‚Đ´ĐľĐťŃĐ˝Đľ От УкраКна и ĐżŃ€Đ¸ŃŃŠĐľĐ´Đ¸Đ˝ŃĐ˛Đ°Đ˝Đľ къП Đ ŃƒŃĐ¸Ń, съйосодницито Пи иСтъкваха раСНични ĐşĐžĐ˝Ń‚Ń€Đ°Đ°Ń€ĐłŃƒĐźĐľĐ˝Ń‚Đ¸. ĐŠĐľ цитираП някои пО-характорни:

 • „КОгатО Ń€ŃƒŃĐşĐ¸Ń‚Đľ вОонни йНОкираха каСарПито на ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝ŃĐşĐ°Ń‚Đ° Đ°Ń€ĐźĐ¸Ń, ŃŃ€ĐľŃ‰Ńƒ Ń‚ŃŃ… но ĐąĐľŃˆĐľ дадон нитО один иСстроН. ЗащО? Нали ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝ŃĐşĐ¸Ń‚Đľ вОКници и Офицори са пОНагаНи кНотва с ОръМио в ръка Đ´Đ° Сащитават рОдината си? То но дадОха и один иСстроН СащОтО но Ń‡ŃƒĐ˛ŃŃ‚Đ˛Đ°Ń‚ КриП катО част От Ń‚ŃŃ…Đ˝Đ°Ń‚Đ° рОдина.“
 • „ЗащО сто со хванаНи Са КриП и ни наНагато санкции? ЗащО но наНОМито санкции на Đ˜ĐˇŃ€Đ°ĐľĐť, кОКтО Саграйи арайски СоПи и сога Ń‚ĐľŃ€Đ¸Ń‚ĐžŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ° ĐźŃƒ Đľ дОста пО-голяма От ОпродоНоната От ооН?“
 • „Вио НАТо-вци ПОМахто Đ´Đ° йОПйардирато ĐĄŃŠŃ€ĐąĐ¸Ń и Đ´Đ° Đš ОтноПото КОсОвО. А но ПОМоНО нио КриПчани Đ´Đ° со ОтдоНиП От УкраКна. ЗащО в единия ŃĐťŃƒŃ‡Đ°Đš Đ´Đ° ПОМо, Đ° в Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸Ń ŃĐťŃƒŃ‡Đ°Đš Đ´Đ° но ПОМо?“ (

ĐŸĐžŃ‡Ń‚Đ¸ навсякѩде со Đ´ĐľĐźĐžĐ˝ŃŃ‚Ń€Đ¸Ń€Đ°ŃˆĐľ и со ŃƒŃĐľŃ‰Đ°ŃˆĐľ патриОтичон пОдоП катО сНодствио От ĐżŃ€Đ¸ŃŃŠĐľĐ´Đ¸Đ˝ŃĐ˛Đ°Đ˝ĐľŃ‚Đž на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° къП Đ ŃƒŃĐ¸Ń.

Чоствано на Đ´ŃŠŃ€ĐśĐ°Đ˛Đ˝Đ¸Ń праСник Đ”ĐľĐ˝ŃŃ‚ на Đ ŃƒŃĐ¸Ń в ХовастОпОН, 12-ти юни 2016 гОдина

Чоствано на Đ´ŃŠŃ€ĐśĐ°Đ˛Đ˝Đ¸Ń праСник Đ”ĐľĐ˝ŃŃ‚ на Đ ŃƒŃĐ¸Ń в ХовастОпОН, 12-ти юни 2016 гОдина

ОтнОснО спОра Са КриП, ŃĐźŃŃ‚Đ°Đź, чо наК-тОчнО и краткО ОпродоНонио дават юристито, иСпОНСваКки торПини От РиПскОтО правО.

До юро: КриП о Украински.

До фактО: КриП Đľ Đ ŃƒŃĐşĐ¸.

КактО в Ховорон Кипър и ĐĐąŃ…Đ°ĐˇĐ¸Ń, така и в КриП Đ˛Đ¸Đ´ŃŃ… сйНъсък на два ОснОвни и с однаква юридичоска сиНа ĐźĐľĐśĐ´ŃƒĐ˝Đ°Ń€ĐžĐ´Đ˝Đ¸ принципи: â€žĐĐľĐ˝Đ°Ń€ŃƒŃˆĐ¸ĐźĐžŃŃ‚ на дърМавнито ĐłŃ€Đ°Đ˝Đ¸Ń†Đ¸â€œ и â€žĐŸŃ€Đ°Đ˛ĐžŃ‚Đž на нациито на ŃĐ°ĐźĐžĐžĐżŃ€ĐľĐ´ĐľĐťĐľĐ˝Đ¸Đľâ€œ. КОК От тоСи два принципа що йъдо с приОритот Сависи От МоНаниотО на нарОдито, От тОва кОК Đľ пО-сиНон и От родица Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸ фактОри. ЛичнО аС съП раСдвОон пО ĐžŃ‚Đ˝ĐžŃˆĐľĐ˝Đ¸Đľ на приНаганотО иП. ĐĐ°ĐżŃ€Đ¸ĐźĐľŃ€, при ХъодинониотО на Đ˜ĐˇŃ‚ĐžŃ‡Đ˝Đ° Đ ŃƒĐźĐľĐťĐ¸Ń с ĐšĐ˝ŃĐśĐľŃŃ‚Đ˛Đž Đ‘ŃŠĐťĐłĐ°Ń€Đ¸Ń проС 1885 гОдина аС съП твърдО Са принципа â€žĐŸŃ€Đ°Đ˛Đž на нациито на ŃĐ°ĐźĐžĐžĐżŃ€ĐľĐ´ĐľĐťĐľĐ˝Đ¸Đľâ€œ. ВъОйщо но Пи ĐżŃƒĐşĐ°, чо с тОСи акт са Đ˝Đ°Ń€ŃƒŃˆĐľĐ˝Đ¸ Ń€ĐľŃˆĐľĐ˝Đ¸ŃŃ‚Đ° на Đ‘ĐľŃ€ĐťĐ¸Đ˝ŃĐşĐ¸Ń кОнгрос От 1878 гОдина и ĐźĐľĐśĐ´ŃƒĐ˝Đ°Ń€ĐžĐ´Đ˝Đ¸ дОгОвОри. Но акО днос на Ń€ĐľŃ„ĐľŃ€ĐľĐ˝Đ´ŃƒĐź насоНониотО на ОйНаст КърдМаНи ĐłĐťĐ°ŃŃƒĐ˛Đ° Са ĐžŃ‚Đ´ĐľĐťŃĐ˝Đľ От Đ‘ŃŠĐťĐłĐ°Ń€Đ¸Ń, наприПор, що йъда Са спаСвано на принципа â€žĐĐľĐ˝Đ°Ń€ŃƒŃˆĐ¸ĐźĐžŃŃ‚ на дърМавнито ĐłŃ€Đ°Đ˝Đ¸Ń†Đ¸â€œ. Така чо, всичкО Đľ ОтнОситоНнО. (ХъодинониотО Đľ приСнатО От всички ВоНики сиНи, вкН. и ВисОката пОрта – няма ĐźŃŃŃ‚Đž Са сравнонио с КриП – йоН.ĐĄŃ‚.)

БъНгари на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП

ХпОрод Đ˝Đ°ŃˆĐ¸ истОрици Ощо проС 5-ти вок част От прайъНгарито са со СосоНиНи в КриП. ĐĄĐźŃŃ‚Đ° со, чо пО вроПотО на Хтара ВоНика Đ‘ŃŠĐťĐłĐ°Ń€Đ¸Ń, съСдадона От ĐĽĐ°Đ˝ ĐšŃƒĐąŃ€Đ°Ń‚ проС 7-Пи вок, соворната част От ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° Đľ вНиСаНа в ноКнито граници.

ХНод начаНОтО на 19-ти вок кОПпактни Паси йъНгари СапОчват Đ´Đ° со СасоНват на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП. ТОва Đľ в Ń€ĐľĐˇŃƒĐťŃ‚Đ°Ń‚ на вОдонито Ń€ŃƒŃĐşĐž-Ń‚ŃƒŃ€ŃĐşĐ¸ вОКни и Đ¸ĐˇĐ˛ŃŠŃ€ŃˆĐ˛Đ°Đ˝Đ°Ń‚Đ° Ń€Đ°ĐˇĐźŃĐ˝Đ° на ПюсюНПанскО и Ń…Ń€Đ¸ŃŃ‚Đ¸ŃĐ˝ŃĐşĐž насоНонио сНод прикНючванотО иП. Най-голям йрОК йъНгарски просоНници са Đ´ĐžŃˆĐťĐ¸ От СоПито на Đ´Đ˝ĐľŃˆĐ˝Đ° югОиСтОчна Đ‘ŃŠĐťĐłĐ°Ń€Đ¸Ń. ĐĐ°ŃˆĐ¸Ń‚Đľ сънарОдници Đ˝Đ°ĐźĐ°ĐťŃĐ˛Đ°Ń‚ пО вроПо на ГраМданската вОКна (1918Đł.á1920Đł.), последвалия гНад (1921Đł.á1922Đł.) и пО вроПо на ĐżŃ€Đ¸Đ˝ŃƒĐ´Đ¸Ń‚ĐľĐťĐ˝Đ°Ń‚Đ° ĐşĐžĐťĐľĐşŃ‚Đ¸Đ˛Đ¸ĐˇĐ°Ń†Đ¸Ń на соНскОтО стОпанствО (1929Đł.á1930Đł.). ĐŸŃ€ĐľĐˇ ВтОрата свотОвна вОКна част От криПскито йъНгари пОсрощат горПанцито катО ОсвОйОдитоНи. ТОва Đľ напъНнО остоствонО, Ń‚ŃŠĐš катО тОгава Đ‘ŃŠĐťĐłĐ°Ń€Đ¸Ń Đľ съюСник на нацистка Đ“ĐľŃ€ĐźĐ°Đ˝Đ¸Ń. Đ’ просНодванотО на криПскито партиСани ŃƒŃ‡Đ°ŃŃ‚Đ˛Đ°Ń‚ ĐžŃ‚Ń€ŃĐ´Đ¸, в кОитО са вкНючони и йъНгари. ТОва дава ОснОванио на съвотскито вНасти Đ´Đ° ги ĐžĐąĐ˛Đ¸Đ˝ŃŃ‚ в ŃŃŠŃ‚Ń€ŃƒĐ´Đ˝Đ¸Ń‡ĐľŃŃ‚Đ˛Đž с горПанскито ĐžĐşŃƒĐżĐ°Ń‚ĐžŃ€Đ¸. ĐŸĐžŃ€Đ°Đ´Đ¸ таСи причина, сНод ОсвОйОМдаванотО на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° проС 1944 гОдина, Đľ продприотО ПасОвО иСсоНвано на йъНгарито. Đ’ ĐşŃ€Đ°Ń на 80-Ń‚Đľ гОдини на 20-ти вок, пО вроПо на така нарочоната ĐŸĐľŃ€ĐľŃŃ‚Ń€ĐžĐšĐşĐ°, СапОчва Савръщано в КриП на иСсоНони йъНгари. Đ‘Ń€ĐžŃŃ‚ на криПскито йъНгари Đľ йНиСО 2 Ń…Đ¸ĐťŃĐ´Đ¸ Đ´ŃƒŃˆĐ¸, Đ° проди допОртиранотО са йиНи 13 Ń…Đ¸ĐťŃĐ´Đ¸.

Đ—Đ° ПОо наК-голямо съМаНонио, но срощнах нитО один йъНгарин пО вроПо на КриПската Пи ОйикОНка проС 2016 гОдина.

Đ˜ĐşĐžĐ˝ĐžĐźĐ¸ĐşĐ° на КриП

ОснОвнито икОнОПичоски ОтрасНи в КриП са ĐżŃ€ĐžĐźĐ¸ŃˆĐťĐľĐ˝ĐžŃŃ‚Ń‚Đ°, Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ĐˇĐźĐ° и соНскОтО стОпанствО. Над 500 на йрОК са гОНоПито и сродни ĐżŃ€ĐžĐźĐ¸ŃˆĐťĐľĐ˝Đ¸ ĐżŃ€ĐľĐ´ĐżŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń. Най-голям Đľ доНът на хранитоНнО-Đ˛ĐşŃƒŃĐžĐ˛Đ°Ń‚Đ° ĐżŃ€ĐžĐźĐ¸ŃˆĐťĐľĐ˝ĐžŃŃ‚, сНодвана От хиПичоската, ĐźĐ°ŃˆĐ¸Đ˝ĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐľĐ˝ĐľŃ‚Đž и ĐźĐľŃ‚Đ°ĐťŃƒŃ€ĐłĐ¸ŃŃ‚Đ°. На Ń‚ĐľŃ€Đ¸Ń‚ĐžŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ° на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° иПа иСвостни СаНоМи на прирОдон гаС и нофт. От соНскОстОпанскито пОдОтрасНи наК-дОйро са раСвити прОиСвОдствОтО на СърнО и ОвОщарствОтО. Đ’ юМната част Đ˛Đ¸Đ´ŃŃ… дОста НОСОви насаждения, кОитО са в ОснОвата на винОпрОиСвОдствОтО.

БоСспОрнО наК-порспоктивон Đľ Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‡ĐľŃĐşĐ¸ŃŃ‚ ОтрасъН. Ощо От съвотскО вроПо са иСградони ПнОМоствО пОчивни станции и ŃĐ°Đ˝Đ°Ń‚ĐžŃ€Đ¸ŃƒĐźĐ¸. Хога са пОстрОони и со ŃŃ‚Ń€ĐžŃŃ‚ нОви хОтоНи. Над 6 ПиНиОна Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸ оМогОднО пОсощават КриП, кОотО Đľ саПО 1,5 пъти пО-ПаНкО От пОсотиНито Đ‘ŃŠĐťĐłĐ°Ń€Đ¸Ń. Въпроки чо ĐąŃŃ… на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° проС първата пОНОвина на юни (иСвън Đ°ĐşŃ‚Đ¸Đ˛Đ˝Đ¸Ń соСОн), Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‚Đľ СапОчваха Đ´Đ° ĐżŃŠĐťĐ˝ŃŃ‚ ĐşŃƒŃ€ĐžŃ€Ń‚Đ¸Ń‚Đľ.

ĐŸĐťĐ°ĐśŃŠŃ‚ на град Đ•Đ˛ĐżĐ°Ń‚ĐžŃ€Đ¸Ń в Сападната част на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП

ĐŸĐťĐ°ĐśŃŠŃ‚ на град Đ•Đ˛ĐżĐ°Ń‚ĐžŃ€Đ¸Ń в Сападната част на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП

Хога вочо, що СапОчноП в хрОнОНОгичон род Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‡ĐľŃĐşĐ°Ń‚Đ° ОйикОНка на ĐšŃ€Đ¸ĐźŃĐşĐ¸Ń ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛

ФорийОтът Đľ прокОсиН ĐšĐľŃ€Ń‡ĐľĐ˝ŃĐşĐ¸Ń прОтОк и акОстира на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП

ФорийОтът Đľ прокОсиН ĐšĐľŃ€Ń‡ĐľĐ˝ŃĐşĐ¸Ń прОтОк и акОстира на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП

ТъК катО ŃĐťŃĐˇĐžŃ… От форийОта кОгатО со ŃŃ‚ŃŠĐźĐ˛Đ°ŃˆĐľ, продпОчотОх Đ´Đ° ĐżŃ€ĐľĐ˝ĐžŃ‰ŃƒĐ˛Đ°Đź в автОПОйиНа си на паркинга на Ń„ĐľŃ€Đ¸ĐąĐžŃ‚Đ˝Đ¸Ń торПинаН. ĐĄŃƒŃ‚Ń€Đ¸Đ˝Ń‚Đ° пОтогНих на Сапад и първОтО нощО, кОотО По пОраСи ĐąĐľŃˆĐľ ŃƒĐśĐ°ŃĐ˝Đž Ń€Đ°ĐˇĐąĐ¸Ń‚Đ¸Ń път. ĐœĐ˝ĐžĐłĐžŃ‚Đž Đ´ŃƒĐżĐşĐ¸ и норавнОсти Пи напОПниха, чо дОскОрО тОва Đľ йиНО ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝ŃĐşĐ° Ń‚ĐľŃ€Đ¸Ń‚ĐžŃ€Đ¸Ń. ЗащОтО пО ПОи наблѮдения на Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚ ŃƒĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝ŃĐşĐ¸Ń‚Đľ пътища са наК-ĐťĐžŃˆĐ¸Ń‚Đľ в ЕврОпа. ТОСи раСйит ŃƒŃ‡Đ°ŃŃ‚ŃŠĐş ĐąĐľŃˆĐľ ОкОНО 60 кП., сНод кОотО криПскито пътища станаха дОйри.

На сНодващата сниПка Đľ Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‡ĐľŃĐşĐ°Ń‚Đ° карта на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛ КриП, ĐşĐžŃŃ‚Đž пОНСвах при ĐżŃŠŃ‚ŃƒĐ˛Đ°Đ˝ĐľŃ‚Đž си. На нея са ОСначони наК-интороснито Ойокти с краткО Описанио на всоки От Ń‚ŃŃ…. Đ§ĐľŃ€Đ˝Đ¸ŃŃ‚ ĐşĐžĐ˝Ń‚ŃƒŃ€ пОкаСва ĐźĐ°Ń€ŃˆŃ€ŃƒŃ‚Đ°, иСПинат с автОПОйиНа Пи.

Đ’ŃŠŃ€Ń…Ńƒ Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‡ĐľŃĐşĐ°Ń‚Đ° карта на КриП с чорон ĐşĐžĐ˝Ń‚ŃƒŃ€ Đľ ОСначон ĐźĐ°Ń€ŃˆŃ€ŃƒŃ‚Đ° иСПинат с автОПОйиНа Пи

Đ’ŃŠŃ€Ń…Ńƒ Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‡ĐľŃĐşĐ°Ń‚Đ° карта на КриП с чорон ĐşĐžĐ˝Ń‚ŃƒŃ€ Đľ ОСначон ĐźĐ°Ń€ŃˆŃ€ŃƒŃ‚Đ° иСПинат с автОПОйиНа Пи

ĐŸŃŠŃ€Đ˛Đ¸ŃŃ‚ пОсотон От Пон Ойокт на ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛Đ° ĐąĐľŃˆĐľ

Ń‚ŃƒŃ€ŃĐşĐ°Ń‚Đ° кропОст Ени-КаНо

Тя Đľ пОстрОона От ОсПанцито в саПОтО начаНО на 18-ти вок. РаСпОНОМона Đľ на ĐźĐžŃ€ŃĐşĐ¸Ń ĐąŃ€ŃĐł. ЌоНта Đš Đľ йиНа със свОито даНокОйОКни ĐžŃ€ŃŠĐ´Đ¸Ń Đ´Đ° Сащитава ĐšĐľŃ€Ń‡ĐľĐ˝ŃĐşĐ¸Ń прОтОк, свърСващ ЧорнО и АСОвскО ПОрота. ГарниСОнът на кропОстта со Đľ ŃŃŠŃŃ‚ĐžŃĐť От над Ń…Đ¸ĐťŃĐ´Đ° Ń‚ŃƒŃ€ŃĐşĐ¸ и татарски Đ˛ĐžĐľĐ˝Đ˝ĐžŃĐťŃƒĐśĐľŃ‰Đ¸. Ени-КаНо Đľ йиНа и Ń€ĐľĐˇĐ¸Đ´ĐľĐ˝Ń†Đ¸Ń на Ń‚ŃƒŃ€ŃĐşĐ¸Ń‚Đľ ĐżĐ°ŃˆĐ¸ (гонораНи), ĐžŃ‚ĐłĐžĐ˛Đ°Ń€ŃŃ‰Đ¸ Са Сащитата на КриП.

ĐŸĐľŃ€Đ˝Đ¸ŃˆĐşĐ¸ŃŃ‚ ФОрд на автОра Đ´Đž Ѯгозападния йастиОн на кропОстта Ени-КаНо

ĐŸĐľŃ€Đ˝Đ¸ŃˆĐşĐ¸ŃŃ‚ ФОрд на автОра Đ´Đž Ѯгозападния йастиОн на кропОстта Ени-КаНо

ĐŸĐžĐłĐťĐľĐ´ От Ени-КаНо къП ĐšĐľŃ€Ń‡ĐľĐ˝ŃĐşĐ¸Ń прОтОк, свърСващ ЧорнО и АСОвскО ПОрота

ĐŸĐžĐłĐťĐľĐ´ От Ени-КаНо къП ĐšĐľŃ€Ń‡ĐľĐ˝ŃĐşĐ¸Ń прОтОк, свърСващ ЧорнО и АСОвскО ПОрота

ĐĐ´ĐśĐ¸ĐźŃƒŃˆĐşĐ°ĐšŃĐşĐ¸Ń‚Đľ каПонОНОПни

ĐżŃ€ĐľĐ´ŃŃ‚Đ°Đ˛ĐťŃĐ˛Đ°Ń‚ пОдСоПни Ń‚ŃƒĐ˝ĐľĐťĐ¸, в кОитО са со дОйиваНи стрОитоНни ПаториаНи. ĐŸĐž вроПо на ВтОрата свотОвна вОКна СначитоНни части От Хъвотската Đ°Ń€ĐźĐ¸Ń са ОйкръМони в раКОна на тоСи каПонОНОПни. Đ˜ĐˇĐżĐžĐťĐˇĐ˛Đ°ĐšĐşĐ¸ пОдСоПнито Ń‚ŃƒĐ˝ĐľĐťĐ¸ катО остоствона Сащита, проС пориОда ПаКáОктОПври 1942 гОдина Ń‚Đľ со ŃŃŠĐżŃ€ĐžŃ‚Đ¸Đ˛ĐťŃĐ˛Đ°Ń‚ ŃŃ€ĐľŃ‰Ńƒ горПанскито вОКски. От 13 Ń…Đ¸ĐťŃĐ´Đ¸ съвотски вОКници и Офицори саПО пОсНоднито 48 ОстанаНи Миви пОпадат в пНон. Всички ОстанаНи Сагиват в прОдъНМонио на пОНОвин гОдина горОична съпрОтива. Đ’ Ń‚ŃŃ…Đ˝Đ° паПот Đľ иСградон ПоПОриаНон кОПпНокс с ĐźŃƒĐˇĐľĐš.

ĐœĐľĐźĐžŃ€Đ¸Đ°ĐťĐ˝Đ¸Ń кОПпНокс, пОсвотон на горОито-Сащитници на ĐĐ´ĐśĐ¸ĐźŃƒŃˆĐşĐ°ĐšŃĐşĐ¸Ń‚Đľ каПонОНОПни

ĐœĐľĐźĐžŃ€Đ¸Đ°ĐťĐ˝Đ¸Ń кОПпНокс, пОсвотон на горОито-Сащитници на ĐĐ´ĐśĐ¸ĐźŃƒŃˆĐşĐ°ĐšŃĐşĐ¸Ń‚Đľ каПонОНОПни

Корч

Đľ один От наК-старито градОво на ĐšŃ€Đ¸ĐźŃĐşĐ¸Ń ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛. РаСпОНОМон Đľ на ĐšĐľŃ€Ń‡ĐľĐ˝ŃĐşĐ¸Ń ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛, на йрога на ĐšĐľŃ€Ń‡ĐľĐ˝ŃĐşĐ¸Ń прОтОк ĐźĐľĐśĐ´Ńƒ ЧорнО и АСОвскО ПОрота. ĐŸŃ€ĐľĐˇ 7-Пи вок проди нОвата ора гръцки кОНОнисти От град ĐœĐ¸ĐťĐľŃ‚ ОснОвават на тОва ĐźŃŃŃ‚Đž град ĐŸĐ°Đ˝Ń‚Đ¸ĐşĐ°ĐżĐľĐš. Đ“Ń€ŃŠŃ†ĐşĐ¸ŃŃ‚ акрОпОН со наПира на ПаНката пНанина ĐœĐ¸Ń‚Ń€Đ¸Đ´Đ°Ń‚. ĐŸŃ€ĐľĐˇ 5-ти вок проди Đ˝. Đľ. ĐŸĐ°Đ˝Ń‚Đ¸ĐşĐ°ĐżĐľĐš става стОНица на БОспОрскОтО царствО. Ощо От дровнОстта сиПвОН на града Đľ ПитичнОтО същоствО ГрифОн. ТО Đľ с Ń‚ŃĐťĐž на Нъв, нО с гНава и криНо на ОроН. ХчитаНО со Đľ, чо ГрифОнът паСи кНюча Са прОтОка ĐźĐľĐśĐ´Ńƒ ЧорнО и АСОвскО ПОрота.

ĐœĐ¸Ń‚Đ¸Ń‡Đ˝ĐžŃ‚Đž същоствО ГрифОн (с Ń‚ŃĐťĐž на Нъв, Đ° с гНава и криНо на ОроН) Đľ сиПвОНът на Корч

ĐœĐ¸Ń‚Đ¸Ń‡Đ˝ĐžŃ‚Đž същоствО ГрифОн (с Ń‚ŃĐťĐž на Нъв, Đ° с гНава и криНо на ОроН) Đľ сиПвОНът на Корч

ĐŸŃ€ĐľĐˇ сроднито вокОво рогиОнът Đľ владян От виСантиКци, хаСари, славяни, ĐłĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇŃ†Đ¸, Ń‚ŃƒŃ€Ń†Đ¸. Вочо в състава на Đ ŃƒŃĐşĐ°Ń‚Đ° Đ¸ĐźĐżĐľŃ€Đ¸Ń Корч Đľ пОсотон От триПа царо, кактО и От ГарийаНди. Đ’ сродата на 19-ти вок, пО вроПо на КриПската вОКна градът Đľ ĐžĐşŃƒĐżĐ¸Ń€Đ°Đ˝ и раСграйон От Ойодиноната ангНО-фронскО-Ń‚ŃƒŃ€ŃĐşĐ° Đ°Ń€ĐźĐ¸Ń. ĐŸŃ€ĐľĐˇ ВтОрата свотОвна вОКна Ń‚ŃƒĐş са со вОдиНи ОМостОчони йОово. Корч Đľ провСот От горПанската Đ°Ń€ĐźĐ¸Ń проС нОоПври 1941 гОдина. Хъвотската Đ°Ń€ĐźĐ¸Ń си гО връща сНод досант на йрога, нО горПанцито ОтнОвО гО провСоПат проС ПаК 1942 гОдина. ОкОнчатоНнО Đľ ОсвОйОдон в ĐşŃ€Đ°Ń на 1943 гОдина сНод ŃƒŃĐżĐľŃˆĐ˝Đ° досантна ĐžĐżĐľŃ€Đ°Ń†Đ¸Ń. Đ—Đ° ĐżŃ€ĐžŃĐ˛ĐľĐ˝Đ°Ń‚Đ° храйрОст От Сащитницито, на Корч Đľ присвОонО СваниотО град-горОК.

ОйоНискът на вОинската сНава о иСдигнат в паПот на Сащитницито на Корч

ОйоНискът на вОинската сНава о иСдигнат в паПот на Сащитницито на Корч

ĐĄ насоНонио От 150 Ń…Đ¸ĐťŃĐ´Đ¸ Đ´ŃƒŃˆĐ¸ Корч Đľ Ń‚Ń€ĐľŃ‚Đ¸ŃŃ‚ пО гОНоПина криПски град. ТОК Đľ Đ¸Đ˝Đ´ŃƒŃŃ‚Ń€Đ¸Đ°ĐťĐľĐ˝ и пристанищон цонтър. РаСвити са ĐźĐľŃ‚Đ°ĐťŃƒŃ€ĐłĐ¸ŃŃ‚Đ°, кОрайОстрОонотО, хранитоНнО-Đ˛ĐşŃƒŃĐžĐ˛Đ°Ń‚Đ° ĐżŃ€ĐžĐźĐ¸ŃˆĐťĐľĐ˝ĐžŃŃ‚. Đ’ два ŃƒĐ˝Đ¸Đ˛ĐľŃ€ŃĐ¸Ń‚ĐľŃ‚Đ° со ŃƒŃ‡Đ°Ń‚ ŃŃ‚ŃƒĐ´ĐľĐ˝Ń‚Đ¸, Đ° Đ˝Đ°ŃƒŃ‡Đ˝Đž-иСсНодОватоНски Đ¸Đ˝ŃŃ‚Đ¸Ń‚ŃƒŃ‚ раСрайОтва Нокарства на йаСа ПОрски ĐżŃ€ĐžĐ´ŃƒĐşŃ‚Đ¸.

ĐŸĐžĐłĐťĐľĐ´ От хъНПа ĐœĐ¸Ń‚Ń€Đ¸Đ´Đ°Ń‚ къП пристанищотО на Корч

ĐŸĐžĐłĐťĐľĐ´ От хъНПа ĐœĐ¸Ń‚Ń€Đ¸Đ´Đ°Ń‚ къП пристанищотО на Корч

ĐŚĐľĐ˝Ń‚Ń€Đ°ĐťĐ˝Đ¸ŃŃ‚ пНОщад на град Корч

ĐŚĐľĐ˝Ń‚Ń€Đ°ĐťĐ˝Đ¸ŃŃ‚ пНОщад на град Корч

ĐĐ°Ń€ĐľĐ´ с ГрифОна, Đ´Ń€ŃƒĐł сиПвОН на града Đľ

ĐœĐ¸Ń‚Ń€Đ¸Đ´Đ°Ń‚ŃĐşĐžŃ‚Đž стъНйищо

ТО СапОчва От Ń†ĐľĐ˝Ń‚Ń€Đ°ĐťĐ˝Đ¸Ń пНОщад и стига Đ´Đž ОйоНиска на сНавата и ĐłŃ€ŃŠŃ†ĐşĐ¸Ń акрОпОН на хъНПа ĐœĐ¸Ń‚Ń€Đ¸Đ´Đ°Ń‚. ĐŸĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐľĐ˝Đž Đľ проС първата пОНОвина на 19-ти вок и иПа 430 стъпаНа. Хчита со, чо хъНПът и стъНйищотО Đ˝ĐžŃŃŃ‚ иПотО на няколко От БОспОрскито царо, наричащи со ĐœĐ¸Ń‚Ń€Đ¸Đ´Đ°Ń‚.

ĐœĐ¸Ń‚Ń€Đ¸Đ´Đ°Ń‚ŃĐşĐžŃ‚Đž стъНйищо в Корч стига Đ´Đž ОйоНиска на сНавата и Đ´Đž Đ“Ń€ŃŠŃ†ĐşĐ¸Ń акрОпОН

ĐœĐ¸Ń‚Ń€Đ¸Đ´Đ°Ń‚ŃĐşĐžŃ‚Đž стъНйищо в Корч стига Đ´Đž ОйоНиска на сНавата и Đ´Đž Đ“Ń€ŃŠŃ†ĐşĐ¸Ń акрОпОН

РаСхОдка пО ĐżĐľŃˆĐľŃ…ĐžĐ´Đ˝Đ°Ń‚Đ° СОна в Корч

РаСхОдка пО ĐżĐľŃˆĐľŃ…ĐžĐ´Đ˝Đ°Ń‚Đ° СОна в Корч

Феодосия

Đľ раСпОНОМона в Сападната част на СаНива, нОсощ същОтО иПо. Градът Đľ ОснОван От гръцки кОНОнисти проС 6-ти вок проди Đ˝. Đľ. и първОначаНнО со Đľ наричаН Теодосия. ĐŸŃ€ĐľĐˇ 13-ти вок ĐłĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇŃ†Đ¸Ń‚Đľ гО ĐżŃ€ĐľĐ¸ĐźĐľĐ˝ŃƒĐ˛Đ°Ń‚ на Кафа. ТОК става адПинистративон цонтър и гНавнО пристанищо на ĐłĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇĐşĐ¸Ń‚Đľ чорнОПОрски кОНОнии. ĐŸĐž тОва вроПо Ń‚ŃƒĐş Đľ йиН один От наК-гОНоПито паСари на рОйи в ЕврОпа. ĐĄĐźŃŃ‚Đ° со, чо иПоннО От град Кафа СапОчва раСпрОстранониотО на Ń‡ŃƒĐźĐ˝Đ°Ń‚Đ° епидемия в сродата на 14-ти вок. ĐŸŃ€ĐľĐˇ 1347 гОдина ПОнгОНцито ОйсаМдат града, нО Ń‡ŃƒĐźĐ°Ń‚Đ° СапОчва Đ´Đ° ĐˇĐ°Ń€Đ°ĐˇŃĐ˛Đ° вОКницито иП. То ĐşĐ°Ń‚Đ°ĐżŃƒĐťŃ‚Đ¸Ń€Đ°Ń‚ проС кропОстнито стони инфоктиранито Ń‚Ń€ŃƒĐżĐžĐ˛Đľ Са Đ´Đ° проносат ĐľĐżĐ¸Đ´ĐľĐźĐ¸ŃŃ‚Đ° срод Сащитницито на града. Đ‘ŃĐłĐ°Ń‰Đ¸Ń‚Đľ ОттаП СараСони търгОвци Ń€Đ°ĐˇĐżŃ€ĐžŃŃ‚Ń€Đ°Đ˝ŃĐ˛Đ°Ń‚ Ń‡ŃƒĐźĐ°Ń‚Đ° иС ХродиСоПнОПОриотО и в Западна ЕврОпа. мрОнистито наричат таСи епидемия Чорната сПърт СащОтО ОтноПа МивОта на одна трота От оврОпоКскОтО насоНонио. ĐŸŃ€ĐľĐˇ втОрата пОНОвина на 15-ти вок Кафа Đľ провСота От ОсПанцито, Đ° три вока пО-къснО вНиСа в състава на Đ ŃƒŃĐ¸Ń. ТОгава ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ°Đ˛Đ° и Đ´Đ˝ĐľŃˆĐ˝ĐžŃ‚Đž си иПо Феодосия, кОотО Đľ Ń€ŃƒŃĐşĐ° Đ°Đ´Đ°ĐżŃ‚Đ°Ń†Đ¸Ń на гръцкОтО Теодосия. Đ’ провОд ОСначава „Дадона От ĐąĐžĐłĐ°â€œ.

ĐšŃƒĐťĐ°Ń‚Đ° на КОнстантин От 14-ти вок Đľ част От ĐłĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇĐşĐ°Ń‚Đ° ŃƒĐşŃ€ĐľĐżĐ¸Ń‚ĐľĐťĐ˝Đ° систоПа на град Кафа

ĐšŃƒĐťĐ°Ń‚Đ° на КОнстантин От 14-ти вок Đľ част От ĐłĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇĐşĐ°Ń‚Đ° ŃƒĐşŃ€ĐľĐżĐ¸Ń‚ĐľĐťĐ˝Đ° систоПа на град Кафа

ĐĐ°ŃĐľĐťĐľĐ˝Đ¸ĐľŃ‚Đž на Феодосия Đľ 70 Ń…Đ¸ĐťŃĐ´Đ¸, над 80% От кОитО са Ń€ŃƒŃĐ˝Đ°Ń†Đ¸. Украинци са 12 % От МитоНито. АкО в ПинаНОтО градът Đľ йиН Đ¸Đ˝Đ´ŃƒŃŃ‚Ń€Đ¸Đ°ĐťĐľĐ˝ цонтър с раСвита вОонна ĐżŃ€ĐžĐźĐ¸ŃˆĐťĐľĐ˝ĐžŃŃ‚, Ń‚Đž сога Ń€Đ°ĐąĐžŃ‚ŃŃ‚ ПаНка част От Đ˝ŃĐşĐžĐłĐ°ŃˆĐ˝Đ¸Ń‚Đľ СавОди. ОснОвна част От прОиСвОдствОтО дават ĐżŃ€ĐľĐ´ĐżŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸ŃŃ‚Đ° на Ноката и хранитоНнО-Đ˛ĐşŃƒŃĐžĐ˛Đ°Ń‚Đ° ĐżŃ€ĐžĐźĐ¸ŃˆĐťĐľĐ˝ĐžŃŃ‚. КатО гНавон икОнОПичоски ОтрасъН со ĐžŃ„ĐžŃ€ĐźŃ Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ĐˇĐźĐ°.

Един От чорнОПОрскито пНаМОво краК Феодосия

Един От чорнОПОрскито пНаМОво краК Феодосия

УНицито и пНОщадито на Феодосия са ĐżŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ˝Đž ĐźŃŃŃ‚Đž Са раСхОдка на МитоНито и Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‚Đľ

УНицито и пНОщадито на Феодосия са ĐżŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ˝Đž ĐźŃŃŃ‚Đž Са раСхОдка на МитоНито и Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‚Đľ

От 1924-Ń‚Đ° Đ´Đž 1932-ра гОдина във Феодосия Đľ живял ĐżĐ¸ŃĐ°Ń‚ĐľĐťŃŃ‚ АНоксандър Грин. Една От наК-иСвостнито ĐźŃƒ пОвости Đľ „КОрайът с аНонито ĐżĐťĐ°Ń‚Đ˝Đ°â€œ. ĐŸĐž ноКни ПОтиви Đľ направон рОПантичон фиНП, кОКтО гНодах проС ŃƒŃ‡ĐľĐ˝Đ¸Ń‡ĐľŃĐşĐ¸Ń‚Đľ си гОдини и кОКтО тОгава По трОгна с Ń‡ĐžĐ˛ĐľŃˆĐşĐ°Ń‚Đ° си Đ¸ŃŃ‚ĐžŃ€Đ¸Ń.

Във Феодосия Đľ живял и твОриН Ń€ŃƒŃĐşĐ¸ŃŃ‚ Ń…ŃƒĐ´ĐžĐśĐ˝Đ¸Đş Đ˜Đ˛Đ°Đ˝ АКваСОвски (1817Đł.á1900Đł.). Хрод ĐżŃ€ĐžĐ¸ĐˇĐ˛ĐľĐ´ĐľĐ˝Đ¸ŃŃ‚Đ° ĐźŃƒ проОйНадават картинито с ПОрски сюМоти. Хога ногОвОтО иПо нОси градската картинна ĐłĐ°ĐťĐľŃ€Đ¸Ń.

Картина в градската Ń…ŃƒĐ´ĐžĐśĐľŃŃ‚Đ˛ĐľĐ˝Đ° ĐłĐ°ĐťĐľŃ€Đ¸Ń на Феодосия, нОсоща иПотО на АКваСОвски

Картина в градската Ń…ŃƒĐ´ĐžĐśĐľŃŃ‚Đ˛ĐľĐ˝Đ° ĐłĐ°ĐťĐľŃ€Đ¸Ń на Феодосия, нОсоща иПотО на АКваСОвски

Един От пОдаръцито на АКваСОвски Са МитоНито на Феодосия Đľ Ń‡ĐľŃˆĐźĐ° в иСтОчон стиН. ВОдата Са нея Đľ идваНа От иСвОр в иПониотО на Ń…ŃƒĐ´ĐžĐśĐ˝Đ¸ĐşĐ°.

Đ§ĐľŃˆĐźĐ°Ń‚Đ° на АКваСОвски Đľ раСпОНОМона в ĐłŃ€Đ°Đ´ŃĐşĐ¸Ń парк на Феодосия

Đ§ĐľŃˆĐźĐ°Ń‚Đ° на АКваСОвски Đľ раСпОНОМона в ĐłŃ€Đ°Đ´ŃĐşĐ¸Ń парк на Феодосия

Една От ĐşŃƒĐťŃ‚ĐžĐ˛Đ¸Ń‚Đľ сгради във Феодосия Đľ ВиНа â€žĐ’Đ¸ĐşŃ‚ĐžŃ€Đ¸Ńâ€œ. Тя Đľ пОстрОона в начаНОтО на 20-ти вок и Đľ йиНа сОйствонОст на Đ¸ĐˇĐ˛ĐľŃŃ‚Đ˝Đ¸Ń ŃƒŃ‡ĐľĐ˝, търгОвоц и Ойщоствоник От тОва вроПо ХОНОПОн КриП. ĐŸŃ€ĐžĐľĐşŃ‚ŃŠŃ‚ Đľ доНО на один От наК-воНикито Ń€ŃƒŃĐşĐ¸ архитокти Николай КраснОв.

ВиНа â€žĐ’Đ¸ĐşŃ‚ĐžŃ€Đ¸Ńâ€œ Đľ пОстрОона в начаНОтО на 20-ти вок пО прОокт на архитокта КраснОв

ВиНа â€žĐ’Đ¸ĐşŃ‚ĐžŃ€Đ¸Ńâ€œ Đľ пОстрОона в начаНОтО на 20-ти вок пО прОокт на архитокта КраснОв

КОктойоН

Đľ краКПОрскО соНищо, къдотО проди Đ´ĐľĐżĐžŃ€Ń‚Đ°Ń†Đ¸ŃŃ‚Đ° От 1944 гОдина са МивоНи дОста криПски йъНгари. Đ’ ОкОНнОстито со наПира планинския Пасив Кара-Даг, кОКтО Đľ с Đ˛ŃƒĐťĐşĐ°Đ˝Đ¸Ń‡ĐľĐ˝ прОиСхОд.

ĐšĐžĐşŃ‚ĐľĐąĐľĐťŃŒ

КатО Нотон ĐşŃƒŃ€ĐžŃ€Ń‚ СапОчва Đ´Đ° со раСвива в ĐşŃ€Đ°Ń на 19-ти вок, кОгатО ПнОгО доКци на Ń€ŃƒŃĐşĐ°Ń‚Đ° ĐşŃƒĐťŃ‚ŃƒŃ€Đ° и Đ¸ĐˇĐşŃƒŃŃ‚Đ˛Đž си ĐżĐžŃŃ‚Ń€ĐžŃĐ˛Đ°Ń‚ виНи. Най-ĐżĐžĐżŃƒĐťŃŃ€ĐľĐ˝ срод Ń‚ŃŃ… Đľ йиН пОотът и Ń…ŃƒĐ´ĐžĐśĐ˝Đ¸Đş ĐœĐ°ĐşŃĐ¸ĐźĐ¸ĐťĐ¸Đ°Đ˝ Đ’ĐžĐťĐžŃˆĐ¸Đ˝. Във виНата ĐźŃƒ са ĐłĐžŃŃ‚ŃƒĐ˛Đ°ĐťĐ¸ родица иСвостни пОоти и писатоНи катО АНоксоК ТОНстОК, ĐœĐ¸Ń…Đ°Đ¸Đť Đ‘ŃƒĐťĐłĐ°ĐşĐžĐ˛, ĐœĐ°Ń€Đ¸Đ˝Đ° Ќвотаова. ĐĐ°Ń€ĐľĐ´ с Đ¸Đ˝Ń‚ĐľĐťĐľĐşŃ‚ŃƒĐ°ĐťĐ˝Đ¸Ń‚Đľ занимания, Ń‚Đľ са пОставиНи и начаНОтО на Đ˝ŃƒĐ´Đ¸ĐˇĐźĐ° в Đ ŃƒŃĐ¸Ń. Хога КОктойоН со раСвива катО кНиПатичон ĐşŃƒŃ€ĐžŃ€Ń‚. Đ’ раКОна иПа НОСОви насаждения и два СавОда: один Са прОиСвОдствО на винО и Đ´Ń€ŃƒĐł Са коняк. ЕМогОднО Ń‚ŃƒĐş со прОвоМда дМаС-фостиваН „Koktebel Jazz Party“.

Đ’ КОктойоН со ŃŃ‚Ń€ĐžŃŃ‚ дОста нОви ПаНки хОтоНи Са пОчиващито

Đ’ КОктойоН со ŃŃ‚Ń€ĐžŃŃ‚ дОста нОви ПаНки хОтоНи Са пОчиващито

Кара-Даг

e прирОдон роСорват, дОстъпът Đ´Đž кОКтО Đľ Ń€Đ°ĐˇŃ€ĐľŃˆĐľĐ˝ саПО с Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń‡ĐľŃĐşĐ¸ ĐłŃ€ŃƒĐżĐ¸. То со Đ˛ĐžĐ´ŃŃ‚ От ĐľĐşŃĐşŃƒŃ€ĐˇĐžĐ˛ĐžĐ´Đ¸ и двиМониотО става одинствонО пО ОпродоНони ĐźĐ°Ń€ŃˆŃ€ŃƒŃ‚Đ¸. Навсякѩде ĐąŃŃ…Đ° пОставони надписи, чо навНиСанотО в Ń‚ĐľŃ€Đ¸Ń‚ĐžŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ° на роСорвата Đľ СайранонО. Въпроки тОва, Ń€ĐľŃˆĐ¸Ń… ранО ŃŃƒŃ‚Ń€Đ¸Đ˝Ń‚Đ° Đ´Đ° со ĐżĐžŃ€Đ°ĐˇŃ…ĐžĐ´Ń иС ногО, надявайки со никОК Đ´Đ° но По спро. ХНод пО-ПаНкО От киНОПотър, Ойачо, Đ´Đž Пон дОтича ĐžŃ‚Đ˝ŃĐşŃŠĐ´Đľ ПНад ОхранитоН. ТОК Пи со скара, чо съП Đ˝Đ°Ń€ŃƒŃˆĐ¸Đť Сайраната и По накара Đ´Đ° со върна ОйратнО.

ĐŸĐžĐłĐťĐľĐ´ къП ĐżŃ€Đ¸Ń€ĐžĐ´Đ˝Đ¸Ń роСорват Кара-Даг – пНанински Пасив с Đ˛ŃƒĐťĐşĐ°Đ˝Đ¸Ń‡ĐľĐ˝ прОиСхОд

ĐŸĐžĐłĐťĐľĐ´ къП ĐżŃ€Đ¸Ń€ĐžĐ´Đ˝Đ¸Ń роСорват Кара-Даг – пНанински Пасив с Đ˛ŃƒĐťĐşĐ°Đ˝Đ¸Ń‡ĐľĐ˝ прОиСхОд

ĐĐ°Ń€ŃƒŃˆĐ°Đ˛Đ°ĐšĐşĐ¸ Сайранито сниПах тОСи ĐşĐ°ĐşŃ‚ŃƒŃ в ĐżŃ€Đ¸Ń€ĐžĐ´Đ˝Đ¸Ń роСорват Кара-Даг

ĐĐ°Ń€ŃƒŃˆĐ°Đ˛Đ°ĐšĐşĐ¸ Сайранито сниПах тОСи ĐşĐ°ĐşŃ‚ŃƒŃ в ĐżŃ€Đ¸Ń€ĐžĐ´Đ˝Đ¸Ń роСорват Кара-Даг

ДО роСорвата Кара-Даг Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ ĐĐ°ŃƒŃ‡Đ˝Đ° йиОНОгична ŃŃ‚Đ°Đ˝Ń†Đ¸Ń с ĐŸŃ€Đ¸Ń€ĐžĐ´ĐžĐ˝Đ°ŃƒŃ‡ĐľĐ˝ ĐźŃƒĐˇĐľĐš и ПаНка БОтаничоска градина.

ЕкспОнати в ĐŸŃ€Đ¸Ń€ĐžĐ´ĐžĐ˝Đ°ŃƒŃ‡Đ˝Đ¸Ń ĐźŃƒĐˇĐľĐš на роСорвата Кара-Даг

ЕкспОнати в ĐŸŃ€Đ¸Ń€ĐžĐ´ĐžĐ˝Đ°ŃƒŃ‡Đ˝Đ¸Ń ĐźŃƒĐˇĐľĐš на роСорвата Кара-Даг

КраКйроМната част на град ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş Đľ раСпОНОМона ĐźĐľĐśĐ´Ńƒ ŃĐşĐ°ĐťĐ¸ŃŃ‚Đ¸Ń хъНП АНчак и Đ“ĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇĐşĐ°Ń‚Đ° кропОст.

ЗапОчнах раСгНоМданотО на раКОна иПоннО с иСкачванотО на

хъНПа АНчак

ĐĐľĐłĐžĐ˛Đ°Ń‚Đ° висОчина Đľ 150 Потра катО скаНито со ŃĐżŃƒŃĐşĐ°Ń‚ пОчти вортикаНнО къП ПОротО.

ĐŸĐž ръйа на ŃĐşĐ°ĐťĐ¸ŃŃ‚Đ¸Ń хъНП АНчак, иСдигащ со на 150 Потра над ЧорнО ПОро

ĐŸĐž ръйа на ŃĐşĐ°ĐťĐ¸ŃŃ‚Đ¸Ń хъНП АНчак, иСдигащ со на 150 Потра над ЧорнО ПОро

РаститоНнОстта пО скаНито на хъНПа АНчак

РаститоНнОстта пО скаНито на хъНПа АНчак

ĐŸĐžĐłĐťĐľĐ´ От скаНито на АНчак Đ˝Đ°Đ´ĐžĐťŃƒ къП ПОрската пОвърхнОст

ĐŸĐžĐłĐťĐľĐ´ От скаНито на АНчак Đ˝Đ°Đ´ĐžĐťŃƒ къП ПОрската пОвърхнОст

От хъНПа АНчак со Открива Ń‡ŃƒĐ´ĐľŃĐľĐ˝ иСгНод къП град ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş, СаНива с краКйроМната алея и Đ“ĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇĐşĐ°Ń‚Đ° кропОст в даНочината.

ĐŸĐ°Đ˝ĐžŃ€Đ°ĐźĐľĐ˝ пОгНод От хъНПа АНчак къП СаНива и краКйроМиотО на ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

ĐŸĐ°Đ˝ĐžŃ€Đ°ĐźĐľĐ˝ пОгНод От хъНПа АНчак къП СаНива и краКйроМиотО на ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

Đ“ĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇĐşĐ°Ń‚Đ° кропОст

Đľ гНавната Đ°Ń€Ń…Đ¸Ń‚ĐľĐşŃ‚ŃƒŃ€Đ˝Đž-истОричоска СайоНоМитоНнОст в раКОна. Тя Đľ иСградона Đ˛ŃŠŃ€Ń…Ńƒ ОснОвито на виСантиКска кропОст, пОстрОона проС 6-ти вок. Някои йъНгарски ŃƒŃ‡ĐľĐ˝Đ¸ ŃĐźŃŃ‚Đ°Ń‚, чо в стрОитоНствОтО на кропОстта са ŃƒŃ‡Đ°ŃŃ‚Đ˛Đ°ĐťĐ¸ прайъНгари. ĐŃ€ĐłŃƒĐźĐľĐ˝Ń‚Đ¸Ń€Đ°Ń‚ со с приНаганотО на анаНОгични Đ°Ń€Ń…Đ¸Ń‚ĐľĐşŃ‚ŃƒŃ€Đ˝Đž-стрОитоНни Ń€ĐľŃˆĐľĐ˝Đ¸Ń при иСграМдано на ĐĄŃƒĐ´Đ°ĐşŃĐşĐ°Ń‚Đ° кропОст и на първата йъНгарска стОНица ĐŸĐťĐ¸ŃĐşĐ°. БоСспОрон Đľ фактът, чо Đ´Đ˝ĐľŃˆĐ˝Đ¸Ń си вид кропОстта дОйива проС 14-ти вок, кОгатО градът става ĐłĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇĐşĐ° колония. ТОгава СначитоНон напродък дОстигат ĐˇĐ°Đ˝Đ°ŃŃ‚Ń‡Đ¸ĐšŃŃ‚Đ˛ĐžŃ‚Đž, соНскОтО стОпанствО и ПОрската търгОвска доКнОст.

Đ“ĐťĐ°Đ˛Đ˝Đ¸ŃŃ‚ вхОд на Đ“ĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇĐşĐ°Ń‚Đ° кропОст в ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

Đ“ĐťĐ°Đ˛Đ˝Đ¸ŃŃ‚ вхОд на Đ“ĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇĐşĐ°Ń‚Đ° кропОст в ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

КропОстта Đľ иСградона Đ˛ŃŠŃ€Ń…Ńƒ скаНист хъНП с ĐşĐžĐ˝ŃƒŃĐžĐ˛Đ¸Đ´Đ˝Đ° фОрПа. ĐŸĐžĐ´Ń…ĐžĐ´ŃŃ‰ĐžŃ‚Đž раСпОНОМонио и ПОщнито ОтйранитоНни ŃŃŠĐžŃ€ŃŠĐśĐľĐ˝Đ¸Ń са я направиНи пОчти нопристъпна. ĐšŃƒĐťĐ¸Ń‚Đľ Đ˝ĐžŃŃŃ‚ иПоната на ĐłĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇĐşĐ¸ ĐşĐžĐ˝ŃŃƒĐťĐ¸, кОитО са ĐžŃ‚ĐłĐžĐ˛Đ°Ń€ŃĐťĐ¸ Са Ń‚ŃŃ…Đ˝ĐžŃ‚Đž ĐżĐžŃŃ‚Ń€ĐžŃĐ˛Đ°Đ˝Đľ. Đ—Đ° тОва свидотоНстват СапаСонито надписи на Натински.

Най-висОката част От ŃĐşĐ°ĐťĐ¸ŃŃ‚Đ¸Ń хъНП, Đ˛ŃŠŃ€Ń…Ńƒ кОКтО Đľ иСградона кропОстта в ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

Най-висОката част От ŃĐşĐ°ĐťĐ¸ŃŃ‚Đ¸Ń хъНП, Đ˛ŃŠŃ€Ń…Ńƒ кОКтО Đľ иСградона кропОстта в ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

ĐœĐ˝ĐžĐśĐľŃŃ‚Đ˛Đž ОтйранитоНни ĐşŃƒĐťĐ¸ ĐžŃĐ¸ĐłŃƒŃ€ŃĐ˛Đ°Ń‚ Сащитата на Đ“ĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇĐşĐ°Ń‚Đ° кропОст в ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

ĐœĐ˝ĐžĐśĐľŃŃ‚Đ˛Đž ОтйранитоНни ĐşŃƒĐťĐ¸ ĐžŃĐ¸ĐłŃƒŃ€ŃĐ˛Đ°Ń‚ Сащитата на Đ“ĐľĐ˝ŃƒĐľĐˇĐşĐ°Ń‚Đ° кропОст в ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

Хчита со, чо самия

град ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

(ŃƒĐ´Đ°Ń€ĐľĐ˝Đ¸Đľ на â€žĐ°â€œ) Đľ ОснОван От аНанито проС 3-ти вок От нОвата ора. ĐŸŃ€ĐľĐˇ сроднОвокОвиотО Đľ иСвостон с гръцкОтО си иПо ĐĄŃƒĐłĐ´ĐľŃ и итаНианскОтО Солдая. ОсПанцито дават Đ´Đ˝ĐľŃˆĐ˝ĐžŃ‚Đž ĐźŃƒ иПо, ŃŃŠŃŃ‚ĐžŃŃ‰Đž со От Ń‚ŃƒŃ€ŃĐşĐ¸Ń‚Đľ Đ´ŃƒĐźĐ¸ â€žŃŃƒâ€œ (вОда) и â€žĐ´Đ°Đşâ€œ (пНанинска гОра). ТОва Đľ НОгичнО, Ń‚ŃŠĐš катО От одната страна Đľ ПОрската вОда, Đ° От Đ´Ń€ŃƒĐłĐ°Ń‚Đ° страна са пНанини, пОкрити с дъйОви и ĐąŃƒĐşĐžĐ˛Đ¸ гОри. ЧичОтО на ĐœĐ°Ń€ĐşĐž ĐŸĐžĐťĐž Đľ иПаН къща и Đľ живял в Солдая. ĐŸŃ€ĐľĐˇ 19-ти вок в града СапОчва прОиСвОдствОтО на винО, Đ° проС 20-Ń‚Đľ гОдини на миналия вок Đľ иСградон голям винСавОд. Днос ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş Đľ неголям град катО МитоНито ĐźŃƒ са пО-ПаНкО От 20 Ń…Đ¸ĐťŃĐ´Đ¸. ОснОвнито ĐżŃ€ĐľĐ´ĐżŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ¸Ń са Са прОиСвОдствО на ПаркОви вина, ŃˆĐ°ĐźĐżĐ°Đ˝ŃĐşĐž и рОСОвО ПасНО. ĐœĐľĐşĐ¸ŃŃ‚ кНиПат Đľ продпОставка Са раСвитиотО на Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ĐˇĐźĐ°.

КипарисОвата алея свърСва ĐłŃ€Đ°Đ´ŃĐşĐ¸Ń цонтър с пНаМа на град ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

КипарисОвата алея свърСва ĐłŃ€Đ°Đ´ŃĐşĐ¸Ń цонтър с пНаМа на град ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

Đ“Ń€Đ°Đ´ŃĐşĐ¸ŃŃ‚ пНаМ на ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

Đ“Ń€Đ°Đ´ŃĐşĐ¸ŃŃ‚ пНаМ на ĐĄŃƒĐ´Đ°Đş

ВОдОпадът Đ”ĐśŃƒŃ€-Đ”ĐśŃƒŃ€

Đľ раСпОНОМон в дОНината мапхаН, на двадосотина киНОПотра От краКйроМиотО и на висОчина 470 Потра над ПОрскОтО равнищо. ХНод катО Оставих автОПОйиНа на поляна краК роката Ń‚Ń€ŃĐąĐ˛Đ°ŃˆĐľ Đ´Đ° со иСкачваП йНиСО один час ĐżĐľŃˆĐ° Са Đ´Đ° стигна Đ´Đž тОСи вОдОпад. Очаквах Đ´Đ° видя нощО пО-голямо и ĐąŃŃ… раСОчарОван. Остана Пи ŃƒŃĐżĐžĐşĐžĐľĐ˝Đ¸ĐľŃ‚Đž, чо пНанинската раСхОдка пОкраК роката Đľ СдравОсНОвна. ĐŸŃ€ĐľĐ´Đ¸ дОстиганотО на самия вОдОпад Đľ пОставона дървона тайоНа с надпис „ВОдОпадът Đ”ĐśŃƒŃ€-Đ”ĐśŃƒŃ€ ви ĐżŃ€Đ¸Đ˛ĐľŃ‚ŃŃ‚Đ˛Đ°â€œ. ВОдата на Đ”ĐśŃƒŃ€-Đ”ĐśŃƒŃ€ пада От висОчина 15 Потра и Đľ с ŃˆĐ¸Ń€ĐžŃ‡Đ¸Đ˝Đ° 5 Потра. Роката, на ĐşĐžŃŃ‚Đž Đľ раСпОНОМон вОдОпада нОси иПотО ĐŁĐťŃƒ-УСон. ОкОНнОстта Đľ обявена Са прирОдон роСорват.

ТайоНата с надпис „ВОдОпадът Đ”ĐśŃƒŃ€-Đ”ĐśŃƒŃ€ ви ĐżŃ€Đ¸Đ˛ĐľŃ‚ŃŃ‚Đ˛Đ°â€œ

ТайоНата с надпис „ВОдОпадът Đ”ĐśŃƒŃ€-Đ”ĐśŃƒŃ€ ви ĐżŃ€Đ¸Đ˛ĐľŃ‚ŃŃ‚Đ˛Đ°â€œ

ВОдОпадът Đ”ĐśŃƒŃ€-Đ”ĐśŃƒŃ€ Đľ с висОчина 15 Потра

ВОдОпадът Đ”ĐśŃƒŃ€-Đ”ĐśŃƒŃ€ Đľ с висОчина 15 Потра

Град ĐĐťŃƒŃ‰Đ°

Đľ ОснОван проС 6-ти вок, кОгатО пО нароМдано на Đ˛Đ¸ĐˇĐ°Đ˝Ń‚Đ¸ĐšŃĐşĐ¸Ń иПпоратОр Ўстиниан І Đľ пОстрОона кропОстта ĐĐťŃƒŃŃ‚ĐžĐ˝. Đ’ прОдъНМонио на ПнОгО вокОво градът Đľ йиН СначиП цонтър Са всички дърМави, вНадоНи юМнОтО краКйроМио на КриП. ЗапОчва Đ´Đ° со раСвива катО ĐşŃƒŃ€ĐžŃ€Ń‚ От ĐşŃ€Đ°Ń на 19-ти вок. ĐŸŃ€ĐľĐˇ съвотскО вроПо са пОстрОони ПнОМоствО пОчивни дОПОво и ŃĐ°Đ˝Đ°Ń‚ĐžŃ€Đ¸ŃƒĐźĐ¸. От 1959 гОдина вНиСа в ĐľĐşŃĐżĐťĐžĐ°Ń‚Đ°Ń†Đ¸Ń Ń‚Ń€ĐžĐťĐľĐšĐąŃƒŃĐ˝Đ° линия, ĐşĐžŃŃ‚Đž свърСва стОНицата ХиПфорОпОН с ĐĐťŃƒŃ‰Đ° и Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸Ń‚Đľ краКйроМнито соНища. Хъс свОито пОчти 100 киНОПотра тОва Đľ наК-дѩлгия в свота Ń‚Ń€ĐžĐťĐľĐšĐąŃƒŃĐľĐ˝ ĐźĐ°Ń€ŃˆŃ€ŃƒŃ‚. ĐœĐ˝ĐžĐłĐžŃ‚Đž сНънчови дни, ŃĐ˛ĐľĐśĐ¸ŃŃ‚ Đ˛ŃŠĐˇĐ´ŃƒŃ…, тОпНОтО ПОро и ОкОНнито пНанини са продпОставка Са раСвитиотО на Ń‚ŃƒŃ€Đ¸ĐˇĐźĐ°.

Đ“Ń€Đ°Đ´ŃĐşĐ¸ŃŃ‚ пНаМ на ĐĐťŃƒŃ‰Đ° Đľ пОкрит с ПаНки къПъчота

Đ“Ń€Đ°Đ´ŃĐşĐ¸ŃŃ‚ пНаМ на ĐĐťŃƒŃ‰Đ° Đľ пОкрит с ПаНки къПъчота

ĐœĐžŃ€ŃĐşĐž кОнчо на ПаНък пНОщад Đ´Đž краКйроМната алея на ĐĐťŃƒŃ‰Đ°

ĐœĐžŃ€ŃĐşĐž кОнчо на ПаНък пНОщад Đ´Đž краКйроМната алея на ĐĐťŃƒŃ‰Đ°

Учоници Ń€Đ¸ŃŃƒĐ˛Đ°Ń…Đ° в один От паркОвото на ĐĐťŃƒŃ‰Đ°

Учоници Ń€Đ¸ŃŃƒĐ˛Đ°Ń…Đ° в один От паркОвото на ĐĐťŃƒŃ‰Đ°

ДОста вроПо ОтдоНих на ĐĐťŃƒŃ‰ĐľĐ˝ŃĐşĐ¸Ń парк

„КриП в ĐźĐ¸Đ˝Đ¸Đ°Ń‚ŃŽŃ€Đ¸â€œ

Đ’ ногО са съйрани ŃƒĐźĐ°ĐťĐľĐ˝Đ¸ 25 пъти копия на ОснОвнито СайоНоМитоНнОсти в ĐšŃ€Đ¸ĐźŃĐşĐ¸Ń ĐżĐžĐťŃƒĐžŃŃ‚Ń€ĐžĐ˛: СаПъци, двОрци, кропОсти, храПОво, адПинистративни здания, ĐźŃƒĐˇĐľĐ¸ и паПотници. Най-дОвОНон ĐąŃŃ… От тОва, чо Са всоки От тоСи Ойокти Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ пОдрОйнО Описанио на Đ¸ŃŃ‚ĐžŃ€Đ¸ŃŃ‚Đ° и СначониотО ĐźŃƒ.

Đ’ĐžŃ€ĐžĐ˝Ń†ĐžĐ˛ŃĐşĐ¸Ń двОроц Đľ пОстрОон проС първата пОНОвина на 19-ти вок в ноОПавритански стиН

Đ’ĐžŃ€ĐžĐ˝Ń†ĐžĐ˛ŃĐşĐ¸Ń двОроц Đľ пОстрОон проС първата пОНОвина на 19-ти вок в ноОПавритански стиН

ЗданиотО на първата криПска йОрса Đľ съчотанио От Ń€ŃƒŃĐşĐ¸, виСантиКски и Павритански стиНОво

ЗданиотО на първата криПска йОрса Đľ съчотанио От Ń€ŃƒŃĐşĐ¸, виСантиКски и Павритански стиНОво

ХНодващОтО ŃƒĐ´ĐžĐ˛ĐžĐťŃŃ‚Đ˛Đ¸Đľ, кОотО си дОставих, ĐąĐľŃˆĐľ пОсощониотО на

ĐĐťŃƒŃ‰ĐľĐ˝ŃĐşĐ¸Ń Đ°ĐşĐ˛Đ°Ń€Đ¸ŃƒĐź

Đ’ няколко СаНи ПОМоха Đ´Đ° со Đ˛Đ¸Đ´ŃŃ‚ раСНични вОдни ОйитатоНи: рийи, крОкОдиНи, ĐşĐžŃŃ‚ĐľĐ˝ŃƒŃ€ĐşĐ¸, раци, кОраНи. ĐŸĐžĐ˛ĐľŃ‡ĐľŃ‚Đž пОсотитоНи ĐąŃŃ…Đ° доца, нО тОва но ĐżŃ€ĐľŃ‡ĐľŃˆĐľ и на пО-въСрастнито катО Пон Đ´Đ° со насНаМдават на красОтата.

ĐœĐžŃ€ŃĐşĐ¸ ОйитатоНи в ĐĐşĐ˛Đ°Ń€Đ¸ŃƒĐźĐ° на град ĐĐťŃƒŃ‰Đ°

ĐœĐžŃ€ŃĐşĐ¸ ОйитатоНи в ĐĐşĐ˛Đ°Ń€Đ¸ŃƒĐźĐ° на град ĐĐťŃƒŃ‰Đ°

Как АННах ПОМо да пОПОгно на йоСдотнО соПоКствО

раСйрах в татарска джамия в града.

Đ˜Đ˝Ń‚ĐľŃ€Đ¸ĐžŃ€Đ° на татарската джамия в ĐĐťŃƒŃ‰Đ°

Đ˜Đ˝Ń‚ĐľŃ€Đ¸ĐžŃ€Đ° на татарската джамия в ĐĐťŃƒŃ‰Đ°

Вътро в Đ´ĐśĐ°ĐźĐ¸ŃŃ‚Đ° на стоната ĐąĐľŃˆĐľ пОставон голям надпис с Ойръщонио Са ПОНитва. Đ’ŃŃ€Đ˛Đ°Ń‰Đ¸Ń‚Đľ ПюсюНПани со приСОваваха Đ´Đ° со ĐżĐžĐźĐžĐťŃŃ‚, щОтО АННах Đ´Đ° дари с доца ТюНоган и ĐœĐ°Ń…Đ°ĐąĐ°Ń‚, кОитО са йоСдотнО соПоКствО. ТОва ĐąĐľŃˆĐľ наК-ĐžŃ€Đ¸ĐłĐ¸Đ˝Đ°ĐťĐ˝Đ¸Ń надпис, кОКтО съП виМдаН някога в ПОНитвон дОП.

ĐŸŃ€Đ¸ĐˇĐ¸Đ˛ къП ПюсюНПанито Đ´Đ° со ĐżĐžĐźĐžĐťŃŃ‚, Са Đ´Đ° дари АННах с доца йоСдотнО татарскО соПоКствО

ĐŸŃ€Đ¸ĐˇĐ¸Đ˛ къП ПюсюНПанито Đ´Đ° со ĐżĐžĐźĐžĐťŃŃ‚, Са Đ´Đ° дари АННах с доца йоСдотнО татарскО соПоКствО

ДвОроцът на княгиня Гагарина

Đľ пОстрОон в начаНОтО на 20-ти вок пО Саданио на вдОвицата на гонораН АНоксандър Гагарин. ĐŸŃ€ĐžĐľĐşŃ‚ŃŠŃ‚ Đľ на один От наК-иСвостнито Ń‚ĐžĐłĐ°Đ˛Đ°ŃˆĐ˝Đ¸ архитокти Николай КраснОв. Đ˜ĐˇĐżŃŠĐťĐ˝ĐľĐ˝ Đľ в рОПански Đ°Ń€Ń…Đ¸Ń‚ĐľĐşŃ‚ŃƒŃ€ĐľĐ˝ стиН със стръПни пОкриви и ĐşŃƒĐťĐ¸Ń‡ĐşĐ¸. ĐŸĐž тОСи начин наподобява сроднОвокОвон СаПък.

ДвОроцът на княгиня Гагарина приНича на сроднОвокОвон СаПък

ДвОроцът на княгиня Гагарина приНича на сроднОвокОвон СаПък

ОкОНО двОроца Đľ раСпОНОМон Ń‡ŃƒĐ´ĐľŃĐľĐ˝ парк със стръПни пътоки пО хъНПОвото. ĐŸŃ€ĐľĐˇ съвотскО вроПо наОкОНО са пОстрОони няколко ŃĐ°Đ˝Đ°Ń‚ĐžŃ€Đ¸ŃƒĐźĐ°. Хога в СаПъка ĐąĐľŃˆĐľ раСпОНОМона Đ°Đ´ĐźĐ¸Đ˝Đ¸ŃŃ‚Ń€Đ°Ń†Đ¸ŃŃ‚Đ° на ĐşŃƒŃ€ĐžŃ€Ń‚Đ˝Đ¸Ń кОПпНокс. Đ˜ĐˇĐ´Đ°Đ´ĐľĐ˝ в ПОротО скаНист нОс Đľ част От ĐżĐ°Ń€ĐşĐžĐ˛Đ¸Ń кОПпНокс.

Đ˜ĐˇĐ´Đ°Đ´ĐľĐ˝ в ПОротО скаНист нОс Đľ част От ĐżĐ°Ń€ĐşĐžĐ˛Đ¸Ń кОПпНокс къП двОроца на княгиня Гагарина

Đ˜ĐˇĐ´Đ°Đ´ĐľĐ˝ в ПОротО скаНист нОс Đľ част От ĐżĐ°Ń€ĐşĐžĐ˛Đ¸Ń кОПпНокс къП двОроца на княгиня Гагарина

ОкОНО двОроца Đ¸ĐźĐ°ŃˆĐľ свОйОдон дОстъп Đ´Đž инторнот, От кОотО со въСпОНСвах. Ходнах на одна От поКкито и пОвочо От два часа райОтих на кОПпютъра си. ĐŸŃ€ĐľĐˇ тОва вроПо Đ´Đž Пон ŃŃĐ´Đ°Ń…Đ° раСНични хОра, ОйикнОвонО соПоКства с доца. КОгатО пОроднОтО соПоКствО стана, Đ˛Đ¸Đ´ŃŃ… на поКката йанкнОта с нОПинаН равон на Đ˝Đ°ŃˆĐ¸ 3 Нова. Đ’ĐľŃ€ĐžŃŃ‚Đ˝Đž ĐąĐľŃˆĐľ иСпаднаНа От дМОйа на ПъМа, кОКтО ŃĐľĐ´ĐľŃˆĐľ Đ´Đž Пон. ХНодващОтО соПоКствО с однО дото поседя на поКката йоС Đ´Đ° пипно йанкнОтата. ĐŸĐžŃĐťĐľ соднаха дво ПНади Мони с доцата си, катО одната ĐżĐžĐąŃƒŃ‚Đ˝Đ° йанкнОтата къП Пон, Đ˛ĐľŃ€ĐžŃŃ‚Đ˝Đž ŃĐźŃŃ‚Đ°ĐšĐşĐ¸, чо аС съП я Đ¸ĐˇĐżŃƒŃĐ˝Đ°Đť. Đ˘Ń€ĐľŃ‚Đ¸Ń път къП поКката со прийНиМи соПоКствО с ПОПчонцо и досотина ĐłĐžĐ´Đ¸ŃˆĐ˝Đž ПОПичо. ĐŸĐžŃĐťĐľĐ´Đ˝ĐžŃ‚Đž видя йанкнОтата и саПО я пОсОчи с пръст на йаща си. ТаткОтО каСа: „ВСиПаК Ńâ€œ. ĐœĐžĐźĐ¸Ń‡ĐľŃ‚Đž грайна парито и ги пОдадо на йаща си. ĐŸĐžŃĐľĐ´ŃŃ…Đ° няколко ĐźĐ¸Đ˝ŃƒŃ‚Đ¸ Đ´Đž Пон и си тръгнаха, явно дОвОНни От ноОчакваната придОйивка. ĐœĐžŃŃ‚ „сОциаНон ĐľĐşŃĐżĐľŃ€Đ¸ĐźĐľĐ˝Ń‚â€œ прикНючи с Ń€ĐľĐˇŃƒĐťŃ‚Đ°Ń‚ 2/3 пОчтони и 1/3 нопОчтони хОра.

ОчакваКто прОдъНМониотО

АвтОр: ВаНонтин Дрохарски (град ĐŸĐľŃ€Đ˝Đ¸Đş, Đ‘ŃŠĐťĐłĐ°Ń€Đ¸Ń)

ХниПки: автОрът

E-mail: valentin.dreharski@besttechnica.bg

Đ”Ń€ŃƒĐłĐ¸ раСкаСи свърСани с КриП, УкраКна – ĐžĐşŃƒĐżĐ¸Ń€Đ°Đ˝Đ° От Đ ŃƒŃĐ¸Ń част на УкраКна – на картата:

КриП, УкраКна – ĐžĐşŃƒĐżĐ¸Ń€Đ°Đ˝Đ° От Đ ŃƒŃĐ¸Ń част на УкраКнаBooking.com

април 21, 2017

Свиване

Високо, високо, високо  

орлово око облаци

Най-приятната част от това да имаш блог от 10 години (да, ЧРД със закъснение!) е че имаш желязно извинение да седиш в петък вечер на дивана с Bailey’s и The Chainsmokers и асоциално да си цъкаш по лаптопа. Съдбата си знае работата – when you’re down ти напомня за моменти на високост, във физическите координати и в психологическите такива.

Дойде време да обработя снимките от Орлово око – прекрасно място до Триград, на което се стига с много кал, смях и почти вечни мигове, в които си отлепен от седалката на отворения офроуд джип. Валя, светна, задуха, облаците от ниското се вдигнаха като на компютърна симулация и закриха цялата гледка. Но в промеждутъците, в скъсаните им облачни шевове… се крият неща, за които спомените са твърде плоски, камо ли снимките. Е, опитах се!

Да няма дъно под теб е едновременно адски страшно и толкова окриляващо.

орлово око облаци орлово око облаци орлово око облаци

Постът Високо, високо, високо е публикуван в Васи ли?!.

Свиване

Флагманът на HTC ще се нарича U 11 и ще се предлага в пет различни цвята  

Флагманът на HTC ще се нарича U 11 и ще се предлага в пет различни цвята
HTC вече обяви, че ще представи нов смартфон на 16 май, а по всичко личи, че това ще бъде флагманът…
Свиване

Samsung щяла да подмени бройките Galaxy S8 с червеникав дисплей, ако ъпдейтът не реши проблема  

Samsung щяла да подмени бройките Galaxy S8 с червеникав дисплей, ако ъпдейтът не реши проблема
След като някои потребители се оплакаха от червеникав оттенък на дисплея на новия си Galaxy S8, Samsung обяви, че проблемът…
Свиване

Mastercard пуска банкови карти със скенер за пръстови отпечатъци  

Mastercard пуска банкови карти със скенер за пръстови отпечатъци
Mastercard представи нов тип банкови карти, съдържащи биометрични данни и гарантиращи по-висока сигурност при разплащания. За да се извърши плащане…
Свиване

Първо по Дарик #210: Представяне на Samsung Galaxy S8  

Първо по Дарик #210: Представяне на Samsung Galaxy S8
Здравейте с брой 210 на технологичната рубрика на nixanbal в Дарик радио! Тази сряда сутрин в ефир с Мишо Дюзев…

април 20, 2017

Свиване

„Сол при солта“ възражда една непозната трагедия  

В края на 2016 г. едно обещание ме караше да очаквам с нетърпение новата година – обещанието скоро да видим на български език обявената за най-добра книга в категория „Young adult fiction“ на Goodreads – „Salt to the sea“на Рута Сепетис. От „Сиела“ се бяха заели със задачата да представят и на българския читател един автор, преведен вече на над 50 езика и достигнал световна известност най-вече заради базираните си на исторически събития художествени произведения.

Началото на годината се проточи, дойде пролетта и тъкмо бях насочил фокуса си към детски книжки, когато се появи корицата на българското издание. Създадена от художника Дамян Дамянов, корицата максимално се доближава до оригинала, илюстрирайки драматизма на романа. „Сол при солта“ на Рута Сепетис те грабва за гърлото още от пръв поглед – в разпененото море, на фона на надвисналите облаци плува спасителен пояс… празен. Няма място за излишни илюзии по отношение на трагедията, която ви очаква зад страниците.

Коя е най-голямата морска трагедия, за която се сещате? Вероятно „Титаник“ изниква в съзнанието на повечето хора. Легендата, в която се е превърнал презокеанският лайнер, вълнува човечеството повече от 100 години. „Титаник“ завлича на дъното на океана близо 1500 души през 1912 година. В самия край на Втората световна война, на 30 януари 1945 г. съветска подводница торпилира немския пътнически кораб „Вилхелм Густлоф“, претъпкан с 10 хиляди евакуиращи се от Източна Прусия германци, огромната част от тях цивилни. В ледените води на Балтийско море загиват близо 9000 души, около 5000 от тях деца. Цифрите звучат шокиращо, нереално, ужасяващо. Но „Вилхелм Густлоф“ никога не се превръща в „Титаник“. Краят на войната е близо, а победителите не ги съдят…

С тази неописуема човешка драма се е заела Рута Сепетис в своя роман. Самата тя дъщеря на емигранти от Литва, избягали в Америка от смъртоносната прегръдка на Сталин, Сепетис вдъхва живот на излючителната драма, разиграла се в Източна Прусия в началото на 1945 г. Милиони хора, спасяващи се кой както може от настъпващите орди на Червената армия, които грабят, убиват, изнасилват и тъпчат с веригите на танковете си всичко по пътя си. Сред тях срещаме героите на този драматичен роман – младата литовска сестра Йоана, изоставила семейството си и родния край; обгърнатия от мистерии Флориан Бек, прусак с твърде много въпросителни около него; бременната млада полякиня Емилия, която ревниво пази своята мрачна тайна; промития от хитлеристка пропаганда младеж Алфред Фрик, живеещ в своите илюзии за величие. Всички те говорят от първо лице и страница след страница изграждат напрегнатата картина на една предстояща трагедия. Този нетрадиционен авторски похват малко накъсва повествованието, но пък дава една много по-широка перспектива, създава живост, многогласност и различна динамика. Накъсването вероятно е умишлено, многогласието също – говорим за преселението на над два милиона души, панически бягащи от Червената армия, читателят трябва да усети тази стихия, за да потъне в нея.

Йоана, Флориан и Емилия са част от случайно събрала се по пътя група, която си помага, за да оцелее. В нея има и второстепенни герои, на които Сепетис не е дала думата, но някои от тях са очарователни. Като възрастния обущар, когото всички наричат „Поета на обувките“. Той винаги гледа хората в краката и по обувките им успява да научи за тях много повече, отколкото от думите им. Великолепен образ, който се превърна в личния ми фаворит от целия роман. Не така стоят нещата с младия националсоциалист Алфред Фрик – от опита на авторката да му вмени всички негативи на хитлеризма е пострадала неговата автентичност и той просто играе ролята на лошия, без обаче да изглежда реален.

Събирателната точка на всички тези разнородни образи, както сигурно се досещате, е „Вилхелм Густлоф“. Корабът, който се отправя на своето финално пътуване, за да отнесе на дъното хиляди хора в един забравен трагичен епизод на войната. Сепетис е сравнително щадяща в описанието на подобна задушаваща с мащаба си трагедия. Атаката от торпедата идва ненадейно, потъването е бързо, смъртта на хилядите е просто статистика. Но има моменти, от които кръвта се смразява – картината на замръзналите в поясите си дечица, осеяли с телцата си развълнуваното море трудно може да се изличи от съзнанието.

„Сол при солта“, сигурен съм, ще развълнува дълбоко младите читатели, докосващи се за пръв път до това слабо познато събитие. И ще ги накара да се заровят в гугъл, да потърсят повече информация – за „Вилхелм Густлоф“, за най-мащабната в историята операция по преселение на хора – операция „Ханибал“, за „славната“ Червена армия, плячкосала и изнасилила цяла Източна Европа в края на Втората световна война, за Кехлибарената стая (защото Сепетис е сложила и щипка загадъчен елемент в историята). Неща, които няма да открият в учебниците, но които са важни, за да осмислим настоящето, а и бъдещето на Европа. И да си отговорим на някои въпроси.

За трагедията с „Вилхелм Густлоф“ пише доста живописно и нобеловият лауреат Гюнтер Грас в книгата си „Рачешката“, ревю за която можете да прочетете в блога. А на мен остава надеждата скоро на български език да видим и „Between Shades Of Gray“, първата книга на Рута Сепетис, която разказва за трагедията на прибалтийските народи, „присъединени“ към Съветския съюз през 1941 г. „Сиела“, вие сте!

Публикувано от Георги


Книгата вероятно ще ви хареса, ако сте фенове на:

Антъни Доер – Светлината, която не виждаме

Маркъс Зюсак – Крадецът на книги

 


Filed under: Военни, Драма, художествена
Свиване

Двойната камера ще бъде най-значимият ъпгрейд при Galaxy Note 8, очакват анализатори  

Двойната камера ще бъде най-значимият ъпгрейд при Galaxy Note 8, очакват анализатори
Samsung вече потвърди официално, че тази година все пак ще продължи серията Note, като след анонса на Galaxy S8 се…
Свиване

Нова родина: 18 улични българчета станаха 18 домашни холандци  

IMG_0042 IMG_0087 ваня и поли от годеч приемен бяха много луди социализираха се (2)

Успяхме!
Transport VI/2017 – осъществен!
Уредени щастливите бъднини на: Мелъди, Поли, Надя, Ричард, Съни, Белла, Норг, Бен, Брашов, Брен, Браги, Бодра, Бистра, Ваня, Елада, Симо и Мълния!

 

IMG_0063 IMG_0067 IMG_0081 IMG_0095 IMG_0097

 

Тук са личицата, за които Великден донесе собствено семейство в страната с лалетата. Леле, шушулки късметлийски!!!
Прегръдки за приемните им стопани – тук и в Холандия; прегръдки и за дарителите, лекарите и доброволците на Фермата, които им подариха новия живот!

 

IMG_0071 IMG_0076 IMG_0086 IMG_0104 IMG_0122 IMG_0131

 

Златните им сърца не са за наторяване на канавките и макар да е малко тъжно, че и кучетата ни емигрират – за наст е огромна радост да ги видим усмихнати в новата им родина.

 

Тази лавина от обич е прекрасното семейство на Бодра, Бистра, Бен, Брашов, Брен, Браги – намерено и отгледано приемно от състрадателни хора в Бистрица. Как да не се разтопиш от щастие за тях:

бистричани (1) бистричани (4) pri moreen

бистричани (2)

От всички варианти да останеш на улицата без дом – най-страшно е да бъдеш „кашончо“. Кутре, родено някъде от мама-пазач, откърмено до 20-30 дневна възраст, а после изоставено надалеч от стопаните.

IMG_0158 IMG_0161

Когато все още се раждаха по улиците поне имаха някакъв шанс. Дори без дом: мама пази, мама храни, мама учи на всичко най-важно за оцеляването. А така… в кашон край пътя или в торба в контейнера… Чудо е да оцелеят и дни на улицата.

Пухчетата Ваня и Поли от 44-та клетка хич не искаха да си ходят…

IMG_0144 IMG_0149 IMG_0150 IMG_0135 IMG_0153

Просто не са знаели в какъв Рай ще попаднат!

ваня и поли (2) ваня и поли

18 кучета от 20 са 9%. Може на някого да му изглежда смешно, но за нас това са големи събития. Транпорт, след транспорт, след транспорт – толкова много спасени души, толкова много животи, откраднати от смъртта…

IMG_0110 IMG_0115

Вървим край клетките, вадим един и затваряме вратата пред други… И ги чуваме как викат в сърцата ни: „Пратете и нас! И ние сме добри! Обещаваме да слушаме!“
Ще дойде и вашият ред, милички… Щастие за всички. Даром.

И даже няма нужда да казваме „Дано“. Защото до всяко добро същество, ще застане поне още едно:
17968444_10213336226588783_656485732_o 17968861_10213337080130121_1199756361_o 18009633_10213363311065878_966264501_n

Свиване

Еко почивка в еко къщичка  

из цикъла „Помощ, обслужват ме!“

DSC09611

Огняново. Замъци, еко къщички, минерални извори… Как да не се изкуши човек и да не отиде.

Е, отидох.

Още в ранните зори, когато раздрънканото колело на куфара ми го караше да се клати и обръща, трябваше да ми просветне, че животът не е толкова прекрасен, колкото изглежда.

ЖП гара София – втора спънка – сменили вагоните и пълно с дублирани места, все пак празници са, хората трябва да се разнообразяват. Но няма никакво значение. И без това по погрешка ми бяха издали втора класа, та се преместих в първа и пътувахме чудесно.

А след това теснолинейката Септември – Добринище! Тук вече думите са слаби – цъфнали люляци, напъпили дървета, зелени поляни, пълни с агънца, козички и теленца.

DSC09587

Влакът извива покрай реката, острите зъбери се сменят с тучни ливади – абе, чудиш се къде си попаднал. Дали в пасторална картина на някой от старите майстори, или в гора, рисувана от импресионист.

DSC09690

След кратки и семпли за закаления български пътешественик неуредици от рода на тесни маршрутки и вмирисани таксита стигнахме Огняново и грандиозния замък, за който вече бяхме предплатили цялата четиридневна почивка, но в еко къщичка.

Дотук с идилията!

Поглеждайки отдолу, еко къщичката беше хубава, но стъпалата стръмни и неравни, плочките клатещи се, та тътрузейки куфара по тях, неусетно ти идва еретичната мисъл – в толкова претенциозен откъм цени замък не трябва ли да има портиер (може и без доспехи) или поне пиколо, което да ти помогне с багажа.

DSC09667

Въпреки че изрично бях питала и поискала две легла или поне голямо с два отделни матрака, се оказа, че леглото е едно с кръгъл матрак и обща завивка (което означава и по-малко място). След кратък разговор се съгласиха да ми сложат второ легло в преддверието на долния етаж. Докато се оглеждах, чакайки забелязах, че между банята и така нареченото холче има стъкло без завеса или щори, така че се чудиш какво  да гледаш – телевизора или случващото се над тоалетната чиния (имали предвид да слагат в бъдеще). Че климатиците не са чистени поне от миналата година (любезно поизтръскаха филтрите и ни обляха с прах). Че  чистачката си  държи DSC09660метлите на терасата ни (поне да беше измела с тях)… Когато се оплаках, нацупената рецепционистка ми каза, че съм претенциозна. Ама аз си плащам и то не евтино, за да ми е удобно, а не за да й е лесно на нея!

Едва ли ще се сетя всички неуредици, но ето част от обслужването:

На молбата ми за още едно руло тоалетна хартия, ми се каза, че дават само по едно на ден. На реакцията ми „моооля?!“ ми подадоха „скъпоценното“ им. За да бъда честна – това не се повтори и слава богу, защото имаше нужда (не искам да обвинявам агнешкото в ресторанта).

Пешкирите сменяха, но изразходените душгел и шампоан не подновиха, а ние искахме да се изкъпем още веднъж, колкото и да е странно това. Не надигнах глас, за да не съм претенциозна.

На втория ден намерих колония мравки, устремили се от луксозното кръгло легло към пердетата над него. Употребих следобеда да ги чистя. Бягаха доста бързо, та снимката е размазана. Мислех и това да прескоча, но ме вбесиха и се оплаках, а отговорът беше… познайте… „това е екокъща“. „И мравките ли са еко“ – попитах аз, а отсреща „ама ние и вкъщи си имаме“. Прескочих как стои въпроса с бълхите.

DSC09656

След като се разкашляхме от климатиците (претенциозни сме), реших да минем на по-екологично отопление и предупредих още от сутринта да ми заредят камината (срещу съответното доплащане, разбира се). В работно време ги подсетих, ала се оказа, че същата любима моя рецепционистка пуснала бай Кольо да си ходи по-рано без да ми се обади. Е, тук вече пред угрозата да ми шуми и да ме дави още една нощ климатикът, се развиках и поисках да говоря с управителя (появи се на другия ден). Бай Кольо бързо бе открит – оказа се свестен човек, който просто не знаел, че трябвало да зареди камината. Така че останалите две нощи се радвахме на огъня и на студа, когато той изгасваше.

DSC09662

На всичко отгоре в ресторанта отопляваха толкова яко, че от всички ручеше пот. Язък за минералния басейн и моята масажна вана. Но бяха любезни, а храната добра.

Сега хубавото.

DSC09629Това, което още не е съсипано, е невероятната планина, въздуха, дърветата. Красота, от която сърцето те боли от хубост и не искаш да си тръгваш.

DSC09687

Намерихме пътека (еко), по която при добро желание бихме могли да стигнем чак до Ковачевица. Е, не стигнахме, но поне походихме на воля. Слушахме птиците, миришехме цъфналите клони, гледахме цветята.

 DSC09716

Огняново се намира на река Канина в подножието на родопския рид Дъбраш. Старото име на селото е Фотовища (Фотовица), произхождащо от гръцкото φως, светлина, φωτιά, огън, но през 1934 г. е трансформирано на Огняново.

DSC09722

На табелата пише „Чист поддържан дом – здрав народ“. Поддръжката малко куца, но народът изглеждаше здрав – имат си лековита вода.

Наоколо съществуват над 20 минерални извора, за които казват, че лекували над 100 заболявания. Надявам се, че нямам толкова, иначе времето не би ми стигнало. Но след къпане ухаех леко на сяра – точно толкова, колкото да се върна в истинския си вид на дяволица.

Забележителност, на която май не се обръща полагащото й се внимание, е трикорабната църква „Успение Богородично“, строена през 1835 г. Част от иконите в нея са от Димитър Молеров. Ала това, което ме грабна бе таванът, изрисуван като нощно небе със звезди и ангели по него. На северната страна имаше стенопис от същия тип, но беше прекалено тъмно и не можах да го разгледам добре. Не ми даде сърце да снимам вътре.

DSC09721

Дните ни за „почивка“ изтекоха и за пръв път с радост извиках такси, за да си тръгнем. Но за да бъде мизерията пълна, ципът на куфара се скъса, та го връзвахме със сезал, после се счупи и дръжката му и още не мога да разбера как въобще го върнахме в София.

DSC09593

Поне пътуването с влака беше прекрасно, та компенсира несгодите.

DSC09742

Лошото време бе започнало да се връща, но това не намаляваше хубостта на планината.

DSC09743

Прибрахме се – аз, схваната след минералните бани и масажните столове, дъщеря ми с възпалено гърло от климатиците и с температура.

Извод: Никога повече в скъпи спа хотели в България, никога в екокъщи, никога туризъм у нас, докато не разберат, че клиентът е по-важен от тяхната печалба. Язък за красивите планини, за поляните, горите, въздуха.

DSC09645

А Гърция беше толкова близо.

 

 


Свиване

Bose подслушва и споделя информация за музикалните предпочитания на потребителите си с трети страни  

Bose подслушва и споделя информация за музикалните предпочитания на потребителите си с трети страни
Bose подслушва собствениците на техните безжични слушалки и споделя информация за музиката, която те слушат, с трети страни. Това става…
Свиване

Новият iPhone може да предложи ключови промени в дизайна  

Новият iPhone може да предложи ключови промени в дизайна
Тази есен очакваме Apple да представи юбилейния си iPhone, за който се говори, че ще предлага сериозни промени и подобрения…
Свиване

LG G6 излиза в Европа на 24 април, а скоро и в България  

LG G6 излиза в Европа на 24 април, а скоро и в България
Обявеният на MWC 2017 в Барселона LG G6 скоро ще бъде на пазара и у нас. Топмоделът на корейците ще…
Свиване

Повече БГ детски филми, повече щастлива родна публика  

Балетна репетиция "Случаят Кюри"Темата за българското детско кино от забравена в последните 10 години започна да става все по-актуална. Малък или по-голям принос за това има детският игрален филм „Случаят Кюри“ подкрепен от НФЦ, по който работим с екипа ми от филмово студио „Revive Vision“. Заслуга имат и много родни медии, които анонсираха проекта и неговия кастинг, за което горещо им благодаря! В последствие се оказа, че и други колеги мислят за малките ни зрители, както и хора от бизнеса, за което благодаря и на тях! Продукцията ни успешно приключи с избора на актьори за главните роли, а вече започнахме и с балетните репетиции на „Лебедово езеро“.

Децата и парите - премиераИ докато работя активно по игралния филм, имах удоволствието да реализирам като режисьор детския образователен филм „Децата и парите“. Проектът е съвместен с „Първа инвестиционна банка“ (Fibank) и беше представен в рамките на седмицата на ЕПС 2017 (Европейска седмица на парите). Лентата проследява историята на 10-годишната АлисДецата и парите и нейният по-голям брат Пепи, който лесно и забавно я ограмотява как да използва новата си детска дебитна карта – подарък от родителите им. На въпросите: Какво е финансова грамотност и семеен бюджет, как се тегли от банкомат, как се плаща безконтактно в магазин и кой ПИН код е надежден отговарят група малчугани на различна възраст. Филмът в момента се прожектира на отворени уроци в училищата, а скоро ще бъде достъпен безплатно онлайн.

Образователните филми се приемат винаги добре от децата, защото така приятно и занимателно научават нови неща. Преди години много успешно се прие филмът „Сърфирам безопасно“, който беше сред първите ми по-сериозни професионални ангажименти, подкрепен от „Microsoft Bulgaria“. Той разясняваше как да се използва интернет безопасно чрез 7 лесни правила.

Свиване

Официално: HTC U ще бъде представен на 16 май  

Официално: HTC U ще бъде представен на 16 май
Вече знаем, че HTC подготвя пролетна премиера на топмодела си за 2017 г. и също така чухме, че търговското име…

април 19, 2017

Свиване

Писмо до загорелия млад приятел  

Изт: Moviehole

Приятелю, да предположим, че си на плюс-минус 19 години – съвсем условно – така, както аз съм на плюс-минус 39. Съвсем условно. Това писмо е до теб. Всяка сутрин се събуждаш с „кокалче” в гащите (блазе ти!) и може би следваш философия, информатика, право. Или работиш на строеж. Но има само едно нещо, което те интересува повече от всичко на света. И това са жените. Няма нужда да отричаш. Аз знам. Вече съм бил там. „Дядо” е бил там. Това писмо е до теб, загорели млад приятелю!

Пиша го, защото светът е враждебен към твоето добруване.

Държавата вижда в лицето ти не млад симпатяга с огромен потенциал, какъвто ти действително си, не човек в разцвета на силите си, способен да промени света, стига само да реши, не „бъдещето на нацията” или други подобни наизустени глупости от предаванията по телевизията, а само един десетцифрен номер – ЕГН-то, зад което стои послушен данъкоплатец, смирен гласоподавател, потенциален оплодител и, не дай Боже, потенциален войник, защото, освен да се размножава и да си плаща данъците, младият мъж трябва също, от време на време, да брани с оръжие интересите на безскрупулния си политически елит и на неговите финансови господари, чиито млади синове, за разлика от теб, няма да отидат в месомелачката на войната, повярвай ми, загорели млад приятелю! Мина времето, когато аристократите първи се хвърляха в боя на бял кон, предвождайки селяните. Когато бароните, принцовете и кралете се хвалеха с белезите си от последното кърваво сражение. Днес само „селяните” мрат на война, новите „аристократи” предпочитат да си намерят оправдание да не го правят и, вместо това, да трупат нулички към сумите в банковите си авоари. Все пак, войната продължава да е печелившо занимание, в което you do the dying, and they do the buying…

Като стана дума, едрият международен финансов капитал също вижда доста „перспективи” в теб. За него ти си потенциален изплащач на ипотека, лизинг, кредитни карти и потребителски заеми…

И това не е лошо. Човек все трябва да преживява някак.

Лошото е, че на никого не му пука за теб самия, за това на тебе да ти е добре.

Обществата са далеч по-загрижени за майките, за момичетата, за жените, за имигрантите, за бежанците, за равноправието, за животните, за глобалното затопляне и за всякакви други по-важни от теб неща. Говоря за западните общества, към които ти, загорели млад приятелю, щеш не щеш, вече принадлежиш! Повярвай ми, те ще поискат от теб да платиш цялата сметка, ще поискат да дариш живота си дори, ако се наложи да отбраняваш племето, в което си роден, но през мирно и тихо време, когато всичко е наред, твоите приоритети ще са на последно място.

В трамвая първо сядат болните, после възрастните, после жените, след това са децата и накрая си ти. На бойното поле, обаче, първо заминаваш ти. И това също не е проблем. Проблемът е, че на никого не му пука за теб.

На „дядо” ти, обаче, му пука. Затова пиша това писмо. Нека да скипнем целия булшит, да си налеем по едно и да преминем към Темата с главно Т, става ли? Знам, че жените са основното, което те интересува в момента.

Да не казвам единственото…

Жените заемат 99% от пространството ти на интереси. В останалия 1% се побират: следване, спорт, родители, семейство, деца, кариера, кола, хобита, приятели и другите незначителни неща. Преувеличавам, естествено, но бъди честен пред себе си – колко точно да преувеличавам? С процент и половина? С два? Както и да е!

Дошъл съм, за да ти дам няколко практични съвета по Основния въпрос.

Ето ги:

Съвет едно: Не търси мнението на жена за проблем, свързан с жените!

Изт: Smritijain 

Това е все едно да взимаш уроци по риболов от рибата. Жените никога не са били мъже, те не се събуждат с „кокалче” в гащите, за разлика от теб, не са се влюбвали в жени, не им се е налагало да свалят жени, не са търпели унижението на женския отказ, нито отчаянието от женското безразличие, а онези от тях, които са, по-скоро биха ти откраднали гаджето, отколкото да ти дадат правилния съвет, приятелю!

Съвет две: Не слушай майка си по въпроси, свързани с жените!

Изт: Youtube 

Тя, естествено, ти мисли само доброто, но виж съвет номер едно…

Съвет три: Общувай с непознати жени!

Изт: BigSolutions 

Не ти препоръчвам да „сваляш” всяка срещната по главната като див селянин. Просто говори с непознати жени: с касиерката зад щанда на магазина за хранителни стоки, със сервитьорката в ресторанта, с шофьорката на такси. Общувай с непознати жени без да влагаш сексуален умисъл в това (колкото и да ти е трудно). Общувай с млади и стари, с хубави и не чак толкова привлекателни дами, с всички, които ситуацията ти поднесе. По този начин ще развиеш комуникационни умения, за които по-късно ще ми благодариш. Идеята е разговорът да се „проточи” с една идея над: „Готови ли сте да поръчате?”, „Да, аз искам бира и шкембе, благодаря!”. Задай няколко въпроса. Слушай внимателно отговорите, но преди всичко гледай! Наблюдавай езика на тялото. Което ме навежда на:

Съвет четири: Следи какво правят, а не какво ти говорят жените!

Изт: ReturnOfKings

„По делата им ще ги познаете”. Пише го в Библията. Няма лошо да си внимателен слушател, дори сериозно ти го препоръчвам, пък и колкото по-рядко си отваряш устата, толкова по-малка вероятност има да сгрешиш, затова си мълчи, задавай въпроси рядко, но само по лични въпроси, накарай я да говори за себе си. Да ти се разкрие. А докато тя говори, ти просто си мълчи. Така ще си по-енигматичен. Ще минаваш за замислен, сериозен тип с някаква мистика. С интересна „аура” около себе си. Пък и няма да изтърсиш някоя простотия точно когато не трябва. Помни, че словесният поток на жена, която те харесва, съдържа само 1% наченки на истината и всичко останало си е просто лъжа. Невинна лъжа. Девическо хитруване. Или нека да го наречем „поза”. Колкото повече те харесва тя, толкова повече лъжи ще ти наговори. Ако трябва да сме честни, същото важи и за твоя словесен поток към нея… Просто жените обичат да бъдат лъгани и то майсторски, да бъдат изслушвани, но не това е основната ми идея. Основната ми идея е, че за да опознаеш една жена трябва да следиш какво тя прави, а не какво ти говори. По делата ще я познаеш. Езикът на тялото е много важен, защото няма как да разбереш какъв процент от изреченото съдържа някаква истина или просто се опитва да представи харесващата те жена в идеалната (според нея) светлина. Затова следи езика на тялото. Ако си играе с косата и е леко притеснена, значи си на прав път. Ако върховете на ходилата й са насочени към теб, а не в някоя друга посока – също. Ако свежда очи първа, когато погледите ви се засекат – да не говорим. Следи какво прави, а не какво ти говори. Следващата стъпка е да потърсиш някакво „правене” заедно.

Съвет пет: Правете неща заедно. По твоя идея!

Изт: Quora

Трябва да си абсолютен тъпанар, за да я оставиш да решава с какво ще се занимавате, след като най-после си успял да я изолираш от социалния кръг, от семейството, от приятелките, от скучните обожатели. И си я „отмъкнал“ само за себе си. „Искаш ли да се поразходим?” „Свободна ли си утре вечер?” „Какво ще кажеш да отидем на кино?” са въпроси, които ще те поставят веднага в кръга на нерешителните мъже. Колкото по-красива и самонадеяна е девойката, толкова по-уверен и надъхан трябва да си ти в избора на нещата, които ще правите ЗАЕДНО. „Имам два билета за концерта довечера. Щях да ходя с една позната, но преди малко ме видя с теб и избяга (посочваш случайна женска фигура в гръб, която се отдалечава). Мисля да се възползваш”. Така е по-добре. Жените обичат драмата. Обичат категоричността. Дай им интересни сюжети, върху които да разсъждават. Лъжи ги с размах, но никога не губи чувството си за хумор! Лъжи ги толкова силно, колкото ги харесваш. Лъжи ги с езика на любовта. От това никой не е постардал досега. Напротив, родили са се 7 милиарда души на света.

Съвет шест: Докосвай я!

Изт: IntrovertedBadass 

Не говоря за стискане по задника или да я пипаш по гърдите на първа среща, вече не си в пубертета, просто търси физически контакт с нея. Колкото и самостоятелни да са жените в наше време, те продължават да очакват ти да направиш първата стъпка. Във всяко отношение. Изключенията от това правило са само потвърждение на правилото. Ако се е съгласила да излезе с теб, значи сигурно харесва нещо в малоумните ти шеги или в квазимодовската ти физиономия. Неверотятно, но факт. Слушай внимателно, задавай лични въпроси, гледай я право в очите, но не не забравяй да я докосваш – не срамежливо, сякаш случйно и между другото се е получило, а нарочно! Сложи ръка върху нейната в киното. Прегръни я силно през кръста, докато си правите селфи на някоя пейка. Целуни я, когато най-малко очаква. Ако те отблъсне категорично още при първия опит, значи пак ще лъскаш бастуна. Какво толкова? Остави момичето на мира и го изпрати до вкъщи като истински джентълмен! Тя сама ще те потърси в следващите няколко дни, ако просто е била срамежлива. Ако не те потърси, не я търси и ти. Ако настъпи „гузно мълчание” след дръзкия ти опит, обаче, сигурно има още върху какво да „поработиш”, скъпи загорял млад приятелю!

Съвет седем: Поставяй себе си на първо място. Винаги!

Изт: RomanceWays 

Ето тук най-лесно се дъниш! Спечелиш ли веднъж интимността и доверието на противположния пол, ти се превръщаш в изтривалка. Започваш да угаждаш. Да променяш себе си според нейните предпочитания. Правиш всичко, за да може на „принцесата” да й е удобно, нали така? Това ще я доведе до скука, ярост, презрение и, в крайна сметка, до отвращение от теб. Заради неспособността ти да бъдеш мъжа, когото тя първоначално е харесала. Целувката й ще те превърне от принц в крастава жаба. Колкото и бъчви с вино да изпиеш след това, нищо няма да промени факта, че си се издънил в най-сериозния тест, а именно – в умението да поставяш себе си на първо място. Винаги. И независимо от всичко! Твоето хоби. Твоята музика. Твоята работа. Твоите приятели. Твоето място. Запомни го добре! Момичетата обичат момчета, които поставят себе си на първо място. Всъщност, точно това ги кара да различават „момчетата” от „мъжете”. Те ОБОЖАВАТ мъже, които знаят какво точно искат. Какво точно искаш няма никакво значение. Значение има само дали поставяш себе си пред нея. Накратко: изборът, пред който си изправен, загорели млад приятелю, е дали да се превърнеш в неин роб или в неин Бог. Повярвай ми, принцесите не бленуват за интимност с прислугата в своите покои. Те копнеят за Завоеватели. Остави на загубеняците слугинската роля!

Съвет осем: Накарай я да ревнува!

Изт: Understandingrelationships 

Сигурно смяташ за кофти идея да я запознаеш с бившата си приятелка, която все още си пада по теб или да флиртуваш открито пред нея с други жени. Сигурно майка ти не би одобрила подобно поведение… Така е, защото обществото, за разлика от твоята майка, която ти мисли доброто дори в своето незнание, съвсем умишлено и целенасочено се опитва да те превърне в един „торен бръмбар” – в отговорен млад Сизиф, който цял живот ще бута „лайното” нагоре по баира и ще си плаща сметките винаги навреме, без да му хрумне дори за миг идеята, че има по-приятни начини да си изкарва свободното време… Бъди революционер и прави точно обратното на популярните масови заблуди! На така наречения „общоприет морал”. Накарай я да ревнува! Направи го нарочно! Направи го, за да сте щастливи заедно. От „дядо” си да знаеш, че една жена никога не би наранила мъж, който си има резервни варианти. По-скоро ще се състезават за теб, отколкото да те изгубят. Мъжете с резервни варианти никога не ги изоставят, загорели млад приятелю!

Съвет девет: Работи върху себе си!

Изт: Fitness B&W 

Спортувай, чети, пътувай по света, раздавай се изцяло в нещата, които ти доставят удоволствие. Развивай се в области, за които знаеш, че си добър по дефолт. Не го прави, за да трупаш пари, мускули, статус или други преходни неща, с които неизбежно ще впечатлиш някоя дама. Не го прави с тази цел, освен ако не искаш да си банкомат на два крака, секс играчка или „трамплин” за жените към обятията на друг мъж, който знае по-добре от теб как да граби от живота! Превърни себе си в цел, а не в средство. Тогава и в пещера да се завреш, пак ще се намери някоя, която да дойде и да задоволи порочните ти мераци, скъпи загорял млад приятелю!

Съвет десет: Губи стратегически!

Изт: Jamiiforums 

Давай на своята кралица възможността да печели понякога! Поспори с нея и се остави да бъдеш убеден в правотата на нейните аргументи. Послушай нейните съвети за това-онова. Сложи си ризката, която ти е подарила и се „изфукай” с придобивката пред нейните приятелки. Похвали я за старанието да ти угоди. Направи й комплимент – публично и на четири очи. Естествено, тези неща са маловажни за теб, те попадат в онзи един процент, но все пак усилието, което полагаш, е важно. Важен е жестът! И още как. Говорим за „стратегически отстъпки”. Извън тях, младата дама ще трябва да се „пребори” за всичко останало, което наистина желае. Никога не раздавай похвали или материални придобивки наготово. Не бъди ходещ комплимент и банкомат на два крака! Винаги изисквай благодарност за жертвите, които полагаш в името на общото благо. Показай нагледно, че с нищо и към никого не си задължен. Предлагай апетитни „награди”, но поставяй „условия” за тяхното получаване. Нека да не се губи „състезателният дух” във връзката! Което ми напомня за съвет единадесет:

Съвет единадесет: Санкционирай отрицателното поведение!

Изт: Memoirsbymide 

Ако тя прави нещо, което те дразни из основи, накажи я за това! Далеч съм от мисълта за физическо насилие, павиан такъв, има хиляди други начини да санкционираш отрицателното поведение! Дори децата могат да станат „възпитани”, без да са изяли нито един шамар от своите родители. Стига да имат интелигентни родители. А жените не са деца. По-умни са от тях. По-умни са и от теб. Затова бъди интелигентният ръководител във вашата връзка. Бъди достойният капитан. Бъди дързък. И в похвалите, и в забележките. Тя ще те боготвори за това! Ще те последва дори на края на света. „Цаката” е да се сприятелиш с нея. Да станете един отбор. Започне ли да „предава отбора”, покажи й колко си разочарован от нейното поведение! Направи го с думи и с дела, но наблегни повече върху делата. Оттегли се временно в себе си. Потърси компанията на други хора – за предпочитане такива, които са от нейния пол и изглеждат по-добре от нея. Нека да ревнува. Нека се страхува. Нека се състезава за теб! Достатъчно е това да става в нейните мисли, няма нужда да си го вадиш пред непознати… Или поне не е задължитено. Използвай лицевото си изражение за нещастие, когато комуникираш с нея. Бъди директен. ПОКАЖИ защо се държиш така. Дори кучето може да разплаче стопанина си по този начин. Бъди стопанинът, а не кучето във вашата връзка! Опашката ти не може да се вее във въздуха, когато някой предава отбора!

Съвет дванадесет: Възнаграждавай доброто поведение!

Изт: Naturalhealers 

Има хиляди начини да поглезиш едно момиче. „Номерът” е да не го правиш всеки ден, а само тогава, когато тя заслужава. Колко му е да поръчаш пица, да отскочиш до кварталния магазин за бутилка вино и да запалиш свещи, преди да се е прибрала? Колко му е да помасажираш разкошното й тяло и да го погалиш с език, преди да я обладаеш като Конан Варварина? Колко му е да изтръгнеш от бедния си речник един-два несръчни комплимента? Сметката не надвишава десет евро, а ефектът е priceless. Въпросът е да го правиш само тогава, когато тя заслужава!

Съвет тринадесет: Контролирай порното!

Изт: b4tea 

Може би най-трудният и фатален съвет, затова съм го сложил под номер тринадесет, скъпи загорял млад приятелю! Не казвам „спри порното” или „престани да мастурбираш” (защото знам, че го праиш всеки ден), казвам само, че е нужно да контролираш порното, за да не позволиш да се случва обратното – порното да контролира теб. Примерно, мастурбирай си всеки ден, както си свикнал, но недей да свършваш. Направи го два-три дни подред и после наблюдавай ефекта върху себе си и върху всичко останало, което те заобикаля! Сексуалната енергия може да поглъща Вселени, приятелю! Обуздаеш ли я веднъж, ще станеш Тестостероновият Крал на света, защото си овладял „атомната енергия” на мъжкото тяло! Едно изпразване съдържа потенциала да станеш баща на цял континент. Ето това е Силата, която разпиляваш…

Имам много „тайни” да ти споделям още, загорели млад приятелю, но тези няколко са достатъчни. Засега. Искам в лицето ти да виждам истински млад мъж, а не пикльо, който се гъне под заплахата от шамар (нежен, женски, с дълъг маникюр). Искам да знам, че утре, ако ножът опре до кокала и се наложи да клечим в един окоп, ти ще имаш характер поне дотолкова, че да ме прикриваш с полуавтоматични откоси, докато пълзя под бодливата тел към врага. Нищо не пречи още сега, преди ножът да е опрял до кокала, да започнеш да развиваш „гръбнак” и „тестиси”, следвайки съветите по-горе, за да може да си готов да заемеш мястото, което природата ти е отредила в този свят. Защото в трамвая първо сядат болните, после възрастните, после жените, след това са децата и накрая си ти. На бойното поле, обаче, заминаваш с предимство. Иска ми се да мога да разчитам на теб, опазил ме Бог, ако някога се наложи…

Тихомир Димитров 


Свиване

Sony α9 е най-високотехнологичният цифров фотоапарат на японците досега  

Sony α9 е най-високотехнологичният цифров фотоапарат на японците досега
Sony представи днес новия си цифров фотоапарат Sony α9 (модел ILCE-9), за който казва, че е най-високотехнологичният и иновативен модел в…
Свиване

Първите OLED 4k HDR телевизори Sony BRAVIA A1 излизат на пазара през май на цени от 8000 лв.  

Първите OLED 4k HDR телевизори Sony BRAVIA A1 излизат на пазара през май на цени от 8000 лв.
Sony обяви детайли около пазарната премиера на първите си OLED 4k HDR телевизори. Моделите BRAVIA A1 обещават контрастни цветове, дълбоко…
Свиване

Xiaomi Mi 6 разполага с 6 GB RAM, мощния чипсет Snapdragon 835 и двойна 12 МР камера  

Xiaomi Mi 6 разполага с 6 GB RAM, мощния чипсет Snapdragon 835 и двойна 12 МР камера
Xiaomi представи днес новия си смартфон Mi 6, който използва най-мощния чипсет на Qualcomm Snapdragon 835 и разполага с двойна…
Свиване

Покана за TEDxSofia от Деси Бошнакова  

13533272_10153912995503227_2661481930784617904_n

За мнозина тя е Проф. Бошнакова – любим преподавател в НБУ, за други е издател на великолепна литература. За трети е блогър и влиятелен експерт в областта на ПР и комуникациите. За мен Деси Бошнакова е една от много значимите личности в моя живот.

Наред с всичко това Деси е и страстен TED човек – ентусиаст, преводач-доброволец и още и още. Най-новото й приключение е организацията на TEDxSofia и за това именно си говорим. А вас ви каня на 28 април за един наситен с вдъхновение следобед в Дома на киното – регистрация и подробности има тук.

Как се случиха TEDxSofia и Деси Бошнакова заедно?
В продължение на 6 години със страхотен екип създавахме TEDxNBU. Тази година реших да се отдам на родния си град. И така, след се уверих, че TEDxNBU е в сигурни ръце, реших да поема ново предизвикателство. И то двойно. На 28 април в Дома на киното ще има TEDxSofiaLive – лектори на живо плюс стрийминг от лекции от конференцията TED в Канада. А на 3 юни, отново в Дома на киното ще имаме TEDxSofia, събитие, на което основно ще говорят български лектори. И така ще споделим повече идеи, от идеите, които си струва да бъдат споделяни.

Какво ще изпуснат тези, които не дойдат?
Винаги съм обичала събитията TEDx най-вече заради срещата със страхотни хора. На 28 април в Дома на киното срещу билет от 15 лева, ще чуят трима прекрасни лектори – чужденци, които живеят, работят и обичат България, плюс преди всички останали ще гледат лекциите от 27 април на конференцита в Канада. Истината е, че лекциите след това се качват онлайн и могат да се гледат, но срещата с вдъхновени хора, готови да сбъдват идеите си е вдъхновение, което все още трудно се случва онлайн.

Магия ли е TED за теб или какво е?
За мен TED e много неща. Събитие, от което се уча как се правят събития, как да използват новите технологии по прекрасен начин и как можеш да превърнеш една идея в идея, която си струва да бъде споделяна. Но истинската ми любов е и си остава TEDx – програмата за независими събития по модела на TED. Покрай организирането на TEDx събития открих прекрасни хора от цял свят, намерих страхотни приятели, вдъхновители и съмищленици. Възможността да бъда част от тази група хора, ми дава сили да вървя по своя път напред. Ние я наричаме силата на Х. И има едно страхотно видео от първата световна среща на организаторите на TEDx събития, което винаги ме зарежда с енергия – The Power of X. Но аз съм част и от още една страхотна група хора – преводачите на TED. И се гордея, че българския език е сред тези с най-много преводи. Така че за мен е магия, сила и принадлежност, страст и извор на знания.

Любимите ти три TED talks?
Е това е трудна задача. На първо място е Кен Робинсън – с неговото видео открих TED. Другото е много важно за мен, защото искам винаги да помня, че моята история, не е твоята история, което не означава, че и двете не са истина. Това видео го гледам често, когато ми е трудно да разбера постъпките на хората – Чимаманда Адичи: Опасността от единствената история. И третото – щом трябва да избера три – е това на Бенджамин Зандер – трансформиращата сила на класическата музика. В него има много мъдрост, прости истини и толкова искреност. Откакто го гледах за пръв път винаги казвам “Обичам те” на хората, които обичам, за да съм сигурна, че ако товаса последните ми думи, то те ща са хубави и ще оставят човека и мен с усещането, че няма неизказани мисли.

 

TEDxSofia ще е на 28 април 2017 от 13 до 18.30 ч в Дома на киното – регистрация и подробности има тук.
Хайде!

Свиване

VIVACOM пуска тарифен план Smart U с неограничени мегабайти на максимална скорост  

VIVACOM пуска тарифен план Smart U с неограничени мегабайти на максимална скорост
VIVACOM пуска нови тарифни планове Smart, с които позволява включените в тях минути да се използват при разговори в Европейския…

април 18, 2017

Свиване

Кралят на превъплъщенията  

Има актьори, които като ги видиш в една роля и си казваш „Ролята сякаш е писана за него”… После, като видиш още 1-2 негови роли и вече си сигурен, че играе само роли, писани за него… И не очакваш изненади…

Има актьори, обаче, които са толкова добри в превъплъщенията, че се случва от роля до роля да не можеш да ги познаеш. Когато това са актьори от голямото кино, преживяването наистина е впечатляващо. И очакваш следващата роля, следващото превъплъщение, следващото постижение на триото „актьорска игра, грим и специални ефекти”…

Обаче… Аз и тук имам „обаче” 🙂

Има актьори, обаче, които са толкова добри в превъплъщенията, че се случва от роля до роля да не можеш да ги познаеш, при това без да ползват помощта на холивудския грим и специални ефекти… За мен това е великолепието на театъра!

А когато имаш честта да познаваш такъв актьор лично, тогава Великолепието по някакъв странен начин ти носи и лично удовлетворение – не, че ти си направил от този човек този актьор, но някак се отъждествяваш с неговото постижение и черпиш от обкръжаващото го възхищение.

Аз познавам такъв актьор и винаги когато пиша за него, не пропускам да кажа, че съм силно пристрастна! Той се казва Божидар Попчев и след последната му постановка с чиста съвет вече го наричам „Кралят на превъплъщенията”.

Ако мислите, че това е преувеличено, ще ви подсетя за „Пропукване”, където Божидар в една постановка  изигра  задръстен консуматор, тъп американски тийнейджър, нагло бизнесменче, хавайско „гуру“, изперкало от работа кариеристче и не само…

Сигурна съм, че поне още един човек мисли като мен, и това е режисьорът на „Пропукване” Веселин Димов, който този път постави Божидар пред следващите три превъплъщения в „Задникът на майка ти”. Текстът на постановката е на известния холивудски сценарист Алън Бол, автор на сценариите на „Американски прелести”, „Истинска кръв” и „Два метра под земята ООД”. 

Постановката представлява съвкупност от три едноактни пиеси, които пускат таланта на Божидар на свобода. Пиесите са по-скоро забавни и разтоварващи, тип „нещата от живота, без подсладители”, не съдържат някаква невиждана житейска мъдрост, но въпреки това, когато се познаеш – боли.

В спектакъла, Божидар си партнира със Силвия Станоева, която признавам си гледам за първи път, но с този спектакъл тя спечели специално място в театралната част на душата ми и се бори за короната на кралицата на превъплъщенията. Няма да издавам нищо за спектакъла, само ще кажа, че обожавам превъплъщението й в психясала психиатърка.

Но, както казах – аз съм пристрастна, не ми вярвайте – отидете и вижте с очите си 🙂

Свиване

Петя Пандулева и All Shapes of Beautiful  

vg__444-1080x1618

Петя Пандулева, позната още като PetPanda и блога си petpandablog.com е огън момиче! Освен, че е онлайн фурия, е много красива и се вълнува от красотата у жените, от мода и от красивото в ежедневието ни. Затова и съм читател на блога й, следвам я в социалните й канали, плюс – откакто се захвана с модната колекция All Shapes of Beautiful съм й още по-голям фен! Е, ето заради всичко това си поговорихме с Петя 🙂

Моля разкажи как се отзова във вихъра на модата.
Модата винаги ме е привличала, обичам дрехите. От малка обичам да се кипря, да си избирам дрехите и да правя различни комбинации. И въпреки, че много обичам модата и дрехите, винаги съм се чувствала малко като неканен гост в този свят, защото никога не съм била с размери на модел. В целия си живот съм срещала трудности с намиране на готини дрехи в по-голям размер и миналата година реших да направя нещо по върпоса. Покрай блога се запознах с много жени, които ми споделиха, че и те имат абсолютно същите драми като ме и ме подкрепиха много в пътя към капсулната колекция, която направихме с прекрасния дизайнер Николай Божилов. #ASOB е капсулна колекция от 15 дрехи, които могат да бъдат намерени в приложението за мода Shedd. Дрехите са във всякакви размери и се правят по поръчка и точни мерки на дамите, които искат да си ги закупят.

Помогна ли ти това, че вече си популярен lifestyle блогър?
Това, че съм блогър ми даде много подкрепа и вдъхновение от читатели, но и самоувереност в собствените ми сили.

Какво ти донесе #ASOB?
#ASOB или All Shapes of Beautiful ми даде много неща, както казах, самоувереност, подкрепа, вдъхновение и абсолютна вяра, че можем да сме красиви и стилни, независимо от това кой размер сме.

Какво казваш на хората, за които идеята за #ASOB им е далечна, непонятна и чужда?
Тези хора са много рядко срещани, защото колекцията бе приета толкова позитивно от всички. И все пак, искам да обясня концепцията- идеята зад ASOB e да има дрехи за всички, защото любовта към модата и към стила не се лимитират в номер или размер. ASOB е кауза, модата да бъде инклузивна, защото всяка жена трябва да се чувства красива, стилна и женствена.

Имаш ли си любим модел?
Ако трябва да избера само един модел, бих избрала сакото от колекцията. Толкова е шик, а същевремено удобно, леко и не се мачка.

Сподели ни какво предстои?
Готвим новости, за които ще научите много скоро. 🙂

Успех за Петя и #ASOB

 

Свиване

Българският часовник за деца MyKi ще се продава от най-големия оператор в Австрия  

Българският часовник за деца MyKi ще се продава от най-големия оператор в Австрия
Разработеният от българската компания Алтерко Роботикс детски смартчасовник MyKi ще се продава от най-големия оператор в Австрия - А1. Това…
Свиване

Небостъргачите и София  


Илюстрация: Madelon Vriesedorp. The Manhattan Project

По-късно, докато седеше на своя балкон и ядеше кучето, доктор Робърт Лейнг размишляваше върху необичайните събития, случили се в огромната жилищна сграда през последните три месеца. Сега, когато всичко се бе върнало в нормалните си релси, го учудваше как без някакво очевидно начало, без повратна точка, животът им бе навлязъл в друго, зловещо измерение. Със своите четирийсет етажа и хиляда апартамента, супермаркет и плувни басейни, банка и начално училище – всички те на практика изгубени в небесата – небостъргачът предлагаше предостатъчно възможности за конфронтация и насилие. Собственият му апартамент, гарсониера на 25-ия етаж, бе последното място, което Лейнг би посочил като арена за начало на схватките. След своя развод той бе купил тази безбожно скъпа килийка, свряна почти наслуки в извисилата се като планина фасада, специално с цел да намери мир, покой и анонимност. Затова бе странно, че въпреки всичките му усилия да се отдели от своите две хиляди съседи с техните тривиални ядове и разпри, съставляващи целия им социален живот, първото по-значимо събитие се бе състояло именно тук, на този балкон, където сега той клечеше край огъня от телефонни указатели и похапваше от печената задна четвъртина на немската овчарка, преди да се отправи за лекцията си в медицинския факултет.
Из „Небостъргач“, Дж. Г. Балард. Издателство Colibri

Страстната седмица отмина, но страстите около новия софийски небостъргач Парадайс тауър — не. Усещането е, че всичко вече е казано. В социалните мрежи се споделят статии, статуси и подписки, интервютата в сутрешните блокове са в разгара си, в професионалните гилдии се оформят лагери. И така трябва да бъде — по въпроса за софийските небостъргачи трябва да се говори още много и редовно. Защото Великден може и да е отминал, но тауърът ще стои дълги години на софийския небосклон. И няма да е сам.

Предисторията накратко.


Визуализация на приетия РУП за нов небостъргач в Лозенец. Изображение: Борислав Загорски

През 2016 г. проектът за нов работен устройствен план (РУП), който да позволи изграждането на 215-метрова кула до мол “Парадайс” в софийския квартал Лозенец, пристига за подпис на бюрото на новия главен архитект на София Здравко Здравков. Височината е базирана на вратичка в чл. 27, ал. 3 от ЗУТ и по-точно на тълкуването му от един заместник-министър преди 10 години, че имот, който граничи с 3 или повече улици може да бъде застрояван неограничено в плътност и височина, независимо какво предписва устройствения план на София. Този т.нар. “казус НИКМИ” даде зелена светлина на първите високи чудовища в софийското небе — трите небостъргача до НДК, и отвори кутията на Пандора за всички останали.

Проектът за “Парадайс тауър” е връщан за преработка неколкократно.

През декември 2016 г. Общинският експертен съвет по устройство на територията изисква обосновка на височината, силуета и трафика, който би генерирала такава сграда на това място. През януари проектантите представят исканото и експертният съвет пуска проекта.


Обемното проучване от проектантите Проарх през декември


“Pimp-нати” визуализации на същото, които вече циркулират през април

На 22 февруари проектът минава без особени проблеми през Комисията по градоустройство към СОС (8 гласа за и 3 против) и е включен като точка в дневния ред на заседанието на общинския съвет от 23 февруари. Вследствие на острата реакция на няколко общински съветници срещу бъдещия небостъргач, точката отпада от дневния ред. Изборите естествено отлагат спорния казус, който обаче се завръща в дневния ред веднага след приключването им.

На 6 април, в рамките на едно бурно заседание на СОС, проектът е одобрен с гласовете на ГЕРБ, ВМРО и Атака. (Това заседание заслужава отделна статия, роман или поне фейлетон. В рамките на 3 часа, докато ядат солети, надвикват се и цъкат във Facebook, общинските съветници гласуват 67 (!) точки, включително референдума за Младост, съдбата на няколко важни културни проекта, ремонтирането на съблекалните на стадиона в село Негован, финансирането на нови спортни площадки в село Кътина и село Кубратово и… небостъргача “Парадайс тауър” в Лозенец. Записът от заседанието си струва всяка една минута, а обществото ни дължи много на общинския съветник Иво Божков, който излъчва наживо и нагледно ни демонстрира що е то демократична прозрачност и как тя трябва да се прилага у нас).


Как гласуваха общинските съветници по казуса с небостъргача до мол “Парадайс”. Съветниците в сиво не са гласували, част от тях обаче са присъствали на заседанието. Илюстрация: Войслав Тодоров

Сега, преди да кажем защо този небостъргач е проблем, трябва да си отговорим на няколко въвеждащи въпроса.

Защо по света се строят небостъргачи?

Защо небостъргачите бяха символ на прогреса?

Защо днес те НЕ са символ на прогреса?

И накрая:

Защо в България се строят небостъргачи?

И готова ли е София за небостъргачи?

Защо по света се строят небостъргачи?

В архитектурния свят сме свикнали да приемаме небостъргачите за триумф на строителната мисъл над ограниченията. Небостъргачите демонстрират, че човекът е способен да измисли конструкция, която да преодолее възможното, да предизвика природните сили, да стигне небето и, за разлика от Вавилонската кула, да оцелее за дълго.

Съвременният небостъргач става възможен в края на ХIХ в. благодарение на две технологични открития: металната конструкция и асансьорът. И се превръща в манифест на капитала, който изстисква максимума от едно парче земя.

И тогава, и сега небостъргачите се строят по три основни причини:

От необходимост. Защото няма достатъчно място и/или земята е скъпа (Манхатън, Япония, Хонг Конг)

От амбиция. Защото трябва да се направи невиждана досега сграда, която да вдъхнови, възмути, предизвика, но във всички случаи да развълнува света

От комплекс за малоценност. Защото трябва да се направи поредната най-висока сграда, която да покаже, че и ти си по нещо най- на света (Азия, Близкия изток)

Защо небостъргачите бяха символ на прогреса?

Независимо от горните неособено благородни причини, небостъргачите за дълго бяха символ на прогреса. Те предлагаха утопичен урбанистичен модел за вертикален град, град на бъдещето, който да събира в себе си всички функции, необходими на съвременния човек. Тази утопия бе в унисон с бурното технологично развитие на ХХ в., когато нищо не беше невъзможно и човечеството беше заето да завладява Космоса, да преодолява скоростта на звука с пътнически самолети, да мечтае за Plug-in Cities, Walking Cities и Clusters in the Air.

А когато в играта влиза и свободният пазар, небостъргачите започнаха да доминират небето в центровете на повечето големи градове по света. За добро или лошо.

Защо обаче днес небостъргачите не са символ на прогреса?

Всички високи сгради по света си приличат. В огромната си част те са безадресни кутии с най-разнообразна форма, които често нямат нищо общо с характера на града, в който се намират. Отделно, хората постепенно се умориха от утопични мечти. Идеалният град на бъдещето, в който всичко е възможно в една висока мегаструктура, се превръща в ужасяваща антиутопия, която никой не иска. Хората си искат павираните улички, редиците стари къщи, парковете, назъбения силует с църковни кули, малките площадчета, човешкия мащаб.

Днес истински прогресивната архитектура е онази, която им дава точно това – усещането за нормален живот. А истински успешният предприемач е онзи, който печели не от високи кули с неприлична форма, а от хоризонтални структури с богата и обмислена функция, които безконфликтно се вплитат в съществуващия град, без да го доминират или задушават.

И сега въпросът е:

Защо в София тепърва започват да се строят небостъргачи?

Честно, ние нямаме отговор на този въпрос. В София и около нея място очевидно има достатъчно. Земята не е скъпа (в сравнение с Манхатън или Токио). Шансът да построим най-високата сграда в света е пренебрежимо малък, а вероятността това да бъде невиждано архитектурно постижение клони към нула (и построените досега у нас небостъргачи го доказват).

Единственият възможен отговор е убийствено прозаичен – извличане на максимална печалба от минимален терен. Чак ни е срам да го напишем.

Всъщност така е било още в зората на небостъргачите, в развиваща се Америка в началото на ХХ век. После градските управи, под натиска на обществото, налагат редица правила с цел високите сгради да не пречат на нормалния градски живот.


Първите регулации за новостроящите се небостъргачи са били въведени точно преди 100 години, през 1916, в Манхатън

През последните 15 години Лондон например въвежда поредица от мерки за контрол върху новостроящите се небостъргачи. Коридорите със защитени гледки са важна част от тях. Те ограничават разполагането на високи сгради на пътя на гледката от и към ключови за града забележителности като St Paul’s Cathedral, Tower of London, редица монументи.

Това обаче не помага особено на града. Днес английските архитекти с раздразнение наричат Лондон новия Дубай.


Зоните със защитени от високи сгради гледки към St Paul’s Cathedral

Кое не е решение на проблема с небостъргачите в София


Карта на СМФ зоните (или местата без ограничения за котата корниз) в действащия общ устройствен план на София. Гледайте частите, оцветени в плътно, ярко розово. Източник: Софпроект ОГП и НАГ

Циркулират две основни групи от вероятни решения.

Първото твърди: небостъргачите се появяват на местата в София, където устройственият план на града е предвидил вторични градски центрове. Всичко е въпрос на градоустройство. Моделите, които виждате, са само разрешен застроен обем, може да не се застрои целият, може да поканим някой готин архитект да направи супер як небостъргач (примерно в Лозенец, в дупката до мола).

Вторични градски центрове обаче могат да се правят не само вертикално, това първо. И второ, шансът да получим висока сграда с хубава архитектура, дори и от стархитект, си е руска рулетка. Може да се окажем със сграда-икона, а може и да изхарчим много пари за пълен провал.


Небостъргачът 432 Park Avenue в Ню Йорк на Рафаел Виньоли е елегантна вертикална интерпретация на манхатънската мрежа


През 2015 т.нар. Walkie Talkie (небостъргачът най-вдясно на снимката) в Лондон, на същия архитект Виньоли, е определен за най-лошата сграда във Великобритания. И с право

Другото решение твърди:
Инвеститорите във високи сгради трябва да си платят по-високата социална цена. Трябва да плащат по-големи такси, трябва да предвидят обществено достъпни зони, трябва да облагородят средата около себе си, трябва да отделят в сградите място за детски градини, библиотеки и прочие.

Това се практикува в другия свят, действително (макар сп. “Ню Йоркър” често да излиза с подигравателни статии колко формално поредният инвеститор е отделил 500 кв м за недоослънчени общински жилища с ужасен отделен вход като за хора втора ръка). Има по-голям проблем обаче. Колкото и висока социална цена да е платена, тя ще облагодетелства много малка част от жителите на града. Останалите ще трябва да се примирят с (нескопосания) силует на поредния небостъргач пред прозорците си и да преглътнат поредната транспортна тапа в София.

Кое би могло да бъде решение

Първият вариант е създаване на система от защитени гледки (по примера на горепоказаните protected views в Лондон, Сан Франциско и др.) и правила колко и къде могат да се появяват високи сгради в София. Това автоматично води до ревизиране на зоните с неограничено по височина строителство от действащия устройствен план на града.

Вторият вариант е да се прецени дали София изобщо е готова за небостъргачи и имат ли те място в града ни. Какви са капиталите, които идват с тях, и доколко са ключови за икономическото развитие на града. София е град със собствен характер и, да си го признаем, без особена култура на високите сгради. Да я обсипем рязко с небостъргачи без наличието на градоустройствен и инфраструктурен капацитет, който да ги поеме, е като да пуснем шанхайски космати раци в Темза (по сравнението на един английски журналист). Ще изядат всички местни видове без остатък.

За финал

Tози финал не е оптимистичен. Съсипващо циничен е фактът, че Столична община сключи договор с датския урбанист и радетел за “човешки” градове Ян Гел, приветства с възторг неговите експерти в края на март и само една седмица по-късно гласува с мнозинство подробен устройствен план, с който разреши най-високия досега небостъргач в София. Наясно сме, че всичко е “законосъобразно” и администрацията в НАГ е нямала законен начин да спре тази строителна инициатива.

Но някой трябва ясно и отчетливо да каже кога един (лобистки) закон работи за града и кога за нечии съмнителни интереси. Една от добрите инициативи на новия главен архитект се нарича Визия за дългосрочно развитие на София. Искрено се надяваме, че тази Визия не е пореден трик за “приласкаване” на критиците на Общината и тяхното укротяване в комитети и анонимни работни групи. Защото именно Визията трябва да зададе правилата, по които ще се развива градът ни през идните десетки години. И това неминуемо включва глава за небостъргачите.

Само да припомним. Ян Гел не е против небостъргачите в южната част на София. Ян Гел е против небостъргачите въобще.

Свиване

Великденски… антибиотици, Част II  

Десетки животи преминават през ръцете и сърцата на д-р Маринчева и д-р Илиева всяка седмица в клиника Франциска. Тук е втора част от приятелите, с които искаме да ви запознаем като най-емблематични – една всъщност съвсем не-голяма част от душите, чийто живот спасява помощта ви всеки ден в приют Фермата.

Нашият най-зъл враг – дирофиларията

Нали обезпаразитявате редовно кучетата си и за дирофилария? Необходимо е всеки топъл месец да им давате ивермектин през устата, ако не знаете как – можете да прочетете ТУК. Това е коварен и смъртоносен сърдечен паразит, разпространил се в България много сериозно в последното десетилетие чрез ухапвания от комари. Много лекари все още не знаят, че е толкова често срещан, а препаратът за лечение дори още не е регистриран в страната ни.

Уви, на кучетата никой не им е казал, че в България нямало дирофилария и влизат едно след друго при нас със смъртоносния паразит. А лечението е сложно и за голямо съжаление – твърде скъпо.

IMG_9730 IMG_9734

Милата Рошка е изхвърлено домашно кученце. Добри хора я прибраха и подготвиха (с ваксинки) преди да може да дойде във Фермата. За съжаление – още на входа, бързият тест изясни страшната диагноза – червеи в сърцето.

 

IMG_0057 IMG_0056

Познавате прекрасния Били от улицата пред приюта. Беше кучето-пазач на един от имотите зад нас, а когато го продадоха – остана вързан. Пуснахме го, ваксинирахме го, хранехме го, завъртя се – разкошен добряк, но един от толкова много. Справяше се и вероятно щеше да остане навън, ако не бяхме видели съмнителни хора да го влачат с каиш неясно накъде. Спряхме ги, взехме го, уви… оказа се, че има нужда от много повече от подслон – Били е с дирофилария.

За съжаление, въпреки че и двамата са в лечимия етап на заразата, все още не сме намерили спонсори за леченията на Били и Рошка. Започнахме ги на пре-медикация (лечението от дирофилариоза изисква дълъг курс антибиотици преди започването на същинската терапия с имитицид, а след него има едномесечно проследяване и допълнителни лекарства).

IMG_9737

Можете ли да помогнете, дори да е със съвсем малко?
Нужните за Били средства за имитицид са 166лв;
Нужните за Рошка са – 124лв.
Отделно пре-медикацията на двамата ще струва на клиниката около 220лв. Отчаяни сме. Имаме толкова много животни в беда, просто няма какво да заделим за тези двамата. Молим ви – дарете трошичка за тях, ако можете.

За Рошко и Били това е разликата между живота и смъртта…

cveta1 IMG_9694

Баба Цвета и добрата Кара бяха на опашката преди Роши и Били. За съжаление, не можахме да направим нищо за Цвети – възрастна, в много напреднал стадий на дирофилариозата, тя вече беше на прага на силите си, когато стигна до нас.

IMG_9840 IMG_9841

Дебеланката Кара, със същата диагноза, но в по-добро общо състояние, има приятели, които плащат лечението и и се лекува на място. Стискайте и палци, остава малко от лечението и.

Бенджамин

IMG_9673 IMG_9897

Бонбон и половина… Крастав, хърбав, натирен отвсякъде, ама само какво настроение:
Ура – храна! Ура – човеци! Ура – кучета! Ура – бокс със креватче! Ура – жив съъъъм! Такъв един Бенджи – незначителен и страхотно умилителен.

IMG_9910 IMG_9907

Освен демодекозната краста, която го е оставила без козина, малкият си носи и стомашно-чревно пакетче проблеми. Къпем го, седи в изолация, пие антибиотици, в някои по-неприятни дни е и на системи, но като цяло – смята да се закрепи и да стане най-прекрасния добряк на терена. Пу, пу!

Ах, тези бебета

Кучило с изоспори, кучило с ентерит, кучило с коронавироза… познатата картина в карантинните ни отделения. Фермата е единственият приют, който приема кутрета, а работата с тях си е работа за една цяла отделна институция…

IMG_9760 IMG_9759

Тези мъници са късметлии. Стотици и хиляди дребосъчета като тях, изхвърлени от безотговорни човеци, гаснат по улиците на страната ни от глад, травми и болести. Масовата кастрация на дворните женски е единственият начин да се преодолее този проблем. Уви, и този месец кастрирахме твърде много бременни животни… Не чакайте да стане твърде късно, приятели, в София вече има много възможности за безплатни и субсидирани кастрации.

IMG_9758 IMG_9754

Тази мила възрастна госпожа намери помощ във последния възможен момент – доведоха ни я с пиометра на ръба на разкъсването. Пиометрата е възпалителен процес, при който матката се пълни с гной – развива се за броени дни и може да бъде смъртоносна.

IMG_9743 IMG_9742

За късмет на баба, д-р Маринчева и д-р Илиева успяха да я кастрират малко преди да се случи най-лошото. Ако успее да се стабилизира (а тя ни е обещала), ще може да изживее спокойно старините си. Кастрацията е единственият начин да подсигурите на женското си куче живот без опасност от пиометра.

Отвъд дъгата

Всеки път изненадваме контролните органи с месечните си отчети, защото с стремим винаги в графата „Евтаназирани и умрели“ да се мъдри една дебела нула. За голямо съжаление този месец баба Цвета не беше единственият другар, с който се сбогувахме за последно.

 

IMG_9981

Не можахме да помогнем и на горката черна котка Елиза – донесоха баба в твърде тежко състояние – с огромни тумори на млечните жлези и много отслабнала. Д-р Илиева и д-р Маринчева направиха всичко по силите си да и дадат още малко време живот, но за съжаление Елиза нямаше достатъчно сили да се пребори.

Ще се видим отново, мили дечица. И там вече ще тичате на воля, и ще мъркате, когато ви погалим…

IMG_9494

Последните резултати, които чакахме за котенцето Дафне, дойдоха като страшна вест. Причината за нейното състояние се оказа много агресивен злокачествен тумор. Трябваха ни наколко дни, за да се разделим, но накрая намерихме сили да я пуснем.

Почини си, мило момиченце, и ни изчакай там недалече от входа, няма да се забавим твърде и ще бъдем заедно пак, ти си наша и ние сме твои, отиде си обичана, мила Дафни.

Шепа живот от кофата

Колкото и болка да видят очите на човек, няма как да свикнат на гледката на новородени бебета в контейнера с боклук. Откъснати от майка си часове след раждането (с още мокри пъпни връвчици), тези дребосъчета са се озовали в найлонов плик сред отпадъка на човешкия живот още на първия си ден в този свят.

IMG_9771 IMG_9769

Какво можем да направим с новородени котета в приют с 200 кучета? Кой ще се заеме да ги храни и изхожда по 8-10 пъти в денонощието? Да ги топли, да ги масажира, да следи как растат..? Кой… Дими:

IMG_9787 IMG_9792

Шансът на мъничетата не е голям, но все пак – го има. И Дими е твърдо решена да им го осигури. Стискайте палци на четирите дребосъчета и на тяхната нова мама – Дими. Предстоят им три седмици борба, докато стигнат сигурната зона на безгрижното детство. Дано имат силите да се преборят!

IMG_9776

Поздрави от Очко

18012602_1985777374989756_846894697_o 18042976_1985777371656423_655188850_o

Операцията на коляното на Очко трябваше да изчака да минат празниците.
Стискайте му палци за бързо възстановяване!

Свиване

Samsung премахна възможността бутонът Bixby на Galaxy S8 да се използва за друго  

Samsung премахна възможността бутонът Bixby на Galaxy S8 да се използва за друго
Galaxy S8 все още не е излязъл на пазара, но вече беше открит начин да се промени функционалността на новия…
Свиване

Двойна камера Samsung вероятно ще вгради в Galaxy Note 8  

Двойна камера Samsung вероятно ще вгради в Galaxy Note 8
Galaxy S8 е едно от най-напомпаните с екстри устройство, което обаче се отличава от актуалните флагмани на конкуренцията с липсата…

април 17, 2017

Свиване

Как научих дъщеря ми да кара велосипед с педали  

детски велосипед drag alpha 20 какво колело да избера за подарък
Благодарение на колелото за балансиране Kiddimoto, сега сами караме велосипед без помощни колелца

Всичко започна през есента на 2013г. когато двегодишната ми дъщеря  получи първото си детско колело. Дървено колело за баланс и детска каска на пастелни точки.

Есенните дни бяха кратки, а топлите слънчеви лъчи твърде оскъдни, за да може забавленията навън да продължават по-дълго, съответно и с дъщеря ми да отделим повече време да свикнем и научим да караме колелото. А и както знаем, децата са различни, а моята е зодия телец, съответно борбата с "Не мога!" е дълга!

Въпреки, че Стела от две годишна кара тротинетка с три колелца, избраното балансиращото колело й се опъна и едва през лятото на 2014 даде по-силни сигнали, че ще го кара повече. Тогава вече тригодишна, колелото й беше таман за ръстта й. Началото беше смешно - колелото между краката й, върви и се влачи като пате, а когато седне на седалката и започне да се избутва с крачета, все нещо друго й пречеше, за да продължи по-напред. Характер!

Не съм я карал насила да кара колелото, но се стараех с някакво постоянство да не се отказва от най-малката трудност. За това и през 2015г., вече на 4 годинки, балансиращото колело Kiddimoto беше любимата й играчка за разходки навън. Разбира се и тротинетката. Редувахме ги.

През лятото на 2016г., или почти три години от както имаме баланс колелото, Стела го караше с увереност, спускаше се по нанадолнищата, влачихме го къде ли не. Тротинетката й вече беше по-ниска, а колелото в идеални пропорции с тялото й. Задължително условие, за да кара колелото си беше да си слага каската. Това, че тя е в същия дизайн като колелото си беше предимство, за да не мрънка, а и всички знаем момичетата как се възхищават от красивите неща, които си допадат. Kiddimoto предлагат голям избор от детски каски и вело аксесоари в същия дизайн като баланс колелото. Тук може да си изберете колело за 3 годишно дете: http://kiddimoto.bg

Стела и спускането й с баланс байка, август 2016


През есента на 2016г. видимо колелото нямаше как да порасне повече и си личеше, че й е малко. Стела вече е 117см, краката дълги и колелото е на доизживяване.

Нарочно ги пиша тези неща, защото през тези няколко години, когато тя кара колелото си, а ние го носихме навсякъде, детето свикна с движението, разви самоувереността си да се спуска и да кара бързо, балансирането беше овладяно на 100%.

На няколко пъти ходихме при Нико Байкс, за да се запознае на място истинските детски велосипеди с педали. Въпреки, че изложените модели са с помощни колелца, тя знае, че това е бебешко. Вече почти шестгодишна, Стела много повече разбира, даже твърде много, за да започнеш да внимаваш какви ги говориш.

Първоначално мислех да й вземем 18 цолово Drag Rush, но подарък за Коледа й се размина и изборът на колело остана за тази година.

Разликата между детските велосипеди Drag Rush и Drag Alpha е основно в използвания материал за изработката на рамката и вилката. При Drag Alpha това е алуминий, а разликата в теглото със стоманената рамка на Drag Rush при 20 цоловите колела е най-осезаема. Около 900 грама. Сега мога да си нося Drag Alpha с една ръка по същия начин както носих дървения баланс байк Kiddimoto. Препоръчват Alpha за дете с ръст между 118-130см. Ние сме в долната граница.
Сигурно има и други разлики, но не са от някакво съществено значение. Цената не я коментираме. Все пак това е първия велосипед на детето!

Да си дойдем на думата за събитията от преди една-две седмици, когато Стела започна да кара колело. Взехме го от магазина в петък, тъкмо преди да затвори, и веднага отидохме да караме на близкото баскетболно игрище. В началото оставих Стела да свикне с пропорциите, защото разликата с баланс колелото е огромна - от 12 цолови на 20 цолови гуми - изобщо не е малко.
Съдействах й с качването на седалката, защото премята краче над задната гума. Честно казано в тези минути й помагах като задържах колелото за дръжката отзад на седалката, и помагах с кормилото. Само и само, за да свикне с конструкцията на колелото. Забелязах обаче нещо - затрудняваше се с педалите. Паднахме, докато слизаме, и трябваше да спрем. До утре. 30 минути каране.

В съботния ден първата ни работа след закуска беше да излезем да караме колело. Моите инструкции бяха да си намести десния педал, да си сложи крачето на него, да натисне и завърти. Лявото й краче трудно срещаше левия педал и в началото й давах възможност да си намести краката преди да се засили добре. Борих се с нейното "Не мога!", и успях да я преборя. В този ден се научихме да караме сами колелото и да правим кръгчета. Придържах я от време на време за гръбчето, колкото да усети, че има нещо, което я подкрепя. Трудно тръгвахме. Трудно спирахме. Натискахме лесно лостчетата на спирачката. Никакъв проблем с балансирането. Вече знаете защо. 45 минути каране.

Неделя. Психологическия момент беше дали й държа седалката, за да може да тръгне. Ами не, не я държах, но ръката ми беше в такава позиция, все едно я държах. Вече овладя наместването на педалите и тръгването, макар че още малко й трябва. 17 минути. Сами тръгваме, сами караме, сами спираме. Това е! Готови сме да излезем на разходка в Морската градина във Варна.

Вече се е научила сама да кара розовия си велосипед


Умението да пази равновесие върху колелото беше развивано през тези няколко години, когато за възрастта на дъщеря ми най-разумно беше да кара балансиращо колело, защото е леко, защото е елементарно, защото се задвижва и спира по естествен начин. Kiddimoto колелото изигра своята роля в нейното израстване и съм благодарен, че за нейната възраст и в нейното време има такива играчки.
Свиване

Най-доброто мече в цял свят  

Историите за Мечо Пух и неговите приятели от Голямата гора са от онези, които живеят вечно. Те са универсални и колкото и поколения да се сменят, най-доброто мече в целия свят продължава да радва големи и малки читатели. 90 години след излизането на „Мечо Пух“ от А. А. Милн Голямата гора е все така привлекателно място за любителите на простички житейски мъдрости и за онези, които вярват в приятелите и в доброто. Преди време ви разказахме за продължението на оригиналната история, написано от Дейвид Бенедиктъс със заглавие „Завръщане в Голямата гора“. В него художникът Макс Бърджес беше сътворил страхотни илюстрации в стила на Ъ. Х. Шепард, обезсмъртил образа на Пух и неговите приятели преди близо век. Ето че е време и за второто официално продължение на историята, отново с логото на изд. „Егмонт“ „Най-доброто мече в целия свят“.

Книгата е дело на четирима автори – Пол Брайт, Брайън Сибли, Джийн Уилис и Кейт Сондърс, и се състои от четири различни истории за всеки сезон от годината. Мястото, разбира се, е добре познатата на всички Голяма гора, а героите са същите – вечно тъжното магаренце Йори, плашливото животинче Прасчо, многознайкото Бухала, игривите Кенга и Ру, забързания Зайо, подскачащия Тигър и, разбира се, добрият стар Пух. Четенето на всяка от историите е като истинска терапия – зачиташ се и изключваш от забързаното ежедневие, намаляваш оборотите до минимум и се потапяш в прекрасния свят на Голямата гора. Там понякога дебне дракон сред есенните листа, а първият сняг може да доведе неканен и необичаен гостенин… напимер пингвин. Там понякога пролетта кара дори Йори да се усмихне, заблуждавайки всички, че има друго магаре в гората. А най-забавно е, когато всички заедно, с огромен ентусиазъм тръгнат на приключение в търсене на нещо абсурдно. Не си мислете, че Голямата гора е източник само на щастливи емоции и глъчка. Там може да има неща, които плашат… е, поне малки животинчета като Прасчо. И непознати неща, които озадачават. Мда, пак Прасчо. Но винаги се появява решение на всяка ситуация, а за капак – и гърненце с мед. Или две. Или няколко. А когато нещо непознато и неразрешимо развълнува нашите приятели, идва Кристофър Робин, който с обич разкрива загадките пред своите любимци. Да, всяка история си има своя Кристофър Робин. А аз се замислих как някога виждах себе си в образа на Йори – интровертен, малко тъжен може би… Сега… Сега ситуацията е различна. Вече съм Кристофър Робин.

Знаете ли, чудесно е да бъдеш Кристофър Робин за някого!

Благодарности на „Егмонт“, които отключиха красиви емоции с това издание.

Публикувано от Георги


Filed under: Детски, Приказки, художествена
Свиване

Софийска премиера на „Опити за еволюция” от Христо Мухтанов  

Корицата на книгата       Книгата, за която Георги Гаврилов писа „[…] в своята „Опити за еволюция” Христо Мухтанов отбягва безпредметното сближаване с тематиките и подходите на масовото съвременно писане, картините, фигурите, които изважда от прахта на най-тихия зимен апартамент, не са ярки и привличащи погледа само с цвета си, напротив, тяхната изначална мимикрия, камуфлаж за сливане с нищото, им налага пастелност на гамите, бледност във визуален аспект, подобно статуята на сфинкс или пирамида, но също по техен пример, отказали се от кича и атракцията, стиховете на Христо позволяват да останеш взрян в тях заради друго, което казва повече, отколкото писъкът на един отровен цвят.” ще бъде представена във вторник, 18.04.2017 г., в „+това“ (София, ул. Марин Дринов“ 30), от 18:30 часа, с гласовете на Христо Мухтанов, Анна Лазарова, Антонина Георгиева, Валентин Дишев, Георги Гаврилов, Наталия Иванова

Христо Мухтанов в „Кръстопът” и в DICTUM.

Свиване

Apple е получила разрешение да тества самоуправляващи се автомобили в Калифорния  

Apple е получила разрешение да тества самоуправляващи се автомобили в Калифорния
Apple е получила разрешение от властите да тества самоуправляващи се автомобили по обществените пътища в Калифорния, става ясно от публикувана…
Свиване

Samsung подготвя Active версия на Galaxy S8  

Samsung подготвя Active версия на Galaxy S8
Традиционната подсилена версия на флагманите Galaxy S на Samsung няма да подмине и тазгодишния модел S8. Т.нар. Galaxy S8 Active…

април 16, 2017

Свиване

Усмивки от Старите Ленти 8  

Семейно след празничния обяд разглеждахме стари снимки. Избрах селектирано изображения с пика на моя милост от невръстните ми житейски години.

DSC_0513.JPGDSC_0514DSC_0515.JPGDSC_0516.JPGDSC_0517DSC_0518DSC_0519.JPG


Свиване

Честито Възкресение Христово!  

Бъдете здрави, обгърнати и изпълнени с много любов, божия светлина и благодат!

DSC_0512

Като малък много често ме водеха на Рилски манастир.


Свиване

Усмивки от Старите Ленти 7  

DSC_0511

Новата закупена скъпоценна придобивка в действие. Годината е 1976-та.


Свиване

От Старите Ленти 3  

DSC_0510
Военния клуб вдясно, градинката Кристал отпред на стара София.

DSC_0509

Дядо ми Ценко Иванчев.


Свиване

Подмяна… лека-полека  Точно на 16 април, рано-рано, БНТ е поканила професор Аксиния Джурова, секретен сътрудник на Генералния щаб на армията и щерка на ген. Добри Джуров. Професорката обяснява какъв празник е Великден, как съпреживяваме страданията на Спасителя, как водила внука си в храма и какво й казал той…
Умилително.
Щерката на генерала, който беше дясната ръка на Тодор Живков, който беше гарант за запазването на народната власт – властта на БКП, сега станала духовна и вярваща, практикуваща християнка!
Колко е хубаво да направим народната памет още по-къса, да заличим като с бял коректор всичко неудобно от миналото!

април 15, 2017

Свиване

Топмоделът HTC U се появи в първи изображения  

Топмоделът HTC U се появи в първи изображения
Ето го и него - флагманът на HTC за 2017 г. за първи път дефилира пред нас в ясни изображения.…
Свиване

Номинирани за Аскеер 2017  

По традиция номинациите и наградите Аскеер са по-авторитетните и изпълнени със смисъл, създадени с повече умисъл и с жури, което е по-прецизно и взискателно, с по-добър вкус към представленията. Отделно, че и самата церемония е по-впечатляваща. Ето и тазгодишните номинирани:

Изгряваща звезда

 1. Боян Крачолов, Димитър Крумов и Иван Николов за „Това НЕ Е Хамлет“, авторски спектакъл на Боян Крачолов по текстове на Шекспир, Бекет, Молиер, Мигел де Сервантес, Том Стопард, Петер Вайс, Мюлер, Калдерон и други, Театрална работилница „Сфумато“
 2. Весела Василева за „Великденско вино“ от Константин Илиев, постановка Весела Василева, Общински културен институт Театър „Възраждане“
 3. Каталин Старейшинска за ролята на Роберта в „Дани и дълбокото синьо море“ от Джон Патрик Шанли, постановка Ованес Торосян, Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив

Поддържаща мъжка роля

 1. Ивайло Христов за ролята на Лебедев Павел Кирилич в „Иванов” от Антон П. Чехов, постановка Стефан Мавродиев, Младежки театър „Николай Бинев“
 2. Йордан Ръсин за ролята на Телегин във „Вуйчо Ваньо“ от Антон П. Чехов, постановка Григор Антонов, Общински културен институт Театър „Възраждане“
 3. Цветан Алексиев за роляите на Йоан Кръстител в „Последно изкушение” от Никос Казандзакис, драматургична версия Веселка Кунчева и Ина Божидарова, постановка Веселка Кунчева, Народен театър „Иван Вазов“

Поддържаща женска роля

 1. Ивана Папазова за ролята на Икония във „Вълци“ по „Трънски разкази“ от Петър Делчев, постановка Диана Добрева, Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив
 2. Станка Калчева за ролята на Дора Странг в „Еквус“ от Питър Шафър, постановка Стайко Мурджев, Младежки театър „Николай Бинев“
 3. Ива Тодорова за ролята на Еколожката в „Добре дошли в България“ от Здрава Каменова и Гергана Димитрова, постановка Гергана Димитрова, Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура „36 маймуни“ в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс – НДК

Моите адмирации за Станка Калчева, наистина изключителна роля, но фаворитът ми е Ивана Папазова с малката ѝ, но запомняща се роля във „Вълци“. Дори и само заради монолога ѝ си струва да се гледа цялото представление.

Сценография

 1. Мариета Голомехова за „Последно изкушение” от Никос Казандзакис, драматургична версия Веселка Кунчева и Ина Божидарова, постановка Веселка Кунчева, Народен театър „Иван Вазов“
 2. Свила Величкова за „Малката морска сирена“ от Катрин Ан по приказката „Малката русалка“ от Ханс К. Андерсен, постановка Василена Радева, Театър „София“
 3. Юлиана Войкова-Найман за „Майстори” от Рачо Стоянов, постановка Петринел Гочев, Народен театър „Иван Вазов“

„Последното изкушение“!

Костюмография

 1. Мира Каланова за „Влюбеният Шекспир“ по сценарий на Марк Норман и Том Стопард, постановка Пламен Марков, Театрално-музикален продуцентски център – Варна, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“
 2. Свила Величкова за „Малката морска сирена“ от Катрин Ан по приказката „Малката русалка“ от Ханс К. Андерсен, постановка Василена Радева, Театър „София“
 3. Юлиана Войкова-Найман за „Майстори“ от Рачо Стоянов, постановка Петринел Гочев, Народен театър „Иван Вазов“

Театрална музика

 1. Петър Дундаков за „Еквус“ от Питър Шафър, постановка Стайко Мурджев, Младежки театър „Николай Бинев“
 2. Петя Диманова за „Вълци“ по „Трънски разкази“ от Петър Делчев, постановка Диана Добрева, Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив
 3. Христо Йоцов за „Анна Каренина“ от Лев Н. Толстой, постановка Николай Поляков, Театър „София“

Музикалната картина на „Вълци“ ме подразни – прекалено силна и натрапчива, като някакво уродливо съчленение към представлението, а не в хармония и единство.

Водеща мъжка роля

 1. Владимир Карамазов за ролята на Ален Рей в „Богът на касапницата“ от Ясмина Реза, постановка Антон Угринов, Народен театър „Иван Вазов“
 2. Иван Юруков за ролята на Найден в „Майстори“ от Рачо Стоянов, постановка Петринел Гочев, Народен театър „Иван Вазов“
 3. Свежен Младенов за ролята на поп Кръстьо във „Великденско вино“ от Константин Илиев, постановка Весела Василева, Общински културен институт Театър „Възраждане“

Владо Карамазов. Колкото и да не го харесвам, тук е в силна роля.

Водеща женска роля

 1. Александра Василева за ролята на Анет Рей в „Богът на касапницата“ от Ясмина Реза, постановка Антон Угринов, Народен театър „Иван Вазов“
 2. Меглена Караламбова за ролята на Майката в „Разговори с мама“ по Сантяго Овес от Жорди Галсеран, постановка Венцислав Кулев, Театър 199 „Валентин Стойчев“
 3. Радена Вълканова за ролята на Вероник Улие в „Богът на касапницата“ от Ясмина Реза, постановка Антон Угринов, Народен театър „Иван Вазов“

Александра Василева. Заедно с Владо Карамазов са много добри тук.

Режисура

 1. Диана Добрева за „Вълци“ по „Трънски разкази“ от Петър Делчев, Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив
 2. Григор Антонов за „Вуйчо Ваньо“ от Антон П. Чехов, Общински културен институт Театър „Възраждане“
 3. Стайко Мурджев за „Еквус“ от Питър Шафър, Младежки театър „Николай Бинев“

Тук си избирам Диана Добрева, заради смелостта да направи всичко по този начин.

Най-добро представление

 1. „Богът на касапницата“ от Ясмина Реза, постановка Антон Угринов, Народен театър „Иван Вазов“
 2. „Великденско вино“ от Константин Илиев, постановка Весела Василева, Общински културен институт Театър „Възраждане“
 3. „Еквус“ от Питър Шафър, постановка Стайко Мурджев, Младежки театър „Николай Бинев“

От трите предложения „Богът на касапницата“ води убедително.

Съвременна българска драматургия

 1. „Добре дошли в България“ от Здрава Каменова и Гергана Димитрова (Независим проект на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура „36 маймуни“, постановка Гергана Димитрова, 5 май 2016 г., в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс – НДК)
 2. „Спасителят“, Комедия от Кирил Топалов (Драматично-куклен театър – Враца, постановка Васил Василев, 4 май 2016 г.)
 3. „Пробен срок“ от Николай Гундеров (Театър 199 „Валентин Стойчев“, постановка Тея Сугарева, 5 ноември 2016 г.)

ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС КЪМ ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО

Академия „Аскеер“ удостоява с Голямата награда ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС КЪМ ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУСТВО „АСКЕЕР 2017“ големия български драматург КОНСТАНТИН ИЛИЕВ

Свиване

HTC One X10 с официален дебют - обещава до 2 дни живот с едно зареждане  

HTC One X10 с официален дебют - обещава до 2 дни живот с едно зареждане
Бързичко след изтичането на информацията и снимките за HTC One X10 смартфонът вече официално е факт. Устройството предлага голям метален…

април 14, 2017

Свиване

Приключи вливането на blizoo в Мобилтел  

Приключи вливането на blizoo в Мобилтел
Мобилтел обяви, че на 12 април 2017 г. е приключило успешно вливането на кабелния оператор "Близу Медиа Енд Броудбенд" ЕАД,…

април 13, 2017

Свиване

Великденски… антибиотици, Част I  

За нас е чест да ви запознаем с някои от пациентите, които намират помощ в нашата клиника Франциска тези дни – приятели, които не знаят, че е празник.

Добри сърца, които имат нужда от нас тук и сега, и я получават – във Фермата.

Йордан

Какво лежи на паважа? Бързия поглед преглежда – гума ли е… не, май е парцал… чакай… това е живо куче! Поне два дни е лежал така Йордан след изстрела, преди да го срещнем случайно:

йордан

Парализиран. Върти очички уплашено. До муцуната му – хляб.
Повече от хляб ще трябва, за да се подобри Данчо.
От многото сачми в тялото му – тази в шийния прешлен е най-страшна.
Болката е парализираща, но операция не може да има, Йордан е твърде стар.

12644_46886_4_s0 12644_46886_2_s0 12644_46886_1_s0

Д-р Маринчева и д-р Илиева не се отказаха, бориха се като лъвове за него. И тъкмо, когато изглеждаше, че нищо повече не може да се направи – Йордан направи първите си крачки. Трудни, болезнени крачки бяха това. И ги направи само заради нас, не че толкова искаше да живее, просто не можеше да ни разочарова.

IMG_9851 IMG_9853

След първите неуверени дни – дедко е вече на крака и надеждата се появява в очите му.
Има да върви още много преди да можем да кажем, че е добре. А и да си дядко в приют, със сума ти сачми в телцето не е точно „добре“. Но е много повече от това да си парализиран дядко на паважа.

IMG_9927 IMG_9929

Вярваме, че Йордан не е попаднал случайно на пътя ни – съдбата му е била да бъде щастлив. Възрастта не е престъпление.

Руска

IMG_9888 IMG_9920

И все пак… старост – нерадост. На края на силите си е горката баба Руска…

Кротката лисичка така и не успя да се възстанови след туморите, които д-р Маринчева и отстрани в началото на зимата. Въпреки, че операциите бяха успешни, тя вече няма енергията да се пребори. На тихо и спокойно е в клиниката, докторите я укрепват, гледачите я глезят, но тя се изправя все по-трудно.

15540884_10157905729435335_3873144301574082891_o vanka

Дъщерята на Руска – баба Ванка (двете бяха любимите кучета на възрастна госпожа), живее с Дедко и Сара в голямата сграда. Ако някой има място у дома за тихо и спокойно старо момиче – Ванка също е в залеза на живота си, а е истински добро сърце. Би било едно прекрасно чудо да прекара остатъка от живота си обичана и на меко…

Майра

Мама Майра е изхвърлена на улицата много бременна. Объркана и уплашена, тя намира добър човек, който я взима у дома. И след броени дни – кучетата в беда са вече 5. Момичето ражда 4 прекрасни бебчета в малкия апартамент, където живеят още 2 – при това стари и болни – кучета…

IMG_9697 IMG_9847

Приехме ги по спешност във Фермата. Мама – с инфекция, която вече е овладяна. Бебочетата – здрави, силни и лакоми – вече имат първа ваксинка. И мама Майра вече е добре  – започнахме отбиването на малките, кърми ги само сутрин и вечер.

IMG_9883

Най-хубавата новина е, че Майра вече има осиновители, които идват да я виждат всеки ден с малката си дъщеричка. Когато отбием малчовците и подготвим мама – тя ще си отиде направо у дома!

Рижко

Докараха младия Рижко жестоко нахапан. От сериозността на раните хората бяха заключили, че е нахапан от кучета. Истината е, че ако го бяха докопали кучета – нямаше да е с нас. Рижко е участвал в бой с друг котарак – борбата за продължаване на рода е страшна.

IMG_9915

Момчето беше прието с двойна херния и оток на меките тъкани. Вече е опериран, гълта антибиотици и се възстановява.

IMG_9917 IMG_2117 IMG_2118

Кастрацията е важна не само за бездомните котки – тя е живото-удължаваща и за бездомните котараци. Раните и заразите, които получават мъжкарите в борбата за размножаване често са много тежки и костват живота им.

Тошко

Страхотно върви възстановяването на Тошко след тежката ортопедична операция, която му подарихте. Вече е в края на щадящия месец и – в значително по-добро настроение!

IMG_9860 IMG_9950

Тошко е много нежно и добро момче, от най-милите. Който избере да го осинови ще се радва на един истински черен диамант.

Поздрави от бебетата в карантина

Както винаги – карантинните ни са пълни с изоставени бебчета.

IMG_9868 IMG_9871

Шушулки, родени в дворовете на безотговорни собственици на женски кучета-пазачи.

IMG_0001 IMG_9992

Невинни души, захвърлени по чукарите да оцеляват както могат. А те хич не могат.

IMG_0011 IMG_0007

Тези очички греят и ще продължат да го правят, защото ви има, приятели.

Прегръдки от 200 фермерчета!

(Част II ще публикуваме утре)

Свиване

Едно богоугодно дело  

Изт: Yambol-life 

Редно е по Великден, освен с ядене и пиене, да се заемем с едно богоугодно дело.

Преди време кметът на средно голямо българско село се свърза с мен чрез общи познати с конкретна молба. Молбата му беше да съдействам по някакъв начин, ако мога, за разгласяване на кампанията му в интернет за събиране на средства с цел изграждането на православен храм в селото. Жителите, каза ми той, са 100 % християни. Те никога не са имали собствена църква и отдавна мечтаят да се сдобият с такава.

Първоначалният ми импулс беше да откажа. Още един ангажимент към всички останали? Про боно? Първо, не съм много църковен. Второ, опитите да се надвикваш с милионите „викачи“ онлайн по повод поредната кауза са досадно и фрустриращо занимание. Пък и аз нищо не разбирам от уебдизайн. Нямам дори елементарни технически познания. Нямам профил във Фейсбук. Всъщност, нямам профил в нито една социална мрежа. „Едва ли съм най-подходящият човек за целта“, казах си.

Все пак, реших да преспя върху идята. Най-малкото, за да измисля някакъв културен начин да отклоня предложението.

На другата сутрин се събудих с мисълта, че всъщност мога да направя нещо повече от нищо за тези хора.

Знаех, че всяка помощ ще им е от полза. Е, да, щях да си разместя малко графика, но какво толкова?

Този път, за разнообразие, се фокусирах върху нещата, които имам, вместо върху нещата, които нямам:

– Имам този блог. Мога да споделя с вас;

– Имам дар слово. Мога да разпиша проблема с лекота;

– Имам необходимото време. Не съм чак толкова притиснат от дедлайни;

– Имам известен опит с WordPress. Нищо извън потребителските интерфейси, но все пак…

– Дойдоха ми и няколко практични идеи как да разпространя мълвата извън конвенционалните хипстърски методи като краудфъндинг и прочие…

Видях се с кмета, взех всичката документация, запознах се историята и ето, че две седмици по-късно, точно преди Великден, вече съм готов с моя нескопосан фрий уебсайт-тире-блог по въпроса:

http://hrambranishte.wordpress.com (отваря се в нов прозорец)

Прегледайте го, изчитането му отнема не повече от 6 минути и половина.

Вътре са цитирани трите начина, по които можете да помогнете.

Вече съм го индексирал в Търсачката, но не мисля, че това е достатъчно.

Бих искал повече от двама души да си го гледаме този адрес.

Ще прозвучи налудничаво, но Съдбата ми се отблагодари за ангажимента с подарък, който дойде съвсем неочаквано и тъкмо навреме. От съвсем друго място. Не съм учуден, тъй като знам, че изобилието се постига с даване. Може пък и вие да „намажете“ нещо, ако решите да ударите едно рамо. Само се закачам! Просто едно богоугодно дело по Великден…

Желая ви весели празници!

Тихомир Димитров 


Свиване

Apple тайно разработва свързана с диабета технология за Apple Watch  

Apple тайно разработва свързана с диабета технология за Apple Watch
Apple е сформирала таен екип от специалисти, разработващ нова технология за Apple Watch, която да следи постоянно нивата на кръвната…
Свиване

Рекордните предварителни поръчки на Galaxy S8 подсказват, че историята с Note 7 е добре забравена  

Рекордните предварителни поръчки на Galaxy S8 подсказват, че историята с Note 7 е добре забравена
Предварителните поръчки за новите топмодели на Samsung разбиват досегашните рекорди на компанията и са ясен знак, че потребителите са върнали…
Свиване

Samsung подгрява за премиерата на Galaxy S8 с атрактивна кампания във Великобритания  

Samsung подгрява за премиерата на Galaxy S8 с атрактивна кампания във Великобритания
Новият флагман на Samsung ще бъде на пазара до дни и за да научат всички за Galaxy S8, производителят стартира…
Свиване

Появи се изображение на предполагаемия Moto Z2  

Появи се изображение на предполагаемия Moto Z2
Наскоро @evleaks подсказа, че Lenovo подготвя новия си топмодел под името Moto Z2, а сега вероятно виждаме самия него. Устройството…

април 12, 2017

Свиване

Докато четях „Уолдън“ на Торо в парка днес  

Walden 1
(това е къщичката, която Хенри построи)
ми изчезнаха всички подчертавания, които бях направила до момента. Дали получавам някакъв знак? Използвам случая да препоръчам тази малка книжка, която е включена в сборника, към който давам линк. Ако ли пък някой я иска на английски, да се обади.
„Уолдън“ е разказ на Торо за двете години, които е прекарал в собственоръчно построена от него къща и се е хранил със собственоръчно отгледана от него храна. Освен че съдържа списък с всички разходи до цент, тя представлява най-вече размисли за това, което Торо намира за важно и колко мъничко материални неща са нужни на човек за да преживее, и колко хубаво би било да живее по-аскетично, та да не му се налага да работи много, че да изкарва пари за други неща.
Торо е цапнат в устата по любим за мене начин – честен и непрефърцунен. Освен това допускам, че като стигна до края, ще се уверя, че мога да се подпиша под този ексцентричен в контекста на „цивилизацията“ текст 😀
Чудя се дали ако беше жив днес би ползвал Фейсбук, какви ли коментари щеше да събира и дали щеше да им отговаря. Но това са просто мимолетни въпроси, чиито отговори не ме интересуват особено.

Filed under: books, философия Tagged: Торо, Уолдън, Thoreau, Walden
Свиване

HTC One X10 се появи предпремиерно  

HTC One X10 се появи предпремиерно
Още преди няколко месеца се заговори, че HTC подготвя смартфон с името One X10, който ще бъде наследник на One…
Свиване

Милена Радева: Да! Програмиране за деца – забавно и лесно като игра!  

17629621_1496082123797919_7035097212022944432_n

Милена Радева е смел приятел, който никак не се бои да започне нещо ново, в напълно нова област. Така виждайки нужда и възможност тя се захваща с кодене за деца. Да, да, вероятно за мнозина това е голяма екстраваганца, която отдалечава децата ни от ….мммм много неща. Но аз смятам, че е фантастично децата да учат да програмират, да развиват умения, в добра среда, с нови техники и поглед към бъдещето. Затова и се радвам на инициативността на Милена да се занимава с

За програмирането от вчера и днес…
Моята първа среща с програмирането и компютрите беше преди доста време… в периода 1980-1985 г. /това си е в миналия век… /:-)… Тогава бях почти дете… е, тинейджърка де…
Първите персонални компютри, с които се запознах са вече музейни експонати… Ако не сте чували за Правец 8 и Правец 16, Google и Wiki ще Ви разкажат:-)… Първите си програми написах на Basic и забележете на хартия!
Да не забравя да спомена и за ЕИЦ /електронно-изчислителните центрове/, там се учих на Fortran и огромната машина разчиташе програмата ми посредством перфокарти:-) /и това е в музеиите/…
Алгоритмите/ блок-схемите обаче са актуални и днес! Е, сега по-модерно се наричат road maps. Но независимо от името са фундамент в кодирането /поне аз така мисля/…
Не станах програмист, но технологиите и компютрите са част от ежедневието ми, както в професионален, така и в личен план…

Преоткриване след 30 години…
След едно позакъсняло майчинство, след сблъсък с архаичната образователна система и в търсене на модерни платформи за нови знания за децата /които сега тръгват на учище, отговарящо на нуждите на съвремието/ от екрана започнаха да ми „намигат“ примамливи предложения за една нова грамотност. Така заведох любопитното си хлапе в Robopartans и малко след това в Coder Dojo България.
YES! Хареса му! На мен също. Тук технологиите за деца са разрешени! Нещо повече – насърчават тяхното любопитство и откривателство! Тук се добиват знaния за професиите на настоящето и бъдещето…

Да! Програмиране за деца – забавно и лесно като игра!
Преоткрих програмирането чрез децата и Scratch – блокчета, които се редят като пъзел и получаваш изненадващо забавни рeзултати… По този начин малчуганите могат да си сглобят анимация, игра, история, при това на много крехка възраст: 7-10 години… Забавяляват се и учат, дори не съзнават, че пишат код… Това постави началото на Програмиране за деца, забавно и лесно като игра!
Рабдотилници, в които добиваме знания по забавен начин.

Какво ли?
Как се направи анимирана поздравителна картичка със звук и персонално съобщение;
Как се рисува обект с основни геометрични форми и как се движи;
Как се измислия игра и как се реализира;
А всъщност …. съставяме алгоритми, пишем код 🙂

Къде?
Провеждаме занятия в малки групи /6-8 участника/ в споделени работни IT пространства, където децата усещат реалната работна атмосфера, в един офис на бъдещето.

Кога?
През уикендите; през ваканциите, в делнични дни… или когато Ви е удобно…

Милена е още по-смела и предлага:
Имате зала, служители с деца, които се чудят какво да ги правят в извън учебно време – ще дойдем при Вас
Образователна ваканция /за родители без отпуск и баби, които да ги поемат/
Индивидуални занимяния за много любпзнателн и сръчни деца…
и още много пъти по толкова хрумвания…
Споделянето на знания е истинско щастие в …
Попитайте на телефон: 0888 705 985

Ето едно видео от работата на децата в група с Милена.

Дайте по един лайк на CodingKids.eu тук

Свиване

OnePlus 4 вероятно няма да има - китайците прескачат директно към OnePlus 5  

OnePlus 4 вероятно няма да има - китайците прескачат директно към OnePlus 5
В Китай, а и в други азиатски страни, избягват употребата на цифрата 4, защото вярват, че носи лош късмет, а…
Свиване

Huawei P10 Plus и Huawei P10 Lite излизат на българския пазар  

Huawei P10 Plus и Huawei P10 Lite излизат на българския пазар
След като на 1 април стартираха продажбите на флагмана Huawei P10, от утре, 13 април, в България ще се продават…

Бизнес: КапиталКариериПазариHo Re MagРегалStroitelstvo.infoОдитFoton.bgОнлайн магазинБлог

Новини: ДневникRe:TVЕвропаForeign Policy - България

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: Бакхусpipe.bg

In English: The Sofia EchoProperty Wise BulgariaExpat In Bulgaria